• Korekta PIT 2018

  Bezpłatny
  i najprostszy w Polsce
  program PITax.pl

 • Korekta PIT z PITax.pl

  Rozlicz korektę PIT online z PITax.pl i upewnij się, że Twoje rozliczenie podatku jest prawidłowe. Z PITax.pl złożysz korektę dowolnego PIT-u: PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. Nie musisz wiedzieć, jakie dochody rozlicza się na jakim PIT - wystarczy, że odpowiesz na parę prostych pytań, a nasz darmowy program do korekty PIT 2018 wybierze odpowiedni i aktualnie obowiązujący druk PIT. Dodatkowo PITax.pl wyliczy za Ciebie odpowiednią kwotę podatku i wszelkie ulgi, które Ci przysługują.

 • Korekta PIT przez internet

  Korekta PIT przez internet

  Czy można złożyć korektę PIT przez internet? Prawo podatkowe daje nam możliwość składania korekty zeznań podatkowych. Niezależnie od tego, czy poprawianą/zmienianą deklarację do urzędu skarbowego dostarczyliśmy w formie papierowej, czy złożyliśmy pit elektroniczny, zawsze możemy złożyć korektę PIT przez internet. Musimy pamiętać o zaznaczeniu celu złożenia zeznania -”korekta”. System e-Deklaracje nie przyjmie po raz drugi tego samego zeznania, jeśli nie będzie zaznaczone pole “korekta”. Natomiast korektę pit możemy składać dowolną ilość razy.

 • Terminy składania korekty PIT

  Terminy składania korekty PIT

  Korekta pit może być złożona dowolną ilość razy, ale tylko w określonym czasie. Okres, w jakim można składać korektę pit  kończy się z chwilą  przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nie ma natomiast ograniczenia co do najwcześniejszego momentu złożenia korekty pit. Możemy ją składać bezpośrednio po złożeniu formularza, w którym chcemy nanieść poprawki lub uzupełnić.

  Okres przedawnienia liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym upływa termin płatności podatku i składana jest deklaracja. Od tego momentu liczy się pięć pełnych lat kalendarzowych. Tak np.korektę PIT 36 2016 można złożyć do końca roku 2022. Pełnych pięć lat to lata 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Korektę PIT 2017 można będzie składać do roku 2023, PIT 2018 do 2024 itd. Podatnicy, którzy chcą złożyć korektę pit  w tym roku powinni pamiętać, że z końcem roku 2017 upływa pięcioletni okres przedawnienia dla zeznań składanych w roku 2012 za rok podatkowy 2012.

 • Co korygujemy w deklaracjach podatkowych

  Co korygujemy w deklaracjach podatkowych

  Czego może dotyczyć korekta PIT? Przyczyną korekta deklaracji podatkowej nie zawsze musi być popełniony i zauważony później  błąd. Czasem musimy uzupełnić dane o przychodach, jeśli z opóźnieniem otrzymamy informacje od płatnika. Jeżeli nie uwzględnimy wszystkich przysługujących nam ulg podatkowych, mamy prawo wykazać je w korekcie pit.

  Korektę pit możemy złożyć też wtedy, gdy chcemy przekazać 1% dla OPP, a nie zrobiliśmy tego wcześniej. W tym przypadku jest jednak ograniczenie czasowe do jednego miesiąca. Korekta dotycząca 1% może być dokonana najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od upływu ustawowego terminu określonego dla złożenia zeznania podatkowego.

 • Zawieszenie prawa do korekty PIT

  Zawieszenie prawa do korekty PIT

  Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują, że korektę pit podatnik ma prawo złożyć przez okres ponad pięciu lat, gdyż pięć pełnych lat kalendarzowych liczy się od końca roku, w którym składaliśmy zeznanie. Po tym czasie następuje przedawnienie i złożenie korekty pit nie wywoła żadnych skutków prawnych. W okresie wspomnianych 5 lat (z okładem) może nastąpić czasowe zawieszenie prawa do korekty pit.

  Zawieszenie następuje na okres trwania kontroli lub postępowania podatkowego. Jeśli w tym czasie złożymy korektę pit,  nie będzie ona uwzględniona przez organ skarbowy w zakresie objętym kontrolą lub postępowaniem podatkowym.

 • Podpis pod korektą PIT online

  Podpis pod korektą PIT online

  Korekta pit musi być podpisana przez podatnika. Jeśli jest składana przez internet, to tak samo jak wszystkie deklaracje podatku dochodowego od osób fizycznych może być “podpisana” danymi weryfikujacymi podatnika. Nie jest wymagany kwalifikowany podpis elektroniczny. Dane te w większości są kopiowane do sekcji “dane autoryzujące”, dodatkowo podajemy kwotę przychodu wykazaną za rok podatkowy dwa lata wcześniejszy.

  W uproszczonym podpisie elektronicznym składanym w 2017 roku na korekcie pit podajemy przychód z roku 2015 wpisany w dowolnej deklaracji złożonej w 2016 roku.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn - pt: 9:00 - 16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn - pt: 7:00 - 18:00