Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Możliwość wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem

Możliwość wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem

▪ 11 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Polski Ład wprowadził wiele korzystnych zmian we wspólnym rozliczeniu podatkowym małżonków. Na nowych zasad skorzystają nowożeńcy oraz osoby owdowiałe, które zawarły związek małżeński w roku śmierci partnera.

Możliwość wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem

Wspólne rozliczenie małżonków na nowych zasadach

Wspólne rozliczenie z małżonkiem zostało uregulowane w art. 6 oraz 6a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej również: ustawa o PIT). Wraz z początkiem 2022 r. dotychczas obowiązujące zasady złożenia PIT z uwzględnieniem partnera zostały znacząco złagodzone.

Możliwość wspólnego rozliczenia ze współmałżonkiem przysługuje osobom, które pozostają w związku małżeńskim oraz w stanie wspólności małżeńskiej:

  • przez cały rok podatkowy lub
  • od dnia zawarcia związku małżeńskiego do ostatniego dnia roku podatkowego - w przypadku gdy ślub miał miejsce w trakcie roku podatkowego.


Do końca 2020 r. nowożeńcy mogli skorzystać z tej formy rozliczenia dopiero po pierwszej rocznicy ślubu. W praktyce oznaczało to, że omawiana preferencja podatkowa była dla nich osiągalna dopiero w drugim roku trwania ich małżeństwa. Prowadziło to do sytuacji, w których pary biorące ślub w trakcie roku (nawet w dniu 1 stycznia) mogły skorzystać ze wspólnego rozliczenia swoich dochodów nie prędzej aniżeli w deklaracji składanej za następny rok.

Wraz z rewolucyjnymi zmianami podatkowymi, wprowadzonymi w ramach realizacji programu Polski Ład z 2022 r., ustawodawca postanowił wyjść naprzeciw nowożeńcom, umożliwiając im wspólne rozliczenie również za rok, w którym zawarli małżeństwo. Na nowych zasadach będą mogły rozliczyć się również te pary, które wzięły ślub w 2021 r., składając deklarację do 2 maja 2022 roku.

Należy jedynie pamiętać, że warunkiem koniecznym jest aby związek małżeński oraz stan wspólności majątkowej trwały do końca roku.

Modyfikacja rozliczenia ze zmarłym małżonkiem

Ustawodawca również wykazał się wyrozumiałością dla podatników, które utraciły najbliższą im osobę niedługo po zawarciu związku małżeńskiego. Znajduje to swój wyraz w wyżej przywołanym art. 6a ustawy o PIT. Zgodnie z jego brzmieniem wniosek o łączne opodatkowanie dochodów małżonków, między którymi istniała w roku podatkowym wspólność majątkowa, może być także złożony przez wdowę bądź wdowca. Podatnik, który pozostawał w związku małżeńskim w roku podatkowym, a jego małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego za ten rok – również uzyska możliwość wspólnego rozliczenia z uwzględnieniem dochodów swojego partnera.

Przykład:

Kasia i Jacek wzięli ślub 1-ego grudnia 2021 roku. W wyniku nieszczęśliwego wypadku samochodowego, Jacek zmarł dwa tygodnie po zawarciu związku małżeńskiego. Mimo zaistniałej tragedii, Kasia będzie mogła złożyć PIT z uwzględnieniem dochodów swojego zmarłego partnera.

Przykład 2:

W marcu 2022 roku Agata zawarła związek małżeński ze Stefanem, który następnie zmarł miesiąc później. Pomimo tego Agata będzie miała możliwość wspólnego rozliczenia swoich dochodów ze Stefanem za miniony rok podatkowy tj. 2021.

Wspólne rozliczenie ze zmarłym małżonkiem w PIT za 2024 r.

Poza opisywanymi powyżej modyfikacjami wspólnego rozliczenia małżonków, swoją aktualność zachowują pozostałe zasady obowiązujące przy składaniu historycznych deklaracji podatkowych, o których szerzej piszemy w artykule Rozliczenie PIT wspólnie z małżonkiem.

Aby móc skorzystać ze wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem należy zadeklarować na formularzu zeznania rocznego wybór sposobu przewidzianego dla wdów oraz wdowców (na formularzu PIT-37 w wersji 28. jest to pozycja znajdująca się pod pkt 6.3.).

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00