Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Polski Ład a zmiana formy opodatkowania w 2022 r.

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania w 2022 r.

▪ 7 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 6 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W 2022 r. z problemem dotyczącym wyboru najkorzystniejszej formy rozliczeń mierzą się już nie tylko podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Przed koniecznością doboru optymalnej metody opodatkowania stają wszyscy przedsiębiorcy, gdyż grupa ta może wiele stracić w efekcie wejścia w życie Polskiego Ładu.

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania w 2022 r.

Zmiana formy opodatkowania 2022 – do kiedy?

Najpowszechniejszą formą opodatkowania działalności gospodarczej jest skala podatkowa, czyli rozliczenie na tzw. zasadach ogólnych. Jeśli przedsiębiorca przy zakładaniu działalności gospodarczej nie wybierze inaczej, podlegać będzie opodatkowaniu wedle stawki 17%, oraz 32% od nadwyżki ponad 120 000 zł od osiągniętych przez niego dochodów.

Mając na uwadze, że wraz z początkiem 2022 r. doszło do gruntownego przebudowania obowiązującego systemu podatkowego, obecnie wielu podatników rozważa zmianę sposobu rozliczeń z urzędem skarbowym. Główną przyczyną rozważań przedsiębiorców nad modyfikacją dotychczasowej formy opodatkowania są nowe zasady ustalania składki zdrowotnej. Co do zasady, podstawę jej wymiaru stanowi wartość przychodów bądź dochodów podatnika, nie zaś jak do tej pory – wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Główny Urząd Statystyczny w danym roku. Ponadto została całkowicie zlikwidowana możliwość odliczenia składki zdrowotnej.

Niestety, większości podatnikom, prowadzących swoje działalności gospodarcze, nie pozostało zbyt wiele czasu na podjęcie decyzji co do wyboru odpowiedniej formy opodatkowania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorca może dokonać zmiany formy opodatkowania na podatek liniowy lub ryczałt w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął swój pierwszy przychód w danym roku. Wyjątkiem jest wyłącznie sytuacja, w której pierwszy taki przychód wystąpił w grudniu – wtedy przedsiębiorca może przejść na inną formę opodatkowania w terminie do końca roku.

Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca w danym roku, pierwszy swój przychód osiągnął w styczniu, czas na zmianę formy opodatkowania ma wyłącznie do 20 lutego. W 2022 r. termin ten przypada na dzień wolny od pracy (niedziela), w związku z czym zmiany sposobu rozliczenia z fiskusem będziemy mogli dokonać do 21 lutego (poniedziałek).

Przykład 1.

Zbigniew prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług hotelarskich od lipca 2021 r. W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną i wynikającymi z tego licznymi obostrzeniami, które dotknęły jego branżę – pierwszy przychód z prowadzonej działalności osiągnął dopiero w styczniu 2022 r. W związku z licznymi zmianami podatkowymi Zbigniew podjął decyzję o zmianie formy opodatkowania swoich dochodów. Do kiedy Zbigniew może przejść na inną metodę rozliczeń ze swoim urzędem skarbowym?

Pomimo tego, że prowadzona przez Zbigniewa działalność gospodarcza została założona w lipcu 2021 r., kluczowym dla określenia ostatecznego terminu do zmiany formy opodatkowania będzie moment osiągnięcia przez niego pierwszego przychodu z tego tytułu. Uwzględniając, że za świadczone przez siebie usługi pierwszy przychód Zbigniew odnotował dopiero w styczniu 2022 r. –zmiany formy opodatkowania może on dokonać najpóźniej do 20 lutego 2022 r.

W przypadku przedsiębiorców chcących zmienić formę opodatkowania z karty podatkowej na inną zostały przewidziane odrębne warunki. W ich świetle, podatnicy chcący przejść na inną formę rozliczeń powinni złożyć oświadczenie o zmianie tej formy opodatkowania nie później niż do 20 stycznia danego roku podatkowego – niezależnie od momentu osiągnięcia przez nich przychodu.

Jaką formę opodatkowania wybrać w 2022?

Co do zasady większość osób prowadzących działalność gospodarczą może skorzystać z jednej z trzech poniższych form opodatkowania dochodów:

 • skala podatkowa (stawka podatkowa 17% i 32%),
 • stawka liniowa (19%),
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.


Do końca 2021 r., powyższą listę uzupełniała jeszcze karta podatkowa, jednakże wraz z początkiem roku, mogą z niej korzystać jedynie podatnicy, którzy byli opodatkowani w tej formie przed 2022 r. i kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Jak zostało powyżej wspomniane, zasadniczą motywacją znacznego grona przedsiębiorców w 2022 r., jest uniknięcie dodatkowych obciążeń fiskalnych wynikających ze sposobu naliczania składki zdrowotnej. Najkorzystniejszymi formami opodatkowania pod tym względem zdają się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Niestety przejście na kartę podatkową zostało uniemożliwione nowym podatnikom od 1 stycznia 2022 r.

W zależności od tego, jaką formę opodatkowania wybierzesz, składka zdrowotna wyniesie odpowiednio:

 • 9% dochodu, dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej.
 • 4,9% dochodu, jeśli wybrano metodę podatku liniowego.
 • ok. 336, 560 lub 1008 zł – w zależności od wysokości osiąganych przychodów z tytułu zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych.
 • 270,90 zł, jeśli rozliczenie następuje w formie karty podatkowej.


Mając na uwadze dochodowe kryterium określania składki zdrowotnej w przypadku skali podatkowej oraz podatku liniowego, można zauważyć, że ryczałt stanowi realną konkurencję dla pozostałych form opodatkowania.

Należy jednak pamiętać, że podstawowym elementem odróżniającym ryczałt od rozliczenia na zasadach ogólnych bądź w formie podatku liniowego jest brak możliwości pomniejszania podatku o wartość wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi w tej formie. Cechą charakterystyczną ryczałtu jest bowiem opodatkowanie całego osiągniętego przychodu.

Więcej informacji odnośnie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskasz tutaj: Rozliczenie PIT-28.

Jak zmienić formę opodatkowania w 2022?

Zmiany formy opodatkowania, można dokonać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej poprzez złożenie nowego formularza CEIDG-1 przed właściwym urzędem skarbowym składając naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie innej formy opodatkowania.

W obu przypadkach zmiany formy opodatkowania można dokonać bezpośrednio bądź w formie elektronicznej.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00