Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Wysokość wynagrodzenia z umowy zlecenia od lipca 2022 r.

Wysokość wynagrodzenia z umowy zlecenia od lipca 2022 r.

▪ 14 lipca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 14 lipca 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Modyfikacja dotycząca obniżki stawki podatku PIT z 17% do 12% obejmuje wszystkich podatników rozliczających się według zasad ogólnych. Oznacza to, że również zleceniobiorcy odczują zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Poniżej przedstawiamy przykładowe wyliczenie wynagrodzeń dla tej grupy podatników.

Wysokość wynagrodzenia z umowy zlecenia od lipca 2022 r.

Kluczowe zmiany w podatku PIT od 2022 roku

Od 1 lipca osoby osiągające dochód nieprzekraczający w skali roku 120 000 zł zostaną objęte obniżką stawki podatku PIT aż o 5 punktów procentowych (z 17% do 12%). Należy jednak pamiętać, że w trakcie trwania roku rozliczenia podatników nieustannie poddawane były kolejnym modyfikacjom. Mogłoby się wydawać, że drastyczna obniżka stawki podatku PIT przyczyni się do zauważalnych zmian w portfelach Polaków. Niestety nie wszystkie nowelizacje podatkowe stanowiące realizację programu „Polski Ład” są przychylne podatnikom.

Wśród zmian podatkowych, które mogą przyczynić się do pomniejszenia wynagrodzenia zleceniobiorcy są w szczególności nowe zasady ustalania składki zdrowotnej. Od początku 2022 roku podstawą wymiaru jest objęty przychód podatnika pomniejszony o wartość składek na ubezpieczenia społeczne. Zleceniobiorca jest zobowiązany do odprowadzenia 9% od kwoty ustalonej w ww. sposób.

Wynagrodzenia od lipca 2022 r. – jak zmieni się wypłata zleceniobiorców?

Schemat obliczenia wynagrodzenia zleceniobiorcy pozostaje w dużej mierze tożsamy ze sposobem, w jaki ustalamy wysokość wypłaty netto osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Celem zapoznania się z metodyką ustalania wartości „na rękę” pracowników zachęcamy do zapoznania się z artykułem Jak zmieni się wysokość wynagrodzenia pracowników od lipca 2022?

Poniżej postanowiliśmy wziąć pod lupę wynagrodzenie zleceniobiorcy wynoszące 7000 zł brutto miesięcznie. Na potrzeby omawianego przykładu przyjęte zostały następujące założenia:

-zleceniobiorca w ramach zawartej umowy zlecenia korzysta z podstawowej ryczałtowej stawki kosztów uzyskania przychodu,

-zleceniobiorca ma więcej niż 26 lat,

-zleceniobiorca nie korzysta z Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Krok 1. Obliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w części pokrywanej przez zleceniobiorcę

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne wynosi po stronie zleceniobiorcy 13,71% podstawy wymiaru (wynagrodzenia brutto), z czego wartość poszczególnych ubezpieczeń wynosi:

Składka emerytalna (9,76%) – 683,19 zł

Składka rentowa (1,5%) – 105 zł

Składka chorobowa (2,45%) – 171,50 zł

W analizowanym przypadku łączna wartość składek na ubezpieczenia społeczne w części pokrywanej przez pracownika wynosi 959,69 zł.

Krok 2. Obliczenie wysokości składki zdrowotnej

Celem obliczenia wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne zleceniobiorcy, w pierwszej kolejności należy pomniejszyć jego wynagrodzenie (w wartości brutto) o wyżej zsumowane składki na ubezpieczenia społeczne. W ten sposób otrzymamy podstawę wymiaru składki zdrowotnej (A.), której stawka wynosi 9% względem otrzymanego wyniku (B.):

A. 7000 zł – 959,69 zł = 6040,31 zł

B. 6040,31 zł * 9% = 543,62 zł

Krok 3. Ustalenie podstawy opodatkowania PIT

W przeciwieństwie do osób zatrudnionych na umowie o pracę, zleceniobiorców obowiązują ryczałtowe stawki kosztów uzyskania przychodu, których podstawą wymiaru stanowi wynagrodzenie brutto pomniejszone o należne składki na ubezpieczenie społeczne. W zależności od charakteru usług świadczonych przez usługodawcę wyróżniamy stawki:

  • 20% - podstawowa stawka kosztów uzyskania przychodów (art. 22 ust. 9 pkt 4 ustawy o PIT),
  • 50% - stawka stosowania w głównej mierze wobec usług stanowiących rezultat rozporządzenia wartościami niematerialnymi i prawnymi (art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT), głównie prawami autorskimi.


Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalna, rentowa, chorobowa) = x

x * 20% = wartość kosztów uzyskania przychodów

7000 zł – 959,69 zł = 6040,31 zł

6040,31 zł * 20% = 1208,06 zł

6040,31 zł = 4832,25 zł

Podstawa opodatkowania PIT wynosi 4832,25 zł. Wskazaną wartość należy zaokrąglić do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. W wyniku powyższego otrzymamy wartość 4 832 zł.

Krok 4. Obliczenie wartości zaliczki na podatek PIT

4832,25 zł * 12% = 579,87 zł

Po zaokrągleniu powyższej wartości otrzymamy kwotę 580 zł.

Krok 5. Ustalenie kwoty wypłaty netto („na rękę”)

Wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne – składka zdrowotna – zaliczka na PIT = wypłata „na rękę”

7000 zł – 959,69 zł – 543,62 zł – 580 zł = 4 919,69 zł

W analizowanym przypadku zleceniobiorca otrzyma „na rękę” wynagrodzenie w wysokości 4 919,69 zł.

Nowe zasady ustalania wynagrodzenia zleceniobiorców tylko do końca 2022 r.

Wyżej opisywana metodyka obliczania wynagrodzenia netto dla umowy zlecenia będzie miał zastosowanie wyłącznie w perspektywie do końca roku. Od początku 2023 roku rozliczenia podatkowe zleceniobiorców ulegną zmianie między innymi w zakresie oświadczeń i wniosków, których złożenie będzie miało wpływ na obliczenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00