Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia W którym urzędzie skarbowym rozliczyć PIT

W którym urzędzie skarbowym rozliczyć PIT

▪ 5 grudnia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 15 stycznia 2021 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nakładają na podatników obowiązek składania zeznań rocznych o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym według ustalonych wzorów, w określonych terminach i do właściwych urzędów skarbowych.

W którym urzędzie skarbowym rozliczyć PIT

Właściwość urzędu skarbowego co do zasady określa się według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania w ciągu roku bierze się pod uwagę adres zamieszkania z ostatniego dnia roku podatkowego (zobacz także: Zmiana adresu lub konta). Jeśli natomiast miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed zakończeniem roku podatkowego, bierze się pod uwagę ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Z PITax.pl nie musisz szukać właściwego urzędu skarbowego

Wszystkie adresy znajdują się w naszej aplikacji do 2021, deklarację rozliczysz szybko i bez błędów, system PITax.pl wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze wraz z ulgami zostaną obliczone prawidłowo. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

Dla rozliczeń podatku PIT nie jest ważne miejsce zameldowania, lecz miejsce zamieszkania podatnika. Można więc złożyć deklarację podatkową np. w miejscowości w której się pracuje, a nie w miejscowości, w której ma się zameldowanie. Nie trzeba mieć meldunku w miejscowości, w której się przebywa, aby złożyć w niej deklarację PIT. Nie trzeba też składać dodatkowego formularza ZAP-3. Wystarczy w odpowiedniej rubryce deklaracji np. pit 37, pit 36 czy pit 28 wpisać swój aktualny adres i rozliczenie pit wysłać  do urzędu skarbowego w mieście, w którym zamieszkujemy.

Wysłanie deklaracji PIT do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zameldowania, jeśli nie jest to miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia, w świetle przepisów podatkowych  nie jest poprawne. W praktyce jednak urzędy skarbowe rzadko kwestionują swoją właściwość.

Jak wybrać urząd przy wspólnym rozliczeniu PIT?

Małżonkowie  rozliczający pit wspólnie mają możliwość wyboru. Oczywiście dotyczy to małżonków, którzy mają wspólność majątkową, ale odległe od siebie miejsca zamieszkania. Jeśli dla tych miejsc zamieszkania nie jest właściwy jeden urząd skarbowy, to małżonkowie mogą wybrać urząd, do którego złożą wspólne zeznanie. Musi to być urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania jednego z małżonków. Jeśli małżonkowie rozliczają pity oddzielnie, każdy z nich składa zeznanie w urzędzie dla siebie właściwym.

Przykład: W roku podatkowym 2020, w dniu 31 stycznia,  pani Kowalska mieszkała w Warszawie, a współmałżonek pan Kowalski w Krakowie. Małżonkowie chcą złożyć wspólne rozliczenie pit. Mają prawo wyboru urzędu skarbowego - w Warszawie lub Krakowie. Jeśli jednak zdecydowaliby o rozliczeniu pit indywidualnie, pani Kowalska złoży pit w Warszawie, a pan Kowalski w Krakowie.

Zmiana adresu - gdzie rozliczyć wtedy PIT?

Przeprowadzka w takcie roku podatkowego może rodzić pytania, gdzie rozliczyć pit. Zgodnie z ustawą pit składamy w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na terytorium Polski w dniu 31 grudnia. Zarówno gdy podatnik zmienił adres jednorazowo jak i przy   kilkakrotnej zmianie miejsca zamieszkania w roku podatkowym rozliczenie pit należy złożyć w tym urzędzie, który był dla podatnika właściwy w ostatnim dniu roku podatkowego, którego dotyczy deklaracja, czyli 31 grudnia danego roku.

Osoby zmieniające miejsce zamieszkania mają obowiązek poinformować o tym fakcie urząd skarbowy. Jeśli podatnik jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, nie musi zgłaszać zmiany miejsca zamieszkania na oddzielnych formularzach, wystarczające jest podanie właściwego adresu w deklaracji PIT aktualnie składanej lub też  innym dokumencie związanym z obowiązkiem podatkowym.

Przykład: Pan Maksymilian zamieszkiwał od dawna w miejscowości Kraśnica w powiecie konińskim, ale 20 grudnia 2020 przeniósł się do Poznania. Dla pana Maksymiliana właściwym urzędem skarbowym do końca 2019 roku był urząd skarbowy w Koninie. Do rozliczenia pit za 2020 rok będzie urząd poznański.

Przykład: Pani Ania z Torunia w marcu 2020 przeprowadziła się do Warszawy. Po dwóch miesiącach pobytu w Warszawie wróciła do Torunia. W sierpniu ponownie wyjechała z Torunia, tym razem do Gdańska. Na początku grudnia wróciła do Torunia. W ostatnim dniu roku podatkowego 31 grudnia pani Ania przebywała w Toruniu. Dlatego właściwym urzędem skarbowym do rozliczenia pit 2020 będzie dla pani Ani urząd skarbowy w Toruniu.

Może się zdarzyć, że osoba fizyczna zmieni adres zamieszkania po 1 stycznia przed dniem złożenia deklaracji podatkowej za miniony rok. Nie będzie miało to wpływu na ustalenie właściwości urzędu skarbowego. Nadal będzie to urząd właściwy według miejsca zamieszkania z 31 grudnia poprzedniego roku.

Przykład: Pan Janowski mieszkał i pracował w 2020 roku w miejscowości Rychwał w powiecie konińskim. 20 stycznia 2021 roku przeniósł się do Wrocławia. Właściwym urzędem skarbowym do rozliczenia pit 2020 nie będzie  dla pana Janowskiego urząd skarbowy we Wrocławiu, lecz w  Koninie, ponieważ jeszcze 31 grudnia 2020 mieszkał w powiecie konińskim.

Wyjazd za granicę, rozliczenie obcokrajowców i nierezydentów

Wyjazd za granicę w ciągu roku podatkowego  nie zwalnia z obowiązku wobec organów podatkowych. Jeżeli podatnik przeprowadził się poza polskie granice, zamieszkanie lub pobyt na terytorium Polski zakończyło się przed 31 grudnia, wówczas odpowiednim organem podatkowym będzie urząd skarbowy według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i rozliczenie roczne pit należy wysłać  właśnie do tego urzędu.

Obcokrajowcy. Podatnik nieposiadający w Polsce miejsca zameldowania, zeznanie składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca pobytu. Sytuacja taka dotyczy przede wszystkim obcokrajowców. Urzędem skarbowym dla osób zagranicznych jest  urząd skarbowy właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Nierezydenci. Rozliczenia pit osób fizycznych nierezydentów (nie będących rezydentami polskimi) osiągających przychody (dochody) z działalności gospodarczej podlegają urzędom skarbowym według miejsca (województwa) prowadzenia działalności. W każdym województwie wyznaczony jest jeden naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika- nierezydenta:

 1. Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław-Psie Pole - w województwie dolnośląskim  

 2. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy  - w województwie kujawsko-pomorskim

 3. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie -  w województwie lubelskim

 4. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze  - w województwie lubuskim  

 5. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście  - w województwie łódzkim  

 6. Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście -  w województwie małopolskim  

 7. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście -  w województwie mazowieckim   

 8. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu -  w województwie opolskim  

 9. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie -   w województwie podkarpackim

 10. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku -  w województwie podlaskim  

 11. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku -  w województwie pomorskim

 12. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach -   w województwie śląskim  

 13. Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach -   w województwie świętokrzyskim

 14. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie -  w województwie warmińsko-mazurskim

 15. Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań-Nowe Miasto -   w województwie wielkopolskim

 16. Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie - w województwie zachodniopomorskim.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście jest właściwy również w przypadku, gdy nierezydent prowadzi działalność gospodarczą lub uzyskuje dochody na terenie więcej niż jednego województwa. Takie same zasady obowiązują prowadzących działalności w zakresie wywozu i przewozu ludzi oraz towarów np. przez pobliskie porty morskie. Jednak istotna jest konieczność złożenia zeznania podatkowego do urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby podmiotu świadczącego usługi agenta morskiego.

Natomiast w przypadku, gdy działalność na terenie więcej niż jednego województwa prowadzona jest w taki sposób, że zaliczki pobierane są przez płatników w formie ryczałtu, właściwi do rozliczeń są naczelnicy urzędów skarbowych, wyznaczeni  dla każdego województwa, ustaleni ze względu na miejsce zamieszkania albo adres danego płatnika.

Spółki osobowe, niemające osobowości prawnej, jak np. spółka jawna czy cywilna nie składają deklaracji PIT. Składają je wspólnicy, a także udziałowcy lub akcjonariusze (również spółek kapitałowych). Każdy ze wspólników jest zobowiązany samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe za siebie do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania. W razie braku miejsca zamieszkania jest to oczywiście miejsce pobytu, a w sytuacji wspólnego rozliczenia małżonków, urząd, który odpowiada miejscu zamieszkania jednego z małżonków. Właściwość urzędu w takim przypadku ustalana jest niezależnie dla każdego wspólnika - do deklaracji podatkowej dołącza się załączniki o posiadanych udziałach w spółkach.

Inaczej kształtuje się sytuacja, gdy rozliczenie dotyczy podmiotu prowadzącego pełną rachunkowość (opłacającego podatek CIT – od osób prawnych).

Urząd skarbowy do którego należy składać sprawozdanie finansowe dołączone do zeznania podatkowego  musi być po pierwsze zgodny z adresem przynajmniej jednego ze wspólników spółki. Jeżeli jednak urząd skarbowy znajduje się daleko od miejsca lokalizacji spółki tj. nie należy ona do przydziału terytorialnego urzędu skarbowego to jeden ze wspólników powinien wybrać losowo najbliższą placówkę urzędu skarbowego. Jeżeli wspólnicy nie dokonali wyboru - jest to organ podatkowy właściwy dla wspólnika wskazanego w pierwszej kolejności w umowie spółki.

Złożenie PIT Elektronicznie

PIT elektroniczny. Warto też nadmienić, że już od kilku lat  istnieje możliwość  rozliczenia PIT online (przez internet, portal podatkowy). Rozliczenie pit 2021 (dotyczące dochodów z 2020 roku) również można dokonać przez program pit 2021. Deklaracja przesyłana elektronicznie trafia do właściwego urzędu skarbowego. Podatnik rozliczając pit online podaje dane dotyczące miejsca zamieszkania i w ten sposób wskazuje na swoją właściwość miejscową i ustala, w którym urzędzie skarbowym  dokonywane jest elektroniczne rozliczenie podatkowe.

dorota.lesak@pitax.pl

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00