Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Mikrorachunek podatkowy – nowy rachunek dla PIT, CIT i VAT

Mikrorachunek podatkowy – nowy rachunek dla PIT, CIT i VAT

▪ 30 grudnia 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Łukasz Kluczyński

Uiszczenie zobowiązania podatkowego wymagało dotychczas odnalezienia właściwego rachunku bankowego – odpowiedniego ze względu na charakter podatku i właściwego dla danego urzędu. Ponadto w przypadku zmiany siedziby spółki lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej należało dostosować numery kont do płatności podatkowych. Z początkiem 2020 roku procedury te ulegają zmianom.

Mikrorachunek podatkowy – nowy rachunek dla PIT, CIT i VAT

Od 2020 roku podatnicy będą zobowiązani do wygenerowania indywidualnego rachunku bankowego, przeznaczonego do zapłaty zobowiązań w podatku PIT, CIT i VAT tzw. mikrorachunku podatkowego. Należy we własnym zakresie zadbać o odpowiednią identyfikację rachunku, aby skutecznie rozliczyć się z fiskusem. Warto podkreślić, że oprócz wyżej wymienionych kategorii zobowiązań podatkowych, konto służyć będzie również do regulowania niepodatkowych należności budżetowych, np. grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego w postępowaniu – w sprawach o wykroczenia skarbowe. Jednak na dotychczasowych zasadach regulować będziemy pozostałe podatki, m.in. podatek od czynności cywilnoprawnych.

Kto powinien posiadać mikrorachunek podatkowy?

W teorii nie wszyscy podatnicy muszą bezgotówkowo rozliczać podatek. Tylko podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, obowiązani do prowadzenia PKPiR lub pełnej księgowości, zapłaty podatków każdorazowo dokonują w formie polecenia przelewu (art. 61 ustawy Ordynacja podatkowa). Nie dotyczy to jedynie mikroprzedsiębiorców. Pozostałe podmioty mogą regulować zobowiązania wobec fiskusa gotówką i kwestia mikrorachunku podatkowego nie musi być przedmiotem ich zainteresowania.

W praktyce globalizacja, powszechność i dostępność urządzeń mobilnych, a także produktów bankowych sprawia, że zasadnicza część podatników rozlicza się z fiskusem bezgotówkowo. Co ważne mikrorachunek podatkowy przeznaczony jest również dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, które np. będą realizować dopłatę do zeznania rocznego.

W jaki sposób pozyskać numer mikrorachunku podatkowego?

Aby uzyskać numer mikrorachunku podatkowego, należy skorzystać z udostępnionej przez Ministerstwo Finansów wyszukiwarki, która znajduje się pod następującym adresem: https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/.

Generator daje możliwość weryfikowania rachunku za pomocą:

  • PESEL – z tej opcji skorzystają podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące czynnymi podatnikami VAT;
  • NIP – z tej opcji skorzystają pozostałe podmioty, podlegające obowiązkowi ewidencyjnemu m.in. podatnicy prowadzący działalność gospodarczą.

Należy podkreślić, że generowanie mikrorachunku podatkowego nie może odbywać się na zasadzie dowolności, stosując naprzemiennie NIP albo PESEL. Generator zwróci odmienne numery mikrorachunków podatkowych nawet w obrębie tego samego podatnika, stąd też należy zachować uwagę w czasie sprawdzania mikrorachunku podatkowego. Kluczowe jest więc posługiwanie się właściwym identyfikatorem. W drugim członie mikrorachunku zawarty jest NIP lub PESEL, dlatego podatnicy będą mogli w łatwy sposób rozstrzygnąć, czy dysponują właściwym rachunkiem. Należy również się spodziewać, że banki wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, umożliwią wygenerowanie mikrorachunku z poziomu formularza przelewu.

Nowe przepisy mogą w praktyce skomplikować rozliczenia

Mikrorachunek podatkowy wiąże się z pewnymi udogodnieniami dla podatników, jednak w rzeczywistości nowe regulacje mogą generować nowe problemy. Ustawa implementująca w porządek prawny mikrorachunek podatkowy (ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1520) modyfikuje także treść art. 62 §1 ustawy Ordynacja podatkowa, traktującego o sposobie rozliczania wpłat na poczet podatków:

  • zgodnie z dotychczasowym brzmieniem, wpłata na poczet podatku zaliczana była na poczet zobowiązania o najwcześniejszym terminie płatności, chyba że podatnik wskazał, którego zobowiązania dotyczyła ta wpłata;
  • zgodnie z nowymi przepisami, wpłaty na poczet wskazanego podatku będą zaliczane na zobowiązanie o najwcześniejszym terminie płatności. Jeżeli zobowiązanie nie zostanie wskazane, wówczas wpłata zostanie zaliczona na zaległość podatkową o najwcześniejszym terminie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych podatnika.

Zmiany w tym zakresie niosą za sobą pewne ryzyko w obszarze księgowania wpłat dokonanych na poczet podatków. Aby uniknąć niejednoznaczności, warto w tytule przelewu wskazać, jakiego podatku dotyczy wpłata. Brak adnotacji sprawi, że organ zaksięguje wpłatę na zobowiązanie podatkowe o najwcześniejszym terminie płatności – rozwiązanie analogiczne w stosunku do indywidualnego rachunku ZUS, z tą jednak różnicą, że podatnik nie ma możliwości analizowania i śledzenia dokonanych wpłat. ZUS umożliwia to za pomocą portalu PUE, system podatkowy takiej możliwości jeszcze nie stworzył.

Mikrorachunek podatkowy – podsumowanie

Zasadniczo rola mikrorachunku podatkowego pozostanie analogiczna jak w przypadku dotychczasowych rachunków bankowych przeznaczonych do zapłaty podatku. Rolą mikrorachunku będzie wyłącznie dokonywanie wpłat. Zwroty podatku będą realizowane na rachunki rozliczeniowe lub rachunki VAT posiadane przez podatników.

Uproszczeniem dla podatników jest stworzenie możliwości kierowania zobowiązań podatkowych na jeden indywidualny numer konta. Istotnym minusem tego rozwiązania jest z pewnością brak możliwości precyzyjnego wskazania zobowiązania podatkowego, które podatnik chce uregulować, tak jak to miało miejsce do tej pory.

Na koniec należy zauważyć, że niektóre podmioty mogą korzystać z więcej niż jednego mikrorachunku podatkowego, w szczególności będą to spółki jawne i cywilne oraz ich wspólnicy, czy też oddziały zagraniczne posługujące się odrębnym identyfikatorem przeznczonym do rozliczeń podatkowych i ZUS za pracowników.

Doradca podatkowy, nr wpisu 13313

lukasz.kluczynski@pitax.pl

Łukasz Kluczyński

Doradca podatkowy, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadzi biuro rachunkowe i kancelarię doradztwa podatkowego. Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie podatków, rachunkowości oraz kadr i płac. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00