Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Jak liczymy kryterium dochodowe do 500+?

Jak liczymy kryterium dochodowe do 500+?

▪ 29 sierpnia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Aby świadczenie 500+ przysługiwało na pierwsze lub jedyne dziecko, to dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 800 zł lub 1200 zł miesięcznie - gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne.

Jak liczymy kryterium dochodowe do 500+?

Aby świadczenie 500+ przysługiwało na pierwsze lub jedyne dziecko, to dochód w przeliczeniu na osobę nie może przekroczyć 800 zł lub 1200 zł miesięcznie - gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne. Dziecko niepełnosprawne nie musi być pierwszym dzieckiem. Wliczamy tu dzieci niepełnosprawne pozostające na naszym utrzymaniu do ukończenia 25 roku życia oraz dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Zastosowanie nie ma do dzieci z lekkim stopniem niepełnosprawności.
Świadczenie na drugie i kolejne dziecko wypłacane jest bez względu na wysokość dochodu.

Aby obliczyć dochód w przeliczeniu na osobę, należy dodać dochody wszystkich członków rodziny, wynik podzielić przez 12, a następnie podzielić przez wszystkich członków rodziny.

Kogo uwzględnić przy liczeniu dochodu?

Dodajemy dochody następujących członków rodziny:

 • swoje,
 • małżonka - gdy jesteśmy małżeństwem lub gdy wychowujemy z małżonkiem co najmniej jedno wspólne dziecko - jeśli jesteśmy w związku nieformalnym,
 • dzieci, będących na utrzymaniu rodziców i z nimi mieszkających, które nie ukończyły 25 lat,
 • dzieci, które ukończyły 25 lat i mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeśli przysługuje na nie świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna

Nie uwzględniamy następujących dzieci:

 • którymi opiekuje się opiekun prawny,
 • które wzięły ślub,
 • które ukończyły 18 lat i mają własne dziecko,
 • które są w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym,
 • które są w instytucji, która zapewnia bezpłatne, pełne utrzymanie, czyli w: młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, domu pomocy społecznej, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej albo w innej szkole, która bezpłatnie zapewnia pełne utrzymanie.

Co uwzględniamy do liczenia dochodu?

Dochody, które należy uwzględnić w obliczaniu kryterium dochodowego:

 • przychód wykazany w zeznaniu podatkowym PIT - np.przychód z pracy, emerytury, renty. Od tego przychody należy odjąć koszty uzyskania przychodu, podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Potrzebne dane znajdziemy w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, czyli w: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39;
 • deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności, która jest opodatkowana za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego albo karty podatkowej. Odejmij od niego podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;
 • inne dochody, które są zwolnione z podatku - np. alimenty na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia doktoranckie i habilitacyjne, stypendia sportowe i socjalne dla uczniów i studentów, dochody z gospodarstwa rolnego, świadczenie rodzicielskie.

Pełną listę tego typu dochodów znajdziemy w pouczeniu do oświadczenia, które wypełnia każda osoba, która je uzyskuje.

Jeśli płacimy alimenty, to należy kwotę alimentów odjąć od wyliczonego dochodu.

Bierzemy pod uwagę dochód z poprzedniego roku. Jeśli składamy wniosek w roku 2020, to bierzemy pod uwagę dochód z roku 2019 (oraz członków rodziny). Wyjątkowo w roku 2016 (rok wprowadzenia programu 500+) pod uwagę bierzemy dochody z roku 2014.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00