Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Rozliczenie PIT z umowy o pracę i działalności gospodarczej na jednym formularzu

Rozliczenie PIT z umowy o pracę i działalności gospodarczej na jednym formularzu

▪ 30 marca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Zatrudnienie na etacie nie wyklucza prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Czy możliwe jest rozliczenie dochodów z pracy i przychodów z działalności gospodarczej na jednym formularzu PIT?

Rozliczenie PIT z umowy o pracę i działalności gospodarczej na jednym formularzu

Spis treści

 1. Jeden formularz PIT 36
 2. Deklaracja PIT 37 przy dochodach pochodzących wyłącznie od płatników
 3. Deklaracje PIT z działalności gospodarczej
 4. Kiedy jeden formularz do rozliczenia PIT z działalności i etatu?
 5. Jedna deklaracja PIT a ulgi podatkowe
 6. Sposób wypełnienia druku PIT 36
 7. PIT-36 za 2024 elektronicznie

Jeden formularz PIT 36

Uzyskując jednocześnie dochody z pracy na etacie i z prowadzonej działalności gospodarczej możemy złożyć roczne zeznanie podatkowe na jednym formularzu PIT. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy prowadzona działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej (12% i 32%). W takiej sytuacji właściwym do rozliczenia pozostaje formularz PIT-36, który należy złożyć najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2025 r.

Deklaracja PIT 37 przy dochodach pochodzących wyłącznie od płatników

Rozliczenie roczne PIT 2024 powinno być dokonane na odpowiednim formularzu. Wybór właściwego druku będzie zależał zasadniczo od tego czy nasze przychody są rozliczane przez płatnika.

W przypadku gdy w roku podatkowym uzyskaliśmy przychody wyłącznie za pośrednictwem płatników – takie jak wynagrodzenia ze stosunku pracy, umów zlecenia, czy świadczenia z organów rentowych – składamy zeznanie roczne na formularzu PIT-37. Jest to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w danym roku podatkowym ze źródeł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach z zastosowaniem skali podatkowej 12% i 32%. Formularz PIT-37 wypełniamy najczęściej na podstawie danych zawartych w informacji PIT-11, który jest wystawiany przez pracodawców, zleceniodawców  oraz organy wypłacające świadczenia. PIT-37 należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia 2025 roku następującego po roku podatkowym (2024).

Deklaracje PIT z działalności gospodarczej

Do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej stosuje się różne druki w zależności od tego, jaka forma opodatkowania ma zastosowanie:

 • PIT-36 – gdy do opodatkowania działalności stosujemy podatek progresywny (skala podatkowa 12% i 32%);
 • PIT-36L – gdy zastosowanie ma 19% podatek liniowy;
 • PIT-28 – przy zastosowaniu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • PIT-16A – przy opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

Kiedy jeden formularz do rozliczenia PIT z działalności i etatu?

Tylko w sytuacji gdy działalność opodatkowana jest na zasadach ogólnych możliwe jest złożenie wspólnej deklaracji PIT-36 do rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej i wynagrodzenia za pracę. Natomiast w przypadku zastosowania do przychodów z działalności podatku liniowego, ryczałtu czy też karty podatkowej konieczne jest złożenie dwóch odrębnych deklaracji PIT – jednej z prowadzonej działalności oraz drugiej z np. pracy na etacie.

Jedna deklaracja PIT a ulgi podatkowe

Rozliczenie podatkowe na druku PIT-36, w którym rozliczamy dochody z różnych źródeł, nie wyklucza preferencyjnych sposobów obliczania podatku:


W PIT-36 możemy też wykazać wszystkie przysługujące nam ulgi podatkowe i przekazać 1,5% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Sposób wypełnienia druku PIT 36

Na wykazanie dochodów/strat ze źródeł przychodów przeznaczona jest część E formularza PIT-36. Wpisujemy tam m.in. należności ze stosunku pracy, służbowego, spółdzielczego i z pracy nakładczej, a także zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście, w tym umowy o dzieło i zlecenia.

Takie przychody mogliśmy wykazać również w PIT-37, natomiast w PIT-36 w części E możemy też wykazać dochody/straty z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane na zasadach ogólnych. Informację o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku podatkowym wpisujemy też w wymaganym w takim przypadku załączniku PIT-B. Załącznik PIT-B składamy razem z deklaracją PIT-36.

Zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 możemy złożyć indywidualnie lub z małżonkiem. Część E.1 druku PIT-36 przeznaczona jest na wykazanie dochodów/strat podatnika, natomiast w części E.2 formularza wpisujemy dochody i straty małżonka.

Uwaga! Począwszy od rozliczenia PIT za 2022 r. (pierwszy rok obowiązywania tzw. Nowego Polskiego Ładu 2.0) do formularza PIT-36 dodano sekcję C.

W nowej części druku PIT-36 wykazujemy czy podlegamy zwolnieniom tj. ulga na powrót, ulga 4+, ulga dla młodych, ulga dla pracującego seniora. Ponadto w nowododanym fragmencie podajemy osiągnięcie takich przychodów jak np. zasiłek macierzyński.


W przypadku korzystania z ulg podatkowych, doliczania dochodów małoletnich dzieci czy rozliczania dochodów zagranicznych do zeznania wypełniamy odpowiedni załącznik (np. PIT/O, PIT/D, PIT/M, PIT-ZG). W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą może być wymagany dodatkowy załącznik poza PIT-B np. PIT/Z, PIT/BR, PIT/DS, SSE-R czy sprawozdanie z realizacji ustalania wybranej metody transakcyjnej.

PIT-36 za 2024 elektronicznie

Deklarację PIT-36 wraz z załącznikami najłatwiej złożyć elektronicznie. Zeznanie możemy wypełnić i wysłać do urzędu skarbowego online z dobrym programem do rozliczania PIT, który pomoże nam poprawnie wypełnić formularze i optymalnie wyliczyć podatek z uwzględnieniem wszystkich reguł i przysługujących ulg.

PIT-36 za 2024 rok należy złożyć do 30 kwietnia 2025 do godziny 23:59. Wysyłając PIT elektronicznie mamy dodatkowy czas po zamknięciu urzędów skarbowych i pocztowych, aby zdążyć w terminie złożyć nasze zeznanie i nie narazić się na ewentualne sankcje karno-skarbowe.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00