Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy w wyższej wysokości

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy w wyższej wysokości

▪ 21 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od początku kwietnia 2022 roku obowiązuje nowa stawka dla jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy bądź chorób zawodowych. Nowa wartość świadczeń o charakterze ubezpieczeniowym obowiązuje do 31 marca 2023 roku.

Jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy w wyższej wysokości

Charakter świadczenia

Osobie, która jest objęta tytułem ubezpieczeniowym i uległa wypadkowi przy pracy lub chorobie zawodowej, które skutkują stałym lub długotrwałym uszczerbkiem na zdrowiu - należne jest jednorazowe odszkodowanie z ubezpieczenia wypadkowego.

Jednocześnie ustawodawca zdefiniował jak należy rozumieć poszczególne następstwa zdrowotne:

 • Uszczerbek stały - pod tym pojęciem należy rozumieć takie naruszenie sprawności organizmu, w wyniku którego następuje upośledzenie czynności organizmu, nie rokując przy tym poprawy.
 • Uszczerbek długotrwały - podobnie jak w przypadku powyższej definicji legalnej, uszczerbkiem długotrwałym jest naruszenie sprawności organizmu. Istotnym czynnikiem jest tutaj precyzyjnie wyznaczony czynnik czasu. Ustawodawca wskazuje, iż ten rodzaj naruszenia sprawności winien powodować upośledzenie czynności organizmu na okres przekraczający 6 miesięcy, po którym to czasie może ulec poprawie.


Przyznanie lub odmowa przyznania jednorazowego odszkodowania oraz ustalenie jego wysokości następuje w drodze decyzji ZUS na wniosek osoby, która uległa wypadkowi lub chorobie bądź członkom jego rodziny. Podkreślenia wymaga, iż jeśli następstwem wypadku przy pracy nie jest uszczerbek na zdrowiu, lecz śmierć to odbiorcą świadczenia są członkowie zmarłego pracownika.

Wysokość jednorazowego odszkodowania za 2022 i 2023 rok

Wysokość jednorazowego odszkodowania ustalana jest corocznie przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W obwieszczeniu wydanym 23 lutego 2022 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej wysokość odszkodowań uległa podwyższeniu. Zgodnie z jego treścią, wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. kształtują się w następujący sposób:

 • 1133 zł względem każdego % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
 • 1133 zł względem każdego % stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów %;


oraz:

 • 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego;
 • 19 819 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty;
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty;
 • 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko;
 • 101 926 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci;
 • 101 926 zł gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko;
 • 19 819 zł, gdy obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom;
 • 50 963 zł, gdy do jednorazowego odszkodowania uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00