Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Sytuacje podatkowe 500 plus a PIT. Czy świadczenie trzeba uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

500 plus a PIT. Czy świadczenie trzeba uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

▪ 26 stycznia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

Osoby posiadające jedno lub więcej dzieci mają prawo ubiegać się o świadczenie wychowawcze 500 plus. Świadczenie to przypada na każde posiadane dziecko do 18 roku życia. Świadczeniobiorcy 500 plus mają jednak wiele wątpliwości w kwestii prawidłowego rozliczenia otrzymywanego świadczenia – wątpliwości te rozwiązujemy w niniejszej publikacji.

500 plus a PIT. Czy świadczenie trzeba uwzględnić w zeznaniu podatkowym?

Spis treści

 1. Zeznanie roczne PIT za 2024 r. a świadczenie 500 plus
 2. Świadczenie wychowawcze 500 plus a dochód rodziny
 3. Ulga podatkowa na dziecko a 500 plus
 4. Zwrot z ulgi prorodzinnej a świadczenie wychowawcze
 5. Zasady pobierania świadczenia 500 plus na dziecko

Zeznanie roczne PIT za 2024 r. a świadczenie 500 plus

Rozpoczyna się okres rozliczeń PIT, w którego czasie podatnicy mają obowiązek rozliczyć swoje przychody za 2024. Właśnie w tym momencie nierzadko pojawiają się wątpliwości, jak kontekście zeznania rocznego PIT 2024 potraktować świadczenie wychowawcze 500 plus.

Należałoby zacząć od tego, iż zeznania roczne, a więc PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 czy PIT-39 dotyczą rozliczenia przychodu uzyskanego w ubiegłym roku, ale przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem dochody zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niepodlegające opodatkowaniu (poza dochodami zwolnionymi z podatku do 26 roku życia) nie podlegają w ogóle ujęciu w żadnym zeznaniu rocznym.

Ponieważ świadczenie wychowawcze 500 plus jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie jest ono:

  1. opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
  2. uwzględniane w zeznaniu rocznym.

Warto pamiętać, że podobnie jak świadczenie 500 plus wolne od podatku dochodowego oraz niepodlegające uwzględnieniu w zeznaniu rocznym PIT są np. zasiłki rodzinne, becikowe, zapomogi, zasiłek pielęgnacyjny czy wyrównania tych świadczeń.

Skoro więc świadczenie 500 plus jest wolne od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to nie może wpływać na ulgi podlegające odliczeniu od dochodu opodatkowanego oraz od podatku. Oznacza to, że nie wpływa ono w żaden sposób na korzystanie z ulg podatkowych, możliwych do odliczenia od dochodu opodatkowanego i od podatku, ulgi bowiem nie można odliczyć od dochodów zwolnionych z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Warto również podkreślić, iż urząd przekazujący świadczenie nie wyda żadnej informacji, gdzie będą wykazane kwoty, jakie w danym roku uzyskał świadczeniobiorca z programu 500 plus.

Świadczenie wychowawcze 500 plus a dochód rodziny

Jeszcze do końca czerwca 2019 r. w sytuacji posiadania jednego dziecka do 18. roku życia wymagano, aby:

  1. kwota miesięcznego dochodu rodziny uprawniająca do skorzystania z 500 plus wynosiła 800 zł albo
  2. jeżeli wychowywane dziecko było niepełnosprawne, to kwota tegoż dochodu opiewała na 1200 zł.

Rodzice, którzy posiadali co najmniej dwoje dzieci, mogli i nadal mogą korzystać ze świadczenia wychowawczego 500 plus bez żadnych limitów dochodowych.

Począwszy od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze 500 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, a więc w przypadku wychowywania tylko jednego dziecka zniesiono ww. kryterium dochodowe.

Ulga podatkowa na dziecko a 500 plus

Ulga na dziecko nie wpływa w żaden sposób na świadczenie wychowawcze 500 plus. Podobnie świadczenie 500 plus nie wpływa w żaden sposób na możliwość skorzystania z ulgi na dziecko.

Zatem podatnik otrzymujący świadczenie 500 plus może także rozliczyć ulgę na dziecko, jeżeli spełnia warunki dla uzyskania tej ulgi.

Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż ulga na dwoje lub więcej dzieci jest niezależna od osiąganego dochodu.

Natomiast ulga na jedno posiadane dziecko (ulga opiewa maksymalnie na sumę 1112,04 zł do odliczenia w skali roku) jest uzależniona od limitu maksymalnego rocznego przychodu (po odjęciu składek na ubezpieczenie społeczne), a więc podatnik lub podatnicy nie mogą przekroczyć poniższych kwot przychodów:

  1. w przypadku małżeństwa – 112 000 zł;
  2. w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – 112 000 zł;
  3. w przypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim – 56 000 zł.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 29 lipca 1991 r. (zwana dalej: ustawa o PIT) wskazuje, że do obliczenia przychodów rocznych na potrzeby przyrównania do ww. limitu (przy uldze na jedno dziecko) należy brać poniższe kategorie przychodów:

  1. przychody opodatkowane skalą podatkową;
  2. przychody opodatkowane podatkiem liniowym;
  3. przychody ze sprzedaży waluty wirtualnej oraz papierów wartościowych, a także innych pochodnych instrumentów finansowych.

LIMIT DOCHODU A ULGA NA JEDNO DZIECKO

Jak wskazuje ustawa o PIT do przychodu rocznego dla przyrównania do rocznego limitu przychodu (112 000 zł albo 56 000 zł) na potrzeby skorzystania z ulgi na jedno dziecko, nie bierze się środków uzyskanych ze świadczenia wychowawczego 500 plus.

Ponadto do tego limitu nie wlicza się także innych świadczeń zwolnionych lub nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ale także przychodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym.

Zwrot z ulgi prorodzinnej a świadczenie wychowawcze

Może wystąpić sytuacja, w której podatnik (lub podatnicy – rodzice) posiadają niewielkie przychody, które uniemożliwiają im odliczenie od podatku pełnej ulgi na dziecko lub na dzieci.

W takim wypadku podatnik może wystąpić o zwrot ulgi, która zostanie zaliczona na poczet przychodów podatnika. Zwrot ten jednak nie może być większy niż pozostające do odliczenia składki na ubezpieczenia społeczne (od dochodu) i składka na ubezpieczenie zdrowotne (od podatku).

Należy przy tej okazji podkreślić, że świadczenia wychowawczego 500 plus nie uwzględnia się w ogóle w zeznaniu rocznym PIT, a zatem nie można go doliczyć w żadnym przypadku do ww. przychodu.

Tak samo zwrot ulgi na dziecko nie wpłynie na dochód rodziców dziecka dla uzyskania świadczenie wychowawczego 500 plus, gdyż wymóg dochodu zniesiono z dniem 1 lipca 2019 r.

Zasady pobierania świadczenia 500 plus na dziecko

Świadczenie 500 plus przysługuje na pierwsze i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia. Zarówno na pierwsze, jak i na kolejne dziecko nie ma obecnie żadnego limitu dochodowego dla rodziców wnioskujących o to świadczenie.

O świadczenie wychowawcze 500 plus może ubiegać się rodzic dziecka (matka lub ojciec), a więc także rodzic samotnie wychowujący dziecko.

Świadczenie 500 plus otrzyma także ustalony opiekun prawny dziecka albo stwierdzony – faktyczny opiekun dziecka.

Uregulowana została również kwestia alimentów, gdy o świadczenie 500 plus ubiega się rodzic samotnie wychowujący dziecko. Zmiana polega na tym, iż nie jest aktualnie wymagane ustalenie alimentów dla otrzymania świadczenia 500 plus.

Jednak aby w ogóle otrzymać świadczenie, należy złożyć poprawnie wypełniony wniosek o uzyskanie świadczenia wychowawczego 500 plus wraz z obligatoryjnymi załącznikami. Wniosek ten można przedłożyć:

  1. w urzędzie miasta lub gminy;
  2. ośrodku pomocy społecznej;
  3. przez internet (m.in. PUE ZUS, bankowość elektroniczna, inne platformy).

Na koniec warto zaznaczyć, że nie w każdej sytuacji można skorzystać ze świadczenia 500 plus. Prawo do świadczenia 500 plus nie przysługuje, gdy:

  1. rodzic otrzymuje od drugiego rodzica środki finansowe: pochodzące z jego pracy za granicą oraz z otrzymywanych tam świadczeń na dziecko;
  2. rodzice zapewniają całodobowe utrzymanie dziecku, które żyje w rodzinie zastępczej;
  3. niepełnoletnie dziecko urodziło własne dziecko i otrzymuje na nie świadczenie;
  4. dziecko przed ukończeniem 18 roku życia zawarło związek małżeński;
  5. dziecko uczy się w instytucji, która cały czas je utrzymuje.

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00