Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Wezwanie do urzędu skarbowego - co z nim zrobić?

Wezwanie do urzędu skarbowego - co z nim zrobić?

▪ 11 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Wezwanie nie oznacza wcale, że będą postawione jakieś zarzuty lub trzeba będzie zapłacić podatek. Może tylko w złożonych zeznaniach PIT nie zgadzają się jakieś dane, np. adresowe. Możliwe też, że urząd potrzebuje dodatkowych dokumentów związanych np. z przekazaniem darowizny.

Wezwanie do urzędu skarbowego - co z nim zrobić?

Spis treści

  1. Powody wewzwania i jego zawartość
  2. Usprawiedliwienie przed niestawieniem się na wezwanie

Powody wewzwania i jego zawartość

Więc czego może chcieć od nas fiskus? Nie ma co się przejmować z góry nie znając przyczyny wezwania.”Organ podatkowy może wezwać stronę lub inne osoby do złożenia wyjaśnień, zeznań lub dokonania określonej czynności osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, jeżeli jest to niezbędne dla wyjaśnienia stanu faktycznego lub rozstrzygnięcia sprawy”.

W większości wezwań przyczyna sformułowana jest bardzo ogólnikowo: np. w sprawie podatku dochodowego albo w sprawie deklaracji VAT.

Wezwanie powinno zawierać:

● nazwę i adres organu podatkowego,

● imię i nazwisko osoby wzywanej,

● informację, w jakiej sprawie, w jakim charakterze i w jakim celu zostaje wezwana,

● informację, czy ma stawić się osobiście, przez pełnomocnika, czy złożyć wyjaśnienia na piśmie,

● dzień, godzinę i miejsce zgłoszenia się,

● skutki prawne niezastosowania się do wezwania,

● podpis pracownika organu podatkowego, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Prawidłowy dokument powinien zawierać wszystkie wymienione elementy. Jeśli któregoś elementu brakuje w dokumencie, to wezwanie jest nieprawidłowe i podatnik nie ma obowiązku się na nie stawiać.

Jeśli jednak otrzymaliśmy prawidłowy dokument, bez żadnego błędu,  to nie warto szukać wymówek, bo ignorowanie wezwań może być kosztowne. Uporczywe niestawianie się na wezwania może skończyć się nałożeniem kary porządkowej, nawet 2500 zł.

Usprawiedliwienie przed niestawieniem się na wezwanie

Jedynie nieprzewidziane okoliczności, np. wypadek samochodowy, mogą być usprawiedliwieniem niestawienia się na wezwanie fiskusa. Jednak już choroba czy kalectwo nie zwalnia z obowiązku stawiennictwa, może być jedynie powodem do przełożenia terminu. Osoby chore lub kalekie powinny przed upływem terminu stawienia się zawiadomić urząd skarbowy o tym, że nie są w stanie wywiązać się z obowiązku. “Jeżeli osoba wezwana nie może stawić się z powodu choroby, kalectwa lub innej ważnej przyczyny, organ podatkowy może przyjąć wyjaśnienie lub zeznanie albo dokonać czynności w miejscu pobytu tej osoby”.

Dobrze jest być odpowiednio przygotowanym do wizyty. W zależności od tego jakie obowiązki podatkowe na nas ciążyły, możemy zebrać dokumenty z nimi związane. Choć oczywiście mogą one okazać się niepotrzebne.

Ważne jest pamiętanie o naszych uprawnieniach, że nawet gdy stawiamy się na wezwanie urzędu, to nie musimy od razu udzielać odpowiedzi na zadane pytania. Możemy złożyć prośbę o sprawdzenie dokumentów i przedstawienie ścisłych danych w późniejszym terminie. W tym czasie warto zasięgnąć porady u profesjonalisty – doradcy podatkowego, radcy prawnego, adwokata.

Podstawa prawna

Art. 144–145, art. 155–160, art. 169, art. 262–263 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.).

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00