Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Sprawdź czy musisz złożyć deklarację za miniony rok

Sprawdź czy musisz złożyć deklarację za miniony rok

▪ 22 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 7 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Od przeszło trzech lat część podatników podatku dochodowego od osób fizycznych nie musi składać deklaracji podatkowej za poprzedni rok. Skorzystanie z tego rozwiązania jest niewątpliwie wygodne, ale pozbawia nas wielu preferencji podatkowych i może przyczynić się do zwrotu nadpłaty podatku w znacząco mniejszej wysokości.

Sprawdź czy musisz złożyć deklarację za miniony rok

Dla kogo automatyczne rozliczenie Twój e-PIT?

Część podatników rozliczających swoje przychody na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej również: ustawa o PIT) nie musi składać swojego zeznania rocznego za 2024. Z tego przywileju mogą skorzystać osoby, dla których deklaracjami właściwymi do sporządzenia są PIT-37 lub PIT-38. Nie muszą składać deklaracji również osoby, które w minionym roku nie osiągnęły żadnych przychodów bądź uzyskali wyłącznie te podlegające zwolnieniu. Przychody osób fizycznych podlegające zwolnieniu od opodatkowania zostały głównie wyszczególnione w treści art. 21 ustawy o PIT.

Dla kogo PIT-37?

Najwięcej obywateli Polski korzysta z formularza PIT-37. Powszechność jego składania wynika z tego, że służy do wykazania przychodów rozliczanych przez płatnika. Oznacza to, że ciężar obliczania m.in. miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne spoczywa na osobie nas zatrudniającą. Dotyczy to w szczególności umowy o pracę (bądź stosunków pokrewnych), zlecenie i dzieło. Wypełniają go podatnicy, którzy uzyskali przychody opodatkowane według skali podatkowej – czyli z zastosowaniem stawki 17% lub 32% w zależności od wysokości dochodów. W zeznaniu PIT-37 rozliczamy przede wszystkim następujące kategorie przychodów:

 • ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;
 • z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych;
 • z zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);
 • z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);
  ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • z praw autorskich i innych praw majątkowych.

Dla kogo PIT-38?

PIT-38 jest najczęściej deklaracją towarzyszącą innemu zeznaniu rocznemu składanemu przez tego samego podatnika. Na wskazanym druku wykazujemy przychody osiągnięte z kapitałów pieniężnych. Warto podkreślić, że odnoszą się do odpłatnego zbycia (posiadanie tychże wartości nie obejmuje formularz PIT-38):

 • papierów wartościowych,
 • pożyczonych papierów wartościowych (sprzedaż krótka),
  pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających (np. opcje na akcje),
 • udziałów w spółkach,
 • walut wirtualnych (powszechnie zwanych kryptowalutami).


W PIT-38 wykazujemy również przychody z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Rozliczenie PIT-38 jest przeznaczone zarówno dla rozliczenia dochodów z giełdy, kapitałów pieniężnych osiąganych w Polsce, jak tych osiąganych za granicą.

Jak następuje automatyczne rozliczenie PIT?

W sytuacji, gdy podatnicy osiągający przychody objęte wyłącznie zakresem PIT-37 oraz PIT-38, nie podejmą żadnej aktywności wobec Urzędu Skarbowego do dnia 30 kwietnia, to z upływem ostatniego dnia na rozliczenie, ich zeznanie roczne zostanie sporządzone automatycznie. Z uwagi na fakt, że w 2022 roku ostatni dzień kwietnia przypada na sobotę, zaś 1 maja jest dniem wolnym od pracy to na sporządzenie naszych deklaracji podatkowych PIT mamy czas aż do 2 maja. Należy jednak pamiętać, że pozostawienie rozliczeń bez żadnej ingerencji z naszej strony sprawi, że zwrot podatku, który otrzymamy będzie znikomy bądź nawet równy zeru. Aby zapewnić sobie jak największą nadpłatę, której wartość zostanie nam następnie zwrócona, rekomendujemy skorzystanie z programu rozliczeniowego PITax.pl – Łatwe podatki. Z ostatnich informacji pochodzących od Ministerstwa Finansów o wysokości zwrotów podatku wynika, że podatnicy rozliczający się za pośrednictwem PITax.pl uzyskują większe nadpłaty podatku aniżeli korzystając z rządowego rozliczenia.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00