Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Jak rozliczyć w PIT sprzedaż na allegro?

Jak rozliczyć w PIT sprzedaż na allegro?

▪ 7 kwietnia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Sprzedaż na allegro - jeśli nie jest wykonywana w ramach działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu PIT, jeśli od dnia nabycia/wytworzenia danej do rzeczy do dnia jej sprzedaży nie minęło pół roku. Gdy upłynął półroczny termin - dochody ze sprzedaży na allegro nie są opodatkowane.

Jak rozliczyć w PIT sprzedaż na allegro?

Sprzedaż na allegro a podatek - osoba nie prowadząca działalności gospodarczej

Gdy aukcje na allegro są okazjonalne, sporadyczne, wtedy sprzedaż danej rzeczy nie podlega opodatkowaniu, jeśli od dnia nabycia/wytworzenia do dnia sprzedaży danej rzeczy minęło 6 miesięcy (licząc od końca miesiąca, w którym nabyto daną rzecz). Dochodu tego nie wykazujemy w rocznym PIT. Natomiast, jeśli od dnia nabycia do dnia sprzedaży rzeczy nie minęło 6 miesięcy, wtedy taki dochód musimy wykazać w zeznaniu PIT-36 i zapłacić podatek wynikający z zeznania.

Dochód ze sprzedaży na allegro wykazujemy w PIT-36 w wierszu “odpłatne zbycie rzeczy”. W wierszu tym wykazujemy przychód (kwotę faktycznie otrzymaną), koszty uzyskania przychodu (cenę, za jaką kupiliśmy daną rzecz, opłaty, jakie ponieśliśmy aby nabyć daną rzecz, np. podatek vat, podatek PCC, opłaty rejestracyjne, opłaty notarialne, zapłacone odsetki, prowizje itd, koszty wytworzenia danej rzeczy) oraz dochód, czyli przychód po odjęciu kosztów.


Przychód, to kwota faktycznie uzyskana pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Kosztami odpłatnego zbycia są wszelkie wydatki, które ponieśliśmy, aby daną rzecz sprzedać, np. prowizje komisu, pośredników, koszty wyceny danej rzeczy, koszty ogłoszeń prasowych, opłaty notarialne, sądowe.

Koszty odpłatnego zbycia, to koszty poniesione, aby daną rzecz sprzedać, koszty uzyskania przychody, to koszty poniesione, aby daną rzecz nabyć.

Pamiętajmy, aby wszystkie koszty były udokumentowane  - w tym celu powinniśmy zachowywać dowody zakupu oraz dowody sprzedaży rzeczy. Nie dołączamy tych dokumentów do PIT, jednak musimy je przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym rozliczyliśmy dany PIT.


Przykład 1.

Pani Joanna w maju 2024 sprzedała na allegro wózek dziecięcy za kwotę 1000 zł. Wózek pani Asia kupiła w styczniu 2015 za kwotę 800 zł. Jaki podatek powinna zapłacić pani Asia z tytułu dochodu ze sprzedaży na allegro?

Pani Asia nie musi zapłacić podatku od sprzedaży ani dochodu wykazywać w PIT, ponieważ od dnia nabycia wózka do dnia sprzedaży minęło co najmniej 6 miesięcy.

Przykład 2.

Pan Bartosz w maju 2024 sprzedał na allegro komputer za kwotę 1 000 zł. Komputer pan Bartosz kupił w lutym 2024 za kwotę 800 zł. Jaki podatek powinien zapłacić pan Bartosz z tytułu sprzedaży na allegro?

Od dnia nabycia do dnia zbycia rzeczy nie minęło pół roku, dlatego pan Bartosz powinien zapłacić podatek od sprzedaży na allegro, a dochód wykazać w PIT-36 w wierszu “odpłatne zbycie rzeczy”. W PIT-36 w wierszu przychód należy wykazać 1 000 zł, w wierszu “koszty uzyskania przychodu - 800 zł. Dochód do opodatkowania wyniesie 200 zł (przychód odjąć koszty).

Przykład 3.

Pani Emilia w marcu 2016 roku sprzedała na allegro zrobione przez siebie pacynki za kwotę 1 000 zł. Pacynki zostały wykonane listopadzie 2015 r., koszt materiałów potrzebnych do wykonania laleczek wyniósł 500 zł, a ogłoszenie na allegro - 20 zł. Jaki podatek od sprzedaży na allegro powinna zapłacić pani Emilia?

Od dnia nabycia do dnia zbycia rzeczy nie minęło pół roku, dlatego pani Emilia powinna zapłacić podatek od sprzedaży na allegro, a dochód wykazać w PIT-36 w wierszu “odpłatne zbycie rzeczy”. W PIT-36 w wierszu przychód należy wykazać kwotę faktycznie otrzymaną po odjęciu kosztów odpłatnego zbycia, czyli 1 000 - 20 zł. Przychód pani Emilii wyniósł 980 zł. Kosztami uzyskania przychodu są koszty wytworzenia sprzedawanej rzeczy (500 zł). Dochód do opodatkowania wyniesie: 980 - 500 = 480 zł.

Sprzedaż na allegro a podatek - kiedy działalność gospodarcza?

Wg urzędów skarbowych na prowadzenie działalności gospodarczej wpływa sam fakt prowadzenia działalności w sposób ciągły i zorganizowany, a nie fakt zarejestrowania działalności gospodarczej. Urząd może stwierdzić, że mimo że nie zarejestrowaliśmy działalności, to nasze przychody ze sprzedaży na allegro są właśnie działalnością gospodarczą.

O charakterze działalności gospodarczej stanowi art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, który działalność gospodarczą definiuje jako: “działalność zarobkową:

 • wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 • polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu, i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 • polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych

- prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust.1 pkt 1,2 i 4-9”

Urzędy skarbowe stoją na stanowisku, że jeżeli dana działalność jest wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły oraz w celu osiągnięcia zysku (np. prowadzenie aukcji na allegro regularnie) jest działalnością gospodarczą. Wtedy dochody ze sprzedaży na allegro podlegają opodatkowaniu, jak dla działalności gospodarczej (w zależności od wyboru podatnika - stawką 18, 32% w PIT-36, 19% w PIT-36L lub ryczałtowo w PIT-28).

Chcielibyśmy jednak zauważyć, że art. 5a ustawy o PIT, który wymienia cechy przesądzające
o działalności gospodarczej, na końcu brzmi “prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z 
której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust.1 pkt 1,2 i 4-9”. Można by z tego wysnuć wniosek, że dopiero jeśli dany przychód nie został zakwalifikowany do tych wymienionych w art. 10 ust.1 pkt 1,2 i 4-9, to dopiero wtedy należy rozpatrywać, czy dana działalność jest działalnością gospodarczą, patrząc na warunki wymienione w art. 5a.

Art. 10 ust.1, pkt 1, 2 i 4-9 stanowi, że źródłami przychodów są:

 • ust.1, pkt 1 - stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
 • ust.1, pkt 2 - działalność wykonywana osobiście;
 • ust.1, pkt 4 - działy specjalne produkcji rolnej;
 • ust.1, pkt 5 - uchylony
 • ust.1, pkt 6 - najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze,
 • ust.1, pkt 7 - kapitały pieniężne i prawa majątkowe,
 • ust.1, pkt 8 - odpłatne zbycie nieruchomości lub rzeczy - jeśli od dnia nabycia rzeczy do dnia sprzedaży nie minęło pół roku,
 • ust.1, pkt 9 - inne źródła.

Z zestawienia ze sobą art. 10 oraz art. 5a pkt 6, wybrzmiewa, że jeśli nasz dochód nie został zaliczony do źródeł wymienionych w art. 10 (w kontekście sprzedaży na allegro - do źródła, jakim jest odpłatne zbycie rzeczy lub inne źródła) wtedy  - gdy spełnia warunki określone w art. 5a pkt 6 - dana działalność jest działalnością gospodarczą. Natomiast jeśli nasz dochód ze sprzedaży na allegro został zaliczony do któregoś ze źródeł wymienionych w art 10 ust.1, pkt 1,2
i 4-9, to już nie podlega pod źródła przychodów, jaką jest działalność gospodarcza - nawet jeśli nasza sprzedaż jest prowadzona w sposób zorganizowany i ciągły.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00