Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Opodatkowanie kartą podatkową a korepetycje - wysokość podatku

Opodatkowanie kartą podatkową a korepetycje - wysokość podatku

▪ 3 lutego 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Jednym z rodzajów opodatkowań, jakie możemy wybrać dla korepetycji prowadzonych w formie działalności gospodarczej jest opodatkowanie kartą podatkową, czyli wg stałej kwoty określonej przez urząd skarbowy.

Opodatkowanie kartą podatkową a korepetycje - wysokość podatku

Karta podatkowa jest przeznaczona dla podatników prowadzących ściśle określone rodzaje działalności gospodarczej, usługowej, wytwórczo-usługowej i handlowej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy dotyczące karty podatkowej szczegółowo określają też zakres i rozmiary poszczególnych rodzajów działalności oraz warunki, w jakich dana działalność powinna być prowadzona, by możliwe było opodatkowanie w tej formie.

Przychodów, dla których wybraliśmy kartę podatkową nie trzeba wykazywać w ewidencjach przychodów, czy księgach przychodów i rozchodów.

Jakie firmy mogą skorzystać z karty podatkowej?

Aby móc rozliczyć się kartą podatkową musimy spełniać następujące warunki:

 • nie możemy zatrudniać pracowników na umowę-zlecenia o umowę o dzieło do wykonywania działalności w zakresie korepetycji. Można zatrudnić pracowników na umowę o pracę, z uwzględnieniem limitu zatrudnienia.
 • współmałżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie (korepetycji), może on jednak pracować razem z nami.

Jeśli chcemy płacić podatek w formie karty podatkowej, to musimy złożyć w urzędzie skarbowym PIT-16 - jest to wniosek o zastosowanie właśnie tej formy opodatkowania. Następnie naczelnik urzędu wydaje decyzję, w której określa wysokość podatku lub wydaje decyzje odmowną - jeśli nie spełniamy wszystkich warunków.

Od czego zależy wysokość podatku?

Wysokość podatku zależy od:

 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
 • liczby mieszkańców miejscowości, na terenie której prowadzona jest działalność.

Podatek jest wyrażony w kwocie płatnej co miesiąc, nie zależy on od wysokości dochodu.

Ustaloną przez naczelnika urzędu skarbowego kwotę podatku pomniejszoną o zapłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki należy wpłacić na rachunek lub w kasie urzędu skarbowego do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień — do 28 grudnia.

Stawki podatku są określone w załączniku nr 3 ustawy z dn. 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.). Stawki podatku dla osoby-korepetytora prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług edukacyjnych znajdziemy w częsci XI załącznika nr 3. Według tej tabeli wysokość podatku zależy od udzielonych godzin korepetycji-lekcji:

 • za 48 lub mniej udzielonych godzin w miesiącu - stawka podatku wynosi 3 zł za każdą godzinę,
 • za liczbę udzielonych godzin od 49 do 96 miesięcznie - stawka podatku wynosi 144 zł plus 6 zł za każdą godzinę ponad 49,
 • za 97 lub więcej udzielonych godzin w miesiącu - stawka podatku wynosi 432 zł.

Opłacając podatek w formie karty podatkowej nie trzeba składać zeznań rocznych o wysokości uzyskanego dochodu w roku poprzednim. Składamy jedynie PIT-16A z informacją o zapłaconej i odliczonej składce na ubepieczenie zdrowotne - należy to zrobić do 31 stycznia.

Ale jeśli oprócz dochodów z korepetycji opodatkowanych kartą podatkową uzyskiwaliśmy tez inne dochody z pracy na etacie, wtedy należy złożyć odrębne zeznanie PIT-37.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00