Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Zasady rozliczania ulgi dla kasy średniej

Zasady rozliczania ulgi dla kasy średniej

▪ 27 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Ulga dla klasy średniej to nowe rozwiązanie przeznaczone dla określonej grupy podatników osiągający pewien przedział przychodów. Zapowiadana nowelizacja Polskiego Ładu ma rozszerzyć możliwość skorzystania z ulgi. Warto zatem przyjrzeć się kogo obejmą planowane zmiany.

Zasady rozliczania ulgi dla kasy średniej

Spis treści

 1. Ulga dla klasy średniej. Kogo obejmuje?
 2. Zasiłek macierzyński i chorobowe a prawo do ulgi
 3. Podatniku monitoruj wysokość uzyskanego wynagrodzenia
 4. Wzór obliczenia ulgi dla klasy średniej 
 5. Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej. Kogo obejmuje?

Głównym założeniem ulga dla klasy średniej jest zrekompensowanie określonej grupie podmiotów brak możliwości odliczania składki zdrowotnej od podatku.

Ulga ta obejmuje:

 • osoby zatrudnione na umowę o pracę, w tym również pracownicy poniżej 26 roku życia;
 • przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i rozliczający się na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

 

W przypadku pracowników, warto pamiętać, że w ramach ulgi należy również uwzględnić dodatkowe przychody takie jak, np. premie, wynagrodzenie za nadgodziny, nagrody, nieodpłatne świadczenia.

Należy również mieć n uwadze to, że ulga dla klasy średniej przysługuje również pracownikowi, który w ramach umowy o prace otrzymuje honorarium autorskie, które korzysta z 50% kosztów uzyskania przychodów. Obecnie, prawa do ulgi nie mają zleceniobiorcy czy osoby osiągające przychody z umów o dzieło czy kontraktów menedżerskich.

Należy przy tym zaznaczyć, że w zakresie zapowiadane są  zmiany, które mają rozszerzyć możliwość skorzystania z ulgi tak, by objąć emerytów, rencistów, zleceniobiorców, a także nauczycieli akademickich.

Zasiłek macierzyński i chorobowe a prawo do ulgi

Warto mieć na uwadze to, że ulga dla klasy średniej nie obejmie przychodów z tytułu zasiłku macierzyńskiego ani innych zasiłków z ubezpieczenia społecznego, w tym zasiłku chorobowego.

Przy czym zasiłek chorobowy należy odróżnić od wynagrodzenia chorobowego, które traktowane jest jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, a tym samym korzysta z ulgi dla klasy średniej.

Podatniku monitoruj wysokość uzyskanego wynagrodzenia

Podatnik, aby skorzystać z prawa do ulgi dla klasy średniej musi uzyskać dochód mieszczący się w określonych widełkach. Przedział ulgi obejmuje kwoty od 68.412 zł do 133.692 zł brutto (od 5701 zł brutto do 11 141 zł brutto miesięcznie)

W przypadku gdy okaże się, że podatnik nie mieści się we wskazanych widełkach wówczas w przypadku gdy będzie ona uwzględniana w zaliczkach w ciągu roku wówczas w rozliczeniu zeznania rocznego może okazać się, że trzeba ją zwrócić.

Wzór obliczenia ulgi dla klasy średniej 

Płatnik, dokonując rozliczenia zaliczek dla przychodów w wysokości wynoszącej od 5 701,00 zł do 11 141,00 zł miesięcznie, powinien pomniejszyć dochód o kwotę ulgi w każdym miesiącu, w wysokości obliczonej według wzoru:

(A x 6,68% – 380,50 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8549 zł,

(A x (– 7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 8549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11 141 zł

W przypadku natomiast rocznego rozliczenia, należy posłużyć się następującym wzorem:

(A x 6,68% – 4566 zł) ÷ 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68 412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102 588 zł,

(A x (-7,35%) + 9829 zł) ÷ 0,17, dla A wyższego od 102 588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133 692 zł

- gdzie oznaczenie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy oraz uzyskanych w ciągu roku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej pomniejszonych o koszty prowadzenia tej działalności z wyłączeniem z nich składek na ubezpieczenia społeczne (które zostały zapłacone i ujęte w kosztach podatkowych).

Rezygnacja z ulgi dla klasy średniej

Ulga jest stosowana przez pracodawcę co miesiąc automatycznie, jeśli tylko wynagrodzenie pracownika mieści się we wskazanym limicie miesięcznym.

W przypadku gdy podatnik nie jest pewny co do przyszłych dochodów może zrezygnować z uwzględnienia ulgi w zaliczkach w trakcie roku. W takim przypadku podatnik będący pracownikiem musi złożyć pracodawcy odpowiednie pismo z wnioskiem o nienaliczanie mu ulgi.

Należy również zaznaczyć, że każdy pracownik może w dowolnym momencie złożyć wniosek o niepomniejszanie dochodu o ulgę dla klasy średniej. W takim przypadku pracodawca najpóźniej od następnego miesiąca przestaje pomniejszać dochód o ulgę.

Warto również mieć na uwadze to, że takie oświadczenie należy składać osobno dla każdego roku podatkowego.

W przypadku przedsiębiorcy rozliczającego się na zasadach ogólnych, wystarczy samo zaniechanie naliczania ulgi.

 

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00