Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Źródła przychodów w wypełnianiu deklaracji PIT

Źródła przychodów w wypełnianiu deklaracji PIT

▪ 28 grudnia 2012 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W ustaleniu źródeł przychodów pomoże nam określenie, czym są przychody, które rodzaje przychodów mamy obowiązek rozliczyć w PIT, a których nie trzeba wykazywać w naszym zeznaniu podatkowym.

Źródła przychodów w wypełnianiu deklaracji PIT

Spis treści

 1. Rodzaje źródeł przychodów
 2. Odpłatne zbycie w działalności gospodarczej

Rodzaje źródeł przychodów

Gdy już wiemy, czym są przychody, łatwo możemy określić ich źródła oraz wypełnić PIT. A źródłami przychodów są:

 • stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo
  w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza,
 • emerytura, renta, świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • działalność wykonywana osobiście (np. literacka, dziennikarska, naukowa, artystyczna),
 • najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,
  w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą,
 • prawa autorskie,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • działy specjalne produkcji rolnej,
 • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych
  innych niż wymienione w podpunktach a, c następnego punktu,
 • odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy):
 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy.

Odpłatne zbycie w działalności gospodarczej

Jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane: w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych
w podpunktach a, c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie (w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonujących zamiany).

 • inne źródła- m.in. dochody osiągnięte za granicą, alimenty, stypendia, zasiłki chorobowe, macierzyńskie itp., zasiłek dla bezrobotnych, zwroty darowizn, czyli wszystko, co nie mieści się w powyższych kategoriach, a nie jest zwolnione z podatku,
 • nieujawnione źródła przychodów - wszystkie przychody, które nie są opisane powyżej (oprócz zwolnionych z podatku).

Oznacza to, że musimy zapłacić podatek od wszystkiego, co nie jest zwolnione z opodatkowania (wszystkie przychody wolne od podatku są wypisane w ustawie).

Pamiętajmy przy tym, że jeżeli zataimy jakieś przychody przed urzędem skarbowym, a fskus się potem o tym dowie (“życzliwi” sąsiedzi nie próżnują) to będziemy musieli zapłacić 75-procentowy podatek od naszych dochodów.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00