Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wchodzi w życie

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wchodzi w życie

▪ 5 lutego 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 5 lutego 2021 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W Dzienniku Ustaw opublikowano 3 lutego 2021 r. ustawę o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych z 17 grudnia 2020 r. Na jej podstawie zostaje także wprowadzona nowa opłata od morskich farm wiatrowych

Ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych wchodzi w życie

Ustawa z 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych została podpisana przez Prezydenta w dniu 21 stycznia 2021 r. i opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 3 lutego 2021 r.

Nowa opłata

Wynikająca z ustawy nowa opłata, będzie mieć zastosowanie w przypadku przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Ponieważ dotychczas w polskim ustawodawstwie nie wprowadzono definicji morskiej farmy wiatrowej, znalazła się ona w ustawie: „przez morską farmę wiatrową należy rozumieć instalację stanowiącą wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii, w skład którego wchodzi jedna lub więcej morskich turbin wiatrowych, sieć średniego napięcia wraz ze stacjami elektroenergetycznymi zlokalizowanymi na morzu, z wyłączeniem urządzeń po stronie górnego napięcia transformatora lub transformatorów znajdujących się na tej stacji”.

Przedsiębiorstwo energetyczne, któremu zostanie przydzielona koncesja na produkcję energii elektrycznej w morskiej farmie wiatrowej, będzie obowiązane wnosić do budżetu państwa coroczną, dodatkową opłatę.

Nowa opłata ma zapełnić lukę prawną, ponieważ obecnie farmy wiatrowe nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Opłata od morskich farm wiatrowych będzie stanowić iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej wyrażonej w MW oraz odpowiedniego współczynnika, określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Współczynnik ten, wg limitu wpisanego do ustawy, nie może przekroczyć 23 000 zł/MW.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska ocenia roczne wpływy z opłaty na 283 mln zł.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00