Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia 1% dla OPP - jak przekazać procent podatku?

1% dla OPP - jak przekazać procent podatku?

▪ 4 kwietnia 2014 r. ▪ Zaktualizowano: 25 września 2019 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Rozliczając PIT-y, swoim podatkiem (1% z należnego podatku) możemy wspomóc Organizacje Pożytku Publicznego. Warto przekazać 1% OPP i mieć wkład w budowanie lepszego świata – my nic na tym nie tracimy a OPP może wiele zyskać.

1% dla OPP - jak przekazać procent podatku?

Rozliczając swoje PIT-y (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) możemy przekazać 1% swojego podatku dowolnej OPP. Nie ma znaczenia, czy składamy PIT online, czy osobiście
w urzedzie skarbowym.  Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% znajdują się
w wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zbiór wszystkich OPP, którym można przekazac 1% znjadziemyy również w bazach ngo: http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=opp

PAMIĘTAJ: 1% dla OPP można przekazać niezależnie od tego, czy przysługuje nam zwrot podatku, czy mamy niedopłatę.

Przekazanie 1% dla OPP nie wiążę się z większym podatkiem. Niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy się oddać 1%, czy nie -  musimy zaplacić do urzędu skarbowego taki sam podatek (lub taki sam podatek jest nam zwracany).

Następnie urząd skarbowy – w zależności od naszego wyboru - albo pobiera cały podatek „dla siebie” (100%), albo przekazuje, oddaje 1% dla wskazanej OPP (wtedy urząd dla siebie bierze 99%).

Jak przekazać 1% dla OPP

Aby przekazać 1% OPP należy wypełnić odpowiednie rubryki w PITach (w przypadku PIT-37 są to poz. 131-135) – sekcję zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”. W pozycję tu się znajdującą wpisujemy nr KRS wybranej OPP, w następnym polu obliczmy 1% naszego podatku (kwotę znajdującą się w poz. podatek należny mnożymy przez 0,01). Kwota może być mniejsza niż 1% - ważne, aby nie była wyższa niż 1% podatku należnego.
W następnej sekcji, „Informacje uzupełniające” możemy wpisać cel szczegółowy przekazania 1% (np. konkretną osobę, konkretne zadanie) oraz podać swoje dane (imię, nazwisko, teleofn, e-mail). Nie jest to jednak obowiązkowe.

Jeżeli rozliczamy PIT online wtedy nie musimy nic wpisywać ani obliczać w podanych wyżej polach – odpowiednią OPP wybieramy podczas rozliczania się przez internet, a program automatycznie wpisze dane w odpowiednie pola.

Emeryci i renciści, którzy otrzymują na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe  z ZUS mogą w 2018 roku przekazać 1% podatku na podstawie oświadczenia PIT-OP – nie muszą natomiast specjalnie w tym celu wypełniać deklaracji podatkowej,

W oświadczeniu wystarczy  podać KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego  lub w przypadku rozliczenia przez internet – wybrać OPP z katalogu. Podatnik może  wskazać cel szczegółowy, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS. Nie zmieni to kwoty podatku, jedyną zmianą będzie dodanie OPP.

Można też wyrazić zgodę na podatnie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1% podatku.

W formie wniosku PIT-OP przekazać można wyłącznie 1% podatku z PIT-40. Jeżeli emeryt lub rencista ma dodatkowe dochody, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej PIT 36 lub PIT 37(a nie poprzez PIT-40 od organu rentowego). W takim przypadku nie należy składać oświadczenia . PIT-OP.

Oświadczenia PIT-OP nie przekazuje się do organów ZUS, lecz do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli składamy kilka PIT-ów jednocześnie (np. uzyskując dochody z pracy – PIT-37 oraz z kapitałów pieniężnych – PIT-38), to w każdym Picie możemy wskazać albo tę samą OPP albo kilka różnych.

Kiedy OPP dostają środki z 1%

Aby urząd mógł przekazać 1% dla OPP musimy złożyć swoje zeznanie roczne w wymaganym terminie (dla PIT-28 będzie to najpózniej 31 stycznia, dla pozostałych PIT-ów – 30 kwietnia).

Jeśli nie wpisliśmy OPP, lub chcemy ją zmienić, to możemy wysłać korektę PIT-u. Na korektę w tym zakresie mamy nie dłużej niż miesiąc po wymaganym terminie dla złożenia zeznania rocznego (dla PIT-28 mamy czas do 28 lutego, dla pozostałych – do 2 czerwca 2019 r.). Korektę również można wysłać przez internet, elektronicznie.

Przekazanie pieniędzy OPP przez naczelnika urzędu skarbowego następuje od maja do lipca.

Korekta PIT-u a 1% dla OPP

1. W złożonym przez nas zeznaniu nie wpisaliśmy OPP i nie mieliśmy żadnych błędów w Picie– nie przeszkadza to w złożeniu korekty, w której już uwzględnimy nr KRS wybranej przez nas OPP.

Aby urząd skarbowy przyjął korektę w tym zakresie, należy ją złożyć do końca maja.

2. W wyniku złożonej przez nas korekty zeznania (złożonego parę lat temu) okazało się, że przysługuje nam większy zwrot podatku – i co za tym idzie, zmniejszyła się wartość 1% dla OPP, ponieważ zmniejszyła się wartość podatku należnego.

Korekta zeznania w powyższej sytuacji nie ma wpływu na wysokość 1%, jaki urząd miał obowiązek przekazać OPP. To, co OPP dostały, nie jest im zabierane. Natomiast zwrot podatku, który nam się należy zostanie pomniejszony o nadwyżkę, która została przekazana OPP. Od kwoty wyliczonej w polu dotyczącym 1% z zeznania „pierwotnego” należy odjąć kwotę wyliczoną w tym samym polu w korekcie zeznania. O taką wartość zostanie pomniejszony nasz zwrot.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00