Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Podatek od darowizny dla cudzoziemca w Polsce

Podatek od darowizny dla cudzoziemca w Polsce

▪ 2 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

O ile przekazanie darowizny na rzecz cudzoziemcy może przyczynić się do pomniejszenia podatku dochodowego przez darczyńcę, o tyle inaczej kształtuje się sytuacja obdarowanego. Obywatele Ukrainy otrzymujący dary pieniężne bądź rzeczowe w związku z ciężką sytuacją w ich ojczyźnie mogą zostać zobowiązani do zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Podatek od darowizny dla cudzoziemca w Polsce

Podatek od spadków i darowizn – kto musi płacić?

Co do zasady, obowiązkiem podatkowym z tytułu podatku od spadków i darowizn objęty jest każdy obdarowany w związku z nabyciem własności rzeczy i praw majątkowych. Ustawa o podatku od spadków i darowizn przewiduje jednak pewnie wyjątki od generalnej zasady powszechności objęcia tą daniną. Niestety przewidziane jej treścią odstępstwa, nie obejmują sytuacji, w ramach której dochodzi do bezpośredniego przekazania własności rzeczy lub praw majątkowych przez obywatela Rzeczypospolitej Ukraińcowi.

Transgraniczne odstępstwa od reguły

Otrzymanie na własność rzeczy znajdujących się za granicą Rzeczypospolitej lub praw majątkowych podlega podatkowi od spadków i darowizn, w sytuacji gdy w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przywołania wymaga dodatkowo art. 3 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, gdzie zostało wskazane, że spod opodatkowania zostały wyłączone przypadki nabycia własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak widać żadna z uregulowanych sytuacji nie wpisuje się w ramy opisywanego przypadku, gdzie dochodzi do bezpośredniego przekazania datków przez obywatela naszego kraju uciekającym przed wojną Ukraińcom.

Przekazanie darowizny organizacji pozarządowej

W ramach zapisów ustawy o podatku od spadków i darowizn przewidziana została jednak możliwość przekazania darowizny uchodźcom bez jednoczesnego obciążenia ich obowiązkiem podatkowym z tego tytułu. W przypadku otrzymania środków pieniężnych czy rzeczy ruchomych otrzymanych przez uchodźców od osób trzecich, nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od spadków i darowizn w obliczu spełnienia kluczowego warunku.

W sytuacji jeśli sumaryczna wartość świadczeń otrzymanych od pojedynczej osoby nie przekroczy w ciągu pięciu lat kwoty 4 092 zł, obdarowany nie będzie zobowiązany do uiszczenia podatku z tego tytułu. Jak można zauważyć wartość limitu otrzymanych świadczeń odnosi się wyłącznie do podarunków przekazywanych przez jedną osobę. Nie stoi jednakże na przeszkodzie w sytuacji, której jest wielu darczyńców a łączna kwota datków przekazanych na rzecz pojedynczej osoby wykroczy poza próg 4 092 zł zapisany w ustawie. Celem przekazania darowizny na rzecz osób poszkodowanych toczącą się wojną na terenie Ukrainy, rekomendujemy skorzystanie z działalności organizacji pozarządowych organizujących tego typu pomoc.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00