Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Wyższa płaca minimalna i jej wpływ na ulgi i odliczenia – m.in. na kwotę wolną od podatku

Wyższa płaca minimalna i jej wpływ na ulgi i odliczenia – m.in. na kwotę wolną od podatku

▪ 12 lutego 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Robert Pieczyński

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów minimalne wynagrodzenie za pracę w roku 2020 wynosi 2600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa ustalona została na poziomie 17 zł.

Wyższa płaca minimalna i jej wpływ na ulgi i odliczenia – m.in. na kwotę wolną od podatku

Spis treści

 1. Kwota netto
 2. Obciążenia składkowe pracowników
 3. Koszty pracy po stronie pracodawcy
 4. Wzrost składek dla osób prowadzących z działalności gospodarczej
 5. Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne aspekty

Porównując nowe minimalne wartości wynagrodzenia z minimalnym wynagrodzeniem obowiązującym w roku 2019, zauważalny jest istotny wzrost, bo aż o 350 zł – co stanowi nominalnie i procentowo najwyższy wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach.

Kwota netto

Przepisy szczegółowo określają wartości brutto wynagrodzeń i stawek godzinowych. By obliczyć, jaka będzie pensja i stawka „na rękę” należy dokonać szeregu odliczeń.

Wyliczenia wartości netto u pracownika zarabiającego 2600 zł brutto obrazuje poniższa tabela.

Odliczenia od kwoty brutto po stronie pracownika

Kwota

Składowe

Składki na ubezpieczenia społeczne

356,46 zł

• składka emerytalna 253,76 zł (2600 zł x 9,76%)

• składka rentowa 39 zł (2600 zł x 1,5%)

• składka chorobowa 63,70 zł (2600 zł x 2,45%)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

 

- do zapłaty do ZUS

 

 

- do odliczenia od zaliczki na podatek

 

 

 

201,92 zł

 

 

173,87 zł

 

 

 

• składka na ubezpieczenie zdrowotne płatna do ZUS 201,92 zł (2243,54 zł x 9%), w tym

 

• składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku 173,87 zł (2243,54 zł x 7,75%)

 

 

Zaliczka na podatek dochodowy

 

 

121 zł

 

• podstawa opodatkowania po zaokrągleniu 1994 zł (2600 zł - 250 zł (koszty uzyskania przychodów dla pracowników lokalnych) - 356,46 zł (składki na ubezpieczenia społeczne)]

• zaliczka do urzędu: 121 zł (1994 zł x 17% - 43,76 zł kwota wolna -173,87 zł składka zdrowotna)

 

Kwota wynagrodzenia netto

1920,62 zł

• kwota netto 1920, 62 zł (2600 zł - 356,46 zł - 201,92 zł - 121 zł)

 

Analizując powyższe obliczenia, można zauważyć, że kwota odliczeń przy minimalnym wynagrodzeniu na poziomie 2600 zł wynosi obecnie 679,38 zł.

 

Obciążenia składkowe pracowników

Warto jeszcze spojrzeć, jak zmieniły się te wartości w porównaniu z rokiem 2019, kiedy to minimalne wynagrodzenie brutto wynosiło 2250 zł. Jednocześnie należy wspomnieć, iż przy porównaniu uwzględniono już obowiązujące w roku 2020 podwyższone koszty uzyskania przychodów (w wysokości 250 zł) oraz obniżoną stawkę podatku (w wysokości 17%).

Odliczenia od kwoty brutto po stronie pracownika

2019

2020

Różnica

Składki na ubezpieczenia społeczne

308,48

356,46 zł

47,98 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

- do zapłaty do ZUS

- do odliczenia od zaliczki na podatek

 

 

174,74

150,46

 

 

201,92 zł

173,87 zł

 

 

27,18 zł

23,41 zł

Zaliczka na podatek dochodowy

133 zł

121 zł

12 zł

Kwota wynagrodzenia netto

1633,78 zł

1920,62 zł

286,84 zł

 

Bazując na powyższej tabeli, można stwierdzić, że podwyżka płacy minimalnej w wartości brutto wynoszącej 350 zł przekłada się na podwyżkę netto rzędu 286,84 zł.

Koszty pracy po stronie pracodawcy

Warto wspomnieć, że omawiany wzrost płacy minimalnej będzie miał wpływ na wzrost kosztów po stronie pracodawców. Poniższa tabela ilustruje zmiany poszczególnych składników płacowych w części finansowanej przez pracodawcę.

Poszczególne elementy płacy

finansowane przez pracodawcę

2019

2020

Składki na ubezpieczenia w części finansowanej przez pracodawcę:

- emerytalne (9,76%)

- rentowe (6,5%)

Razem

 

                 219,60 zł

146,25 zł

365,85 zł

 

              253,76 zł

169 zł

422,76 zł

Składka na ubezpieczenie wypadkowe finansowana przez pracodawcę w całości (1,67%)

37,58 zł

43,42 zł

Składka na Fundusz Pracy (2,45%)

55,13 zł

63,70 zł

Składka na FGŚP (0,1%)

2,25 zł

2,60 zł

Razem

460,81 zł

532,48 zł

 

Jak widać, pracodawca zatrudniający pracownika z minimalnym wynagrodzeniem musi miesięcznie ponieść koszt o 421,67 zł wyższy niż w roku 2019 – składa się na to samo podniesienie płacy w wysokości równej 350 zł, jak i podniesienie kosztów składkowych finansowych przez pracodawcę w wysokości 71,67 zł. 

Wzrost składek dla osób prowadzących z działalności gospodarczej

Ważnym aspektem jest także zwiększenie obciążenia u osób prowadzących działalność gospodarczą (niekoniecznie nawet zatrudniających pracowników).

Wynika to faktu, iż składki na ubezpieczenie społeczne płacone przez przedsiębiorców liczone są przy uwzględnieniu płacy minimalnej, co za tym idzie wzrost wynagrodzenia minimalnego powoduje wzrost tych składek.

Składki na poszczególne ubezpieczenia przedsiębiorców

2019

2020

Emerytalne (19,52%)

131,76 zł

152,26 zł

Rentowe (8%)

54 zł

62,40 zł

Chorobowe (2,45%) – jeśli jest opłacane

16,54 zł

19,11 zł

Wypadkowe (1,67%)

11,27 zł

13,03 zł

Łączny koszt składek

213,57 zł

(bez składki chorobowej - 197,03 zł)

246,80 zł

(bez składki chorobowej - 227,69 zł)

 

Jak widać, podwyższenie płacy minimalnej spowoduje wzrost obciążeń składkowych z tytułu ubezpieczeń społecznych w wysokości 33,23 zł (30,66 zł bez składki na ubezpieczenie chorobowe).

Przy okazji omawiania tematu obciążeń dla przedsiębiorców trzeba też wskazać na bardzo znaczące podwyższenie składki na ubezpieczenie zdrowotne, co jest spowodowane wzrostem przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2019 roku.

Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego na inne aspekty

Należy wspomnieć, że podwyższenie płacy minimalnej ma wpływ na wysokość wielu innych składników wynagrodzenia, ale dotyka także kilku istotnych wskaźników pozapłacowych.

Uwzględniając oba aspekty, wymienia się tutaj:

 • wynagrodzenie za przestój – przysługujące pracownikowi, jeżeli był on gotów do wykonywania pracy, jednak doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy;
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – przysługujące pracownikowi, jeżeli w danym miesiącu nie ma on obowiązku wykonywania pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym (często spotykane w przeszłości w branży budowlanej);
 • dodatek za pracę w porze nocnej – przysługujący pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej;
 • odprawę z tytułu rozwiązania stosunku pracy – przysługującą pracownikowi, z którym pracodawca rozwiązuje stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracownika,
 • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu;
 • odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing;
 • kwoty wolne od potrąceń;
 • maksymalną kwotę rocznego przychodu uprawniającego do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne wg preferencyjnych zasad – tzw. mały ZUS.

 

Doradca podatkowy, nr wpisu 12909

robert.pieczynski@pitax.pl

Robert Pieczyński

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, doradca podatkowy (nr wpisu 12909). Doświadczenie zdobywał w jednej z poznańskich kancelarii doradztwa podatkowego.   Obecnie współpracuje z jednym z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00