Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Ostatni moment na rozliczenie PIT za miniony rok

Ostatni moment na rozliczenie PIT za miniony rok

▪ 29 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Zbliża się ostatni dzień terminu na złożenie większości deklaracji podatkowych dla podatników PIT. W poniższym artykule odpowiadamy na najczęstsze wątpliwości jakie pojawiają się przy wypełnianiu zeznania rocznego na ostatnią chwilę.

Ostatni moment na rozliczenie PIT za miniony rok

Czego potrzebuję przy sporządzaniu PIT przez internet?

Sporządzanie deklaracji w formie elektronicznej przebiega analogicznie do procesu jej wypełniania w formie papierowej. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania indywidualnych obliczeń prowadzących do rozliczenia wszelkich ulg oraz odliczeń, którymi jest zainteresowany oraz do precyzyjnego określenia wartości przychodu osiągniętego w 2024 pomniejszanego o koszty jego uzyskania.

W takim przypadku lepiej jednak skorzystać z jednego z programów rozliczeniowych, dokonujących automatycznego wypełnienia deklaracji podatkowej. Zasadniczym przeznaczeniem tego typu aplikacji jest doprowadzenie do uwzględnienia wszelkich preferencji podatkowych przysługujących użytkownikowi i poprawnego wyliczenia wartości podatku oraz ewentualnego zwrotu nadpłaty. Przykładem programu, który prowadzi przez każdy etap rozliczenia w sposób intuicyjny i prosty jest PITax.pl - Łatwe podatki.

Wysyłka PIT przez internet - kwota przychodu za 2020 r.

Złożenie deklaracji w formie papierowej wiąże się z koniecznością jej podpisania. Jest to wymagane niezależnie od tego czy PIT składamy bezpośrednio do biura podawczego właściwego dla naszego Urzędu Skarbowego czy decydujemy się o jego wysyłce drogą pocztową. Przy przesłaniu deklaracji drogą elektroniczną funkcję podpisu pełni co do zasady kwota osiągniętego przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy.

Przykład:

W przypadku deklaracji podatkowych składanych w 2022 roku za miniony rok podatkowy (2021), wartością autoryzacyjną jaką należy podać celem podpisu e-deklaracji jest kwota przychodu za 2020 rok.

Należy jednak pamiętać, że podanie kwoty przychodu za 2020 r. oznacza wykazanie sumy przychodów wskazanej w wybranej przez użytkownika deklaracji podatkowej, która była składana w tamtym okresie. Oznacza to, że w sytuacji, gdy w minionym roku składaliśmy kilka różnych PIT, naszym przychodem autoryzacyjnym będzie wartość z jednego ze złożonych zeznań rocznych. Najczęściej występującym połączeniem jest wysyłanie PIT-38 wraz z PIT-37. Jeśli w ramach rozliczenia za 2020 r. - czyli w deklaracjach składanych w 2021 r. - złożyliśmy kilka PIT, kwotą służącą do "podpisu" naszego tegorocznego zeznania będzie wartość z jednego z nich np. tylko z PIT-37.

Jeśli podatnik nie dysponuje formularzem PIT składanym w minionym roku, celem podania kwoty autoryzacyjnej może posilić się informacjami przekazanymi przez płatnika m.in. na drukach: PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A. Takie rozwiązanie obejmuje tylko te osoby, których wyłącznymi przychodami były te wykazane na informacjach od płatnika.

Instrukcja dotycząca tego, które pola należy przepisać aby złożyć deklarację PIT za 2021 r. oraz jak postępować, gdy posiadamy tylko informacje od płatnika, zamieszczona została pod adresem: Jak podpisać PIT?

Jednocześnie wskazujemy, iż korzystając z PITax.pl - Łatwe podatki, Twoja deklaracja za miniony rok jest dostępna przy rozliczeniu w przyszłym roku, zaś podana kwota przychodu uzupełnia się automatycznie na podstawie informacji podanych w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Do kiedy mogę złożyć PIT za 2024 r.?

Corocznie terminem na złożenie większości deklaracji podatkowych jest 30 kwietnia. Zgodnie jednak z art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej również: OP) Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Oznacza to, że ostatnim dniem rozliczenia PIT za 2021 rok jest 2 maja 2022 roku. Stosownie do art. 12 § 5 OP wynika to z faktu, że 30 kwietnia przypada na sobotę, zaś dniem następnym jest niedziela jak i święto narodowe (1 maja – święto pracy). W związku z tym krańcowym terminem na złożenie deklaracji podatkowej oraz zapłatę wynikającej z niej podatku będzie poniedziałek, 2 maja 2022 roku.

Termin przechowywania dokumentacji

Warto się upewnić czy dysponujemy wszelką niezbędną dokumentacją, z której wynikają uwzględniane przez nas ulgi, odliczenia, wysokość kosztów uzyskania przychodów czy zwolnienia. Należy bowiem pamiętać, że do momentu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego, które następuje przez jego przedawnienie, organy administracji skarbowej mogą zweryfikować podane w deklaracji przez nas informacje w drodze czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy kontroli celno-skarbowej. Generalną regułą jest, że przedawnienie następuje po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku, co wynika z art. 70 § 1 OP.

Przykład:

Podatnik złożył deklarację podatkową PIT-37 za 2014 r. w ustawowym terminie, właściwym dla przekazania zeznania Urzędowi Skarbowemu oraz zapłaty podatku. Mając na uwadze, że ostatnim dniem terminu był czwartek, 30 kwietnia 2015 r., to zgodnie z ogólną zasadą upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, korekta deklaracji złożona po 31 grudnia 2020 r. nie wywrze skutku na rozliczenie podatkowe ww. podatnika (poprzez np. zwiększenie wysokości nadpłaty podatku).

Składając zatem deklarację podatkową za 2021 r. należy mieć na uwadze, iż termin rozliczenia podatku (doręczenia PIT oraz zapłaty wynikającego z zeznania podatku) następuje do dnia 2 maja 2022 roku. Oznacza to, że zgodnie z art. 70 § 1 OP zobowiązanie podatkowe wynikające z np. PIT-37 za 2021 rok przedawni się po 31 grudnia 2027 roku. Do tego dnia powinniśmy dysponować wszelką dokumentacją stanowiącą poświadczenie dla obliczeń wykazanych w deklaracji podatkowej.

Jakie deklaracje PIT należy złożyć do 2 maja 2022 roku?

O ile najwięcej podatników ma czas na rozliczenie się z fiskusem do 30 kwietnia każdego roku (w 2022 roku jest to 2 maja) to w przypadku poszczególnych deklaracji PIT ustawodawca przewidział krótszy termin na ich złożenie. Do takowych zeznań podatkowych należą: PIT-19A, PIT-28, PIT-28S czy PIT-16A.

Do 2 maja 2022 roku, z podatku PIT muszą się rozliczyć podatnicy składający deklaracje PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2021 rok.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00