Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Wyrównanie 1% dla organizacji pożytku publicznego

Wyrównanie 1% dla organizacji pożytku publicznego

▪ 30 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 23 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

W dniu 24 marca 2022 roku została ogłoszona zapowiedź kolejnych zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Wśród modyfikacji podatkowych znalazła się również propozycja rekompensaty dla organizacji pożytku publicznego, która miałaby zacząć obowiązywać od 2023 roku.

Wyrównanie 1% dla organizacji pożytku publicznego

Zasady wyrównania dla OPP

Zgodnie z pierwotnym tekstem projektu nowelizacji ustalono, że w sytuacji gdy łączna kwota środków pochodzących z 1% PIT, przekazana w danym roku organizacjom pożytku publicznego będzie na dzień 31 lipca danego roku niższa od łącznej kwoty takich środków przekazanej w 2022 roku, organizacjom tym przysługiwać będzie wyrównanie.

Mechanizm rozdysponowania rekompensaty dla OPP

Kwota wyrównania ma przysługiwać danej organizacji pożytku publicznego w proporcji, w jakiej pozostaje udział kwoty środków pochodzących z 1% PIT przekazanej w danym roku na rzecz organizacji pożytku publicznego do łącznej kwoty tych środków przekazanej na rzecz wszystkich organizacji pożytku publicznego.

Kwota wyrównania przysługująca organizacji pożytku publicznego, ustalona w ww. sposób, ma być przekazywana do końca września danego roku kalendarzowego, po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. Kwota ta będzie pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

Powód wyrównania dla OPP

Całokształt modyfikacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych przedstawionych w minionym tygodniu, ukierunkowany został na korygowanie błędów popełnionych przy wprowadzaniu Polskiego Ładu. Wyjątek w tym względzie stanowi zmiana przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która została przewidziana w ramach omawianej nowelizacji podatkowej.

Zamieszczenie nowych zasad dystrybucji środków dla organizacji pożytku publicznego można jednak odczytać jako swoistą formę rekompensaty dla beneficjentów 1% podatku dochodowego. Spostrzeżenia bowiem wymaga, iż wraz z początkiem 2022 roku znacząco podniesiona została kwota wolna od podatku. Podwyższenie tego pułapu do kwoty 30 000 zł spowoduje zatem, że mniej osób będzie zobowiązanych do zapłaty podatku dochodowego, a co za tym idzie skurczy się ilość podatników przekazujących 1% swojego podatku.

Mając na uwadze, że kwota wolna od podatku będzie uwzględniania w rozliczeniach za 2022 rok – co oznacza, że wykazana zostanie na deklaracjach podatkowych składanych w 2023 roku – wyrównanie dla organizacji pożytku publicznego w ww. kształcie będzie stosowane od przyszłego roku.

Znacząco mniejsze wpływy do OPP

Wskazać należy, że nie tylko kwota wolna od podatku uszczupli wpływy organizacji z 1%, lecz również procedowana obniżka stawki PIT z 17% do 12%. To może spowodować, że nie dość, iż zmniejszy się grono podatników odprowadzających część swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, to kwoty przekazywane z tego tytułu będą znacząco mniejsze z uwagi na niższą stawkę podatku.

Kwota wyrównania tylko do poziomu za 2022 rok

Sposób skonstruowania przepisów dotyczących rekompensaty zmian podatkowych organizacjom pożytku publicznego wskazuje, iż niezależnie od tego czy do wyrównania dojdzie w 2023 roku czy w latach następnych to punktem odniesienia zawsze pozostanie wynik finansowy danej organizacji z 2022 roku.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00