Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Przychody, których nie trzeba wykazywać w PIT

Przychody, których nie trzeba wykazywać w PIT

▪ 2 marca 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Przychody, których nie trzeba wykazywać w PIT

Zgodnie z ogólną zasadą, osoby fizyczne płacą podatek od całości dochodów uzyskanych w danym roku. Innymi słowy, zmniejszamy dochody z różnych źródeł poprzez wydatki związane z przychodami i obliczamy łączną sumę dochodów. Następnie obliczamy podatek dochodowy od całkowitego dochodu zgodnie z obowiązującymi stawkami podatkowymi. Ta metoda określania całkowitego dochodu wiąże się również z ograniczeniem, że strata związana z jednym źródłem dochodu nie może zmniejszać całkowitego dochodu.

Źródła dochodu liczone indywidualnie przez podatnika

Wśród źródeł dochodów wymienionych w ustawie znajdują się również źródła, które traktujemy "oddzielnie". Innymi słowy, nie dodajemy ich do innych dochodów, ale podatek od takich źródeł obliczamy indywidualnie.

 Do takich źródeł należą:

a) działalność gospodarcza podlegająca podatkowi ryczałtowemu;

b) przychody z papierów wartościowych (akcje, obligacje);

c) dochód rozliczany zgodnie z programem ryczałtowym (np. nagrody z konkursów lub umowy cywilnoprawne do 200 PLN).

Kategorie dzielenia przychodów na podstawie podlegania opodatkowaniu

W deklaracji PIT nie trzeba wykazywać wszystkich wynagrodzeń. Nie ma zatem obowiązku zapłaty od nich podatku dochodowego.

 Spośród wynagrodzeń i innych źródeł przychodu, można wyodrębnić następujące grupy:

  •  Przychody podlegające opodatkowaniu,
  •  Przychody podlegające opodatkowaniu, ale z tego podatku zwolnione,
  •  Przychody, które w ogóle nie podlegają opodatkowaniu.

Duża grupa dochodów jest zwolnionych z obowiązku podatkowania, podczas, gdy inne - choć zwykle opodatkowane - są zwolnione z podatku w szczególnych przypadkach. Wszystkie te dochody nie muszą być wymienione w deklaracji PIT. Nie musisz od nich płacić podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jakich dochodów nie trzeba ujmować w PIT?

1. W przypadku dochodów osiągniętych z transportu grupowego

Osoby pobierające opłaty za transport grupowy nie muszą podawać swojej wartości w rocznym zestawieniu PIT. Jest to spowodowane tym, że kwota na podróż jest dzielona pomiędzy kilka osób. Jeśli więc decydujesz się wspólne podróże ze znajomymi, w oparciu o zasadę dzielenia kosztów podróży, nie podlegają one opodatkowaniu - w przeciwnym wypadku sytuacja będzie miała miejsce, jeśli wyjazd zorganizowany zostanie w celu uzyskania korzyści finansowej. Dotyczy to zarówno podróży dalekobieżnych, jak i ruchu miejskiego (Uber, BlaBlaCar). Jeżeli suma zwrotów indywidualnych pasażerów przewyższa koszty podróży, nadwyżkę tę należy zgłosić w rocznym zestawieniu.

2. Prezenty od bliskich

Kwoty te nie są przychodem w rozumieniu podatku dochodowego. Jednak zawsze podlegają zwrotowi podatku od spadków i darowizn. W wielu przypadkach podatek ten nie musi być płacony. Jeśli jednak kwota ta nie musi być uwzględniona w podatku dochodowym (PIT), do rozliczenia podatku od spadków i darowizn może być wymagana deklaracja podatkowa. Tylko niewielkie kwoty - do kilku tysięcy złotych (dokładna kwota zależy od rodzaju związku lub powinowactwa między osobami) w ciągu najbliższych 5 lat - nie zmusza Cię do złożenia zeznania podatkowego w takich przypadkach.

3. Premie, prezenty na święta od pracodawców

Korzyści te są zwolnione z podatku tylko wtedy, gdy pochodzą z zarządzanych przez spółkę funduszy zabezpieczenia społecznego spółki, a kwoty są wypłacane w związku z działalnością społeczną i nie przekraczają 1000 PLN w 2018 r. Usługi takie jak odpoczynek pracowników, nagrody za konkursy pracownicze organizowane podczas imprez integracyjnych, prezenty na święta, karty przedpłacone lub pomoc pieniężna związana z imprezami okolicznościowymi są zazwyczaj finansowane. Zwolnienie dotyczy wyłącznie świadczeń z funduszu pomocy społecznej wypłacanych wyłącznie pracownikom. Wypłata tych samych kwot z kapitału obrotowego lub osób zatrudnionych pod tytułem innym niż umowa o pracę, powoduje naliczenie podatku i kwot należnych w PIT-11 z miejsca pracy i rocznego zeznania podatkowego.

4. Alimenty

Nie trzeba ich wykazywać, jeśli są one przekazywane małoletniemu, tj. do 18 roku życia. Później świadczenia powinny być opodatkowane, jeśli ich miesięczna wartość przekracza 700 PLN.

5. Transport do miejsca pracy

Jeśli pracodawca organizuje autobusy lub pojazdy, które powodują, że ludzie podróżują do pracy za darmo, nie jest możliwym ustalenie wartości dochodu przypisanego każdemu pracownikowi. W rezultacie, w przeciwieństwie do finansowania osobistych biletów na ruch miejski lub dojazdy taksówką, taki transport nie powoduje dochodów dla pracowników.

6. Zasiłki, świadczenia z GOPS i MOPS etc.

W deklaracji PIT nie trzeba wykazywać dochodów uzyskanych z tytułu świadczeń rodzinnych czy dodatku pielęgnacyjnego, ze względu na przepisy dotyczące ustalania i wypłaty świadczeń zasiłków opiekuńczych z uwzględnieniem pieniędzy na poczet świadczeń alimentacyjnych, 500+, pomoc dla poszkodowanych lub świadczeń chorobowych z KRUS.

7. Wynajem pokojów turystycznych i sprzedaż posiłków

Szeroko rozpowszechniona metoda sezonowego dochodu z wynajmu pokoi turystom, nie musi być opodatkowana, pod warunkiem, że liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5 sztuk.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00