Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Organizacja rozliczenia PIT w 2025

Organizacja rozliczenia PIT w 2025

▪ 15 lutego 2023 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od 15 lutego została uruchomiona możliwość składania PIT za 2024. Mając na uwadze, że poprzedni rok stanowił rewolucję w rozliczeniach osób fizycznych, wskazujemy o czym należy pamiętać składając PIT do 2 maja 2023 r. Poniżej zostały przedstawione najważniejsze zmiany w pracy urzędów skarbowych pod względem organizacyjnym oraz w zakresie zwrotu nadpłat.

Organizacja rozliczenia PIT w 2025
Nowe zasady w PIT za 2024

Zmiana właściwości urzędu skarbowego

Do okresu sprzed obowiązywania regulacji Polskiego Ładu właściwość miejscowa urzędu skarbowego, do którego byliśmy zobowiązani złożyć PIT, określało się na podstawie miejsca zamieszkania podatnika na dzień 31 grudnia. Obecnie nastąpiła zmiana w organizacji pracy urzędów skarbowych przejawiająca się tym, że powinniśmy zadbać o nadanie naszego zeznania rocznego za 2024 w oparciu o właściwość miejscową ustaloną dla miejsca zamieszkania na dzień złożenia deklaracji podatkowej.

Podkreślenia wymaga, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z PIT wspólnie składanym przez małżonków, rozliczeniem zajmie się urząd skarbowy właściwy dla jednego z nich. Jeśli partnerzy w związku małżeńskim podejmą decyzję o złożeniu dwóch indywidualnych rozliczeń PIT, mają zastosowanie przepisy o właściwości, wg których znaczenie ma miejsce zamieszkania na dzień złożenia zeznania rocznego.

Zwrot nadpłaty podatku dla cudzoziemca

Modyfikacja zasad dotyczących zwrotu nadpłaty podatku tylko dla obcokrajowców, którzy nie mają miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprowadza się do ograniczenia wyboru metod zwrotu nadpłaty. Aby otrzymać należyty zwrot, konieczne będzie wskazanie nr rachunku bankowego, właściwego do przekazania nadpłaty podatku. Sposób przekazania tych informacji przez cudzoziemca urzędowi skarbowemu nie ulegnie zmianie i wciąż będzie to możliwe za pomocą:

  • deklaracji podatkowej – można tego dokonać w odpowiedniej sekcji temu dedykowanej np. w aktualnym druku (nr 29) PIT-37 będzie to część N.;
  • formularza ZAP 3 – jest to forma zgłoszenia aktualizacyjnego, które należy złożyć, gdy doszło do zmiany numeru rachunku bankowego lub gdy wcześniej zwrot był dokonywany w inny sposób (np. przekazem pocztowym).

Zwrot nadpłaty podatku dokonywanego na rzecz cudzoziemca rozliczającego się z polskim Urzędem Skarbowym będzie mógł zostać przekazany na wybrane przez niego polskie lub zagraniczne konto bankowe.

Hipotetyczny podatek należny

Wielu podatników rozliczających się na deklaracjach PIT-36 oraz PIT-37 może spodziewać się zwrotu podatku o wartości większej niż wynikający ze złożonej przez nich deklaracji podatkowej. Rolą urzędów skarbowych w rozliczeniu PIT za 2022 r. będzie dokonanie kalkulacji naszych zobowiązań publicznoprawnych w PIT wedle dwóch wykluczających się systemów podatkowych:

  • W pierwszej kolejności będzie brane nasze rozliczenie PIT, lecz przy przyjęciu fikcji prawnej, że wciąż obowiązuje ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu aktualnym dla okresu od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 roku;
  • Rezultat wyliczeń na podstawie stanu prawnego obowiązującego w I półroczu minionego roku będzie konfrontowany z brzmieniem ustawy o PIT w wersji od 1 lipca 2022 r.

U podstaw przyjęcia takiej chronologii działań urzędów skarbowych legły normy konstytucyjne. Jedną z naczelnych zasad ustawy zasadniczej w przedmiocie finansów publicznych jest niemożność dokonywania zmian podatkowych w trakcie rozpoczętego roku podatkowego, w sytuacji gdy modyfikacje mogą negatywnie oddziaływać na interes podatnika.

Mając na uwadze poszanowanie dla konstytucyjnych zasad, ustawodawca wprowadził instytucję hipotetycznego podatku należnego, która będzie obowiązywać temporalnie – wyłącznie w stosunku do rozliczeń za 2022 rok.

Porównując dwa systemy podatkowe – obowiązujące w I i II półroczu 2022 r. – urząd skarbowy wybierze rozliczenie korzystniejsze dla podatnika.

Jak wskazano na wstępie, opisywane rozwiązanie odnosi się głównie do podatników na zasadach ogólnych. Osoby fizyczne rozliczające się na PIT-36 oraz PIT-37 były adresatami uchylonej już ulgi dla klasy średniej.

Automatyczne przekazanie 1,5% PIT na OPP

Część podatników w 2023 r. obejmie zmiana w zakresie automatycznego przekazywania podwyższonej stawki PIT na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. 1,5% PIT na wybraną organizację będzie dotyczył sytuacji, w ramach których podatnik jest rozliczany przez płatnika - organ rentowy. Taki sposób skonstruowania mechanizmu oznacza, że automatycznemu rozliczeniu zostaną objęci w szczególności emeryci oraz renciści.

Jednolity termin na złożenie wszystkich PIT

Zmianą wybijającą z dotychczasowych nawyków podatników może wydawać się ustalenie jednego terminu na złożenie wszystkich deklaracji obowiązujących podatników PIT. Krańcowym terminem na rozliczenie PIT będzie 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie roczne. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy ostatni dzień kwietnia przypada na dzień wolny od pracy, wówczas ostatnią chwilą na rozliczenie PIT będzie następny dzień roboczy. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia w tegorocznym wypełnianiu swojego obowiązku wobec fiskusa – wszystkie PIT składamy do dnia 2 maja 2023 r.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00