Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia 1% dla OPP - jak przekazać procent podatku?

1% dla OPP - jak przekazać procent podatku?

▪ 4 kwietnia 2014 r. ▪ Zaktualizowano: 10 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Rozliczając PIT-y, swoim podatkiem (1% z należnego podatku) możemy wspomóc Organizacje Pożytku Publicznego. Warto przekazać 1% OPP i mieć wkład w budowanie lepszego świata – my nic na tym nie tracimy a OPP może wiele zyskać.

1% dla OPP - jak przekazać procent podatku?

Rozliczając swoje PIT-y (PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39) możemy przekazać 1% swojego podatku dowolnej OPP. Nie ma znaczenia, czy składamy PIT online, czy osobiście
w urzedzie skarbowym.  Organizacje, które są uprawnione do otrzymania 1% znajdują się
w wykazie organizacji pożytku publicznego prowadzonym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zbiór wszystkich OPP, którym można przekazac 1% znjadziemyy również w bazach ngo: http://bazy.ngo.pl/search/wyniki.asp?wyniki=1&szukanie=opp

PAMIĘTAJ: 1% dla OPP można przekazać niezależnie od tego, czy przysługuje nam zwrot podatku, czy mamy niedopłatę.

Przekazanie 1% dla OPP nie wiążę się z większym podatkiem. Niezależnie od tego, czy zdecydowaliśmy się oddać 1%, czy nie -  musimy zaplacić do urzędu skarbowego taki sam podatek (lub taki sam podatek jest nam zwracany).

Następnie urząd skarbowy – w zależności od naszego wyboru - albo pobiera cały podatek „dla siebie” (100%), albo przekazuje, oddaje 1% dla wskazanej OPP (wtedy urząd dla siebie bierze 99%).

Jak przekazać 1% dla OPP

Aby przekazać 1% OPP należy wypełnić odpowiednie rubryki w PITach (w przypadku PIT-37 są to poz. 131-135) – sekcję zatytułowaną „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz OPP”. W pozycję tu się znajdującą wpisujemy nr KRS wybranej OPP, w następnym polu obliczmy 1% naszego podatku (kwotę znajdującą się w poz. podatek należny mnożymy przez 0,01). Kwota może być mniejsza niż 1% - ważne, aby nie była wyższa niż 1% podatku należnego.
W następnej sekcji, „Informacje uzupełniające” możemy wpisać cel szczegółowy przekazania 1% (np. konkretną osobę, konkretne zadanie) oraz podać swoje dane (imię, nazwisko, teleofn, e-mail). Nie jest to jednak obowiązkowe.

Jeżeli rozliczamy PIT online wtedy nie musimy nic wpisywać ani obliczać w podanych wyżej polach – odpowiednią OPP wybieramy podczas rozliczania się przez internet, a program automatycznie wpisze dane w odpowiednie pola.

Emeryci i renciści, którzy otrzymują na druku PIT-40A roczne rozliczenie podatkowe  z ZUS mogą w 2018 roku przekazać 1% podatku na podstawie oświadczenia PIT-OP – nie muszą natomiast specjalnie w tym celu wypełniać deklaracji podatkowej,

W oświadczeniu wystarczy  podać KRS wybranej Organizacji Pożytku Publicznego  lub w przypadku rozliczenia przez internet – wybrać OPP z katalogu. Podatnik może  wskazać cel szczegółowy, na jaki chce przekazać 1% podatku wynikającego z rozliczenia sporządzonego przez organ ZUS. Nie zmieni to kwoty podatku, jedyną zmianą będzie dodanie OPP.

Można też wyrazić zgodę na podatnie organizacji pożytku publicznego swoich danych osobowych – celem poinformowania jej o tym, kto przekazał na jej rzecz 1% podatku.

W formie wniosku PIT-OP przekazać można wyłącznie 1% podatku z PIT-40. Jeżeli emeryt lub rencista ma dodatkowe dochody, powinien samodzielnie rozliczyć się na deklaracji podatkowej PIT 36 lub PIT 37(a nie poprzez PIT-40 od organu rentowego). W takim przypadku nie należy składać oświadczenia . PIT-OP.

Oświadczenia PIT-OP nie przekazuje się do organów ZUS, lecz do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Jeśli składamy kilka PIT-ów jednocześnie (np. uzyskując dochody z pracy – PIT-37 oraz z kapitałów pieniężnych – PIT-38), to w każdym Picie możemy wskazać albo tę samą OPP albo kilka różnych.

Kiedy OPP dostają środki z 1%

Aby urząd mógł przekazać 1% dla OPP musimy złożyć swoje zeznanie roczne w wymaganym terminie (dla PIT-28 będzie to najpózniej 31 stycznia, dla pozostałych PIT-ów – 30 kwietnia).

Jeśli nie wpisliśmy OPP, lub chcemy ją zmienić, to możemy wysłać korektę PIT-u. Na korektę w tym zakresie mamy nie dłużej niż miesiąc po wymaganym terminie dla złożenia zeznania rocznego (dla PIT-28 mamy czas do 28 lutego, dla pozostałych – do 2 czerwca 2019 r.). Korektę również można wysłać przez internet, elektronicznie.

Przekazanie pieniędzy OPP przez naczelnika urzędu skarbowego następuje od maja do lipca.

Korekta PIT-u a 1% dla OPP

1. W złożonym przez nas zeznaniu nie wpisaliśmy OPP i nie mieliśmy żadnych błędów w Picie– nie przeszkadza to w złożeniu korekty, w której już uwzględnimy nr KRS wybranej przez nas OPP.

Aby urząd skarbowy przyjął korektę w tym zakresie, należy ją złożyć do końca maja.

2. W wyniku złożonej przez nas korekty zeznania (złożonego parę lat temu) okazało się, że przysługuje nam większy zwrot podatku – i co za tym idzie, zmniejszyła się wartość 1% dla OPP, ponieważ zmniejszyła się wartość podatku należnego.

Korekta zeznania w powyższej sytuacji nie ma wpływu na wysokość 1%, jaki urząd miał obowiązek przekazać OPP. To, co OPP dostały, nie jest im zabierane. Natomiast zwrot podatku, który nam się należy zostanie pomniejszony o nadwyżkę, która została przekazana OPP. Od kwoty wyliczonej w polu dotyczącym 1% z zeznania „pierwotnego” należy odjąć kwotę wyliczoną w tym samym polu w korekcie zeznania. O taką wartość zostanie pomniejszony nasz zwrot.

Inne warunki przekazania 1% OPP

By przekazać 1% podatnik zobowiązany jest także do zapłacenia całego podatku w terminie 2 miesięcy od terminu złożenia deklaracji podatkowej. Terminami są więc: 01.07. 2019 dla PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz 31.05. 2019 dla PIT-28. W rezultacie istnieje możliwość, że podatek zostanie zapłacony po upływie terminu i z odsetkami, a jednak wciąż 1% zostanie przekazany.

Status OPP i rejestr organizacji

Niezbędnym warunkiem, jaki organizacja musi spełnić, by móc otrzymać 1% jest wpis w ustawowym wykazie organizacji pożytku publicznego, publikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności. Status organizacji pożytku publicznego organizacja może otrzymać pod warunkiem, że jej działalność trwa od przynajmniej dwóch lat. Organizacjom pożytku publicznego przysługuje – w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności – szereg zwolnień niezależnie od możliwości otrzymywania 1%. Są to:

  • od podatku dochodowego od osób prawnych;
  • od podatku od czynności cywilno-prawnych;
  • od podatku od nieruchomości;
  • od opłat sądowych;
  • od opłat skarbowych.

Ponadto, aby otrzymać 1%, organizacja musi podać numer rachunku bankowego, na który pieniądze pochodzące od podatników mają być przekazane, w przeciwnym wypadku pieniądze przekazane jej przez podatników trafią do skarbu państwa. Wszelkie środki otrzymane przez organizację pożytku publicznego z 1% PIT muszą zostać wykorzystane tylko na prowadzenie stosownej działalności (działalności pożytku publicznego).

 

 

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00