Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Różnice w rozliczeniu rocznym przedsiębiorcy na PIT 36 i PIT 36L

Różnice w rozliczeniu rocznym przedsiębiorcy na PIT 36 i PIT 36L

▪ 13 kwietnia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru formy opodatkowania i w związku z tym roczne rozliczenia składają na różnych formularzach. Kiedy wybierają druk PIT 36, a kiedy PIT 36L?

Różnice w rozliczeniu rocznym przedsiębiorcy na PIT 36 i PIT 36L

Spis treści

 1. Forma opodatkowania a rodzaj deklaracji PIT
 2. Zeznanie podatkowe na druku PIT-36
 3. Zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36L
 4. Kiedy można wybrać podatek liniowy
 5. Różnice w rozliczeniu PIT 36 i PIT 36L
 6. Forma i termin złożenia deklaracji

Forma opodatkowania a rodzaj deklaracji PIT

Przedsiębiorcy spełniający warunki korzystania z określonej formy opodatkowania mają do wyboru:

 • opodatkowanie na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej;
 • stałe oprocentowanie 19% podatkiem liniowym;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
 • kartę podatkową.

Poszczególne formularze PIT kierowane są do konkretnych grup podatników. W zależności od formy opodatkowania roczne zeznania podatkowe przedsiębiorcy składają na drukach:

Zeznanie podatkowe na druku PIT-36

Rozliczenie roczne na druku PIT-36 składają przedsiębiorcy opodatkowani na zasadach ogólnych.

W myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, na formularzu podatkowym PIT 36 winni rozliczać swoje przychody podatnicy, którzy w poprzednim roku podatkowym:

 • uzyskiwali przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej;
 • uzyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub umów o podobnym charakterze;
 • korzystali z tzw. kredytu podatkowego, w związku z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej albo byli zobowiązani do doliczenia nieopłacanych wcześniej zaliczek na podatek, w związku ze stosowaniem tego kredytu;
 • prowadzili działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej;
 • osiągali dochody za granicą lub ze źródeł położonych za granicą od płatnika, który nie ma obowiązku rozliczania zaliczek na podatek z tytułu tego zatrudnienia w Rzeczypospolitej;
 • uzyskali przychody z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których płatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Zeznanie podatkowe na formularzu PIT 36L

Na druku PIT 36L swoje zeznanie podatkowe składają podatnicy uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli wybrali formę podatku liniowego do obliczania podatku dochodowego od swoich dochodów.

Przy zastosowaniu formy podatku liniowego, w odróżnieniu od podatku obliczanego na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali 18% i 32%, stosowana jest stała stawka 19%, niezależnie od wysokości uzyskanych przez przedsiębiorcę dochodów w rozliczanym roku podatkowym. Podstawą obliczania 19% liniowego podatku dochodowego jest tak samo, jak przy stosowaniu zasad ogólnych, dochód, który stanowi różnicę między przychodem osiągniętym roku podatkowym a kosztami jego uzyskania. Do kosztów przedsiębiorca ma prawo zaliczyć wszystkie udokumentowane wydatki poniesione w roku podatkowym na zabezpieczenie, zachowanie lub uzyskanie przychodu.

Kiedy można wybrać podatek liniowy

Forma podatku liniowego może być korzystna dla przedsiębiorcy, którego wysokie przychody i niskie koszty roczne powodowałyby konieczność zastosowania stawki 32% do dochodów przekraczających wartość 85280 zł w PIT 36. Na formularzu PIT 36L jest jednolita 19% stawka niezależnie od wysokości dochodu.

Wyboru formy liniowej opodatkowania przedsiębiorca może dokonać przy rejestrowaniu działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Kiedy już prowadzi działalność gospodarczą, również może wybrać podatek liniowy jako formę rozliczania z fiskusem swoich dochodów z działalności, ale tylko po zakończeniu roku podatkowego i oświadczenie o takim wyborze musi złożyć we właściwym Urzędzie Skarbowym w nieprzekraczalnym terminie do 20 stycznia danego roku podatkowego, za który chce rozliczyć podatek liniowy.

Różnice w rozliczeniu PIT 36 i PIT 36L

Rozliczenie podatkowe według stawki liniowej 19% ma swoje plusy, ale też minusy.

Niewątpliwie plusem jest to, że przy wysokich dochodach nie trzeba płacić 32% podatku od nadwyżki ponad 85280 zł, jak przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Natomiast za minus rozliczenia w PIT 36L można uznać:

 • brak kwoty wolnej od podatku (nie można odliczyć kwoty zmniejszającej podatek);
 • brak możliwości rozliczenia podatkowego na preferencyjnych zasadach, wspólnie z małżonkiem lub jako osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • brak możliwości skorzystania z wielu ulg i odliczeń podatkowych, jakie właściwe są dla rozliczenia na zasadach skali podatkowej, jak ulga prorodzinna, rehabilitacyjna, za oddaną krew, internetowa, z tytułu dokonanych darowizn.

W PIT 36L podobnie jak w PIT 36 możliwe jest odliczenie:

 • od dochodu: wartości zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, stratę z lat ubiegłych (maksymalnie 50 proc. całkowitej wartości z danego roku), składki na konto emerytalne IKZE, ulgi na badanie i rozwój;
 • od podatku: zapłaconych składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę podatku z zagranicy (ulga abolicyjna).

Identyczna w PIT 36 i PIT 36L jest zasada, że w obu deklaracjach podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód, czyli przedsiębiorca może od przychodu odliczyć koszty jego uzyskania, dzięki czemu obniża się kwota do opodatkowania, a tym samym podatek do zapłacenia.

Forma i termin złożenia deklaracji

W przypadku wyboru przez przedsiębiorcę dwustopniowej skali podatkowej zeznanie roczne powinno być wypełniane na druku PIT 36, natomiast podatek liniowy rozliczany jest na formularzu PIT 36L. Zarówno PIT-36, jak i druk PIT-36L muszą być złożone w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania lub siedziby działalności gospodarczej podatnika. Ustawowy termin na złożenie PIT-36 i PIT36-L mija 30 kwietnia roku następnego po roku podatkowym, jeśli nie jest to dzień wolny od pracy. W 2018 roku oba typy deklaracji za rok 2017 należy złożyć do poniedziałku 30 kwietnia.

Przedsiębiorcy mogą wybrać sposób złożenia deklaracji PIT 36 i PIT 36L. W obu przypadkach możliwe jest rozliczenie roczne przez Internet z programem PIT i przesłanie do urzędu skarbowego online albo złożenie formularzy papierowych.

W deklaracji PIT 36 i PIT-36L złożonych w terminie możliwe jest przekazanie 1% podatku na rzecz wskazanej we wniosku organizacji pożytku publicznego. 

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00