Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Wyższy limit dochodu dziecka w ulgach PIT

Wyższy limit dochodu dziecka w ulgach PIT

▪ 30 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 30 kwietnia 2022 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Kryterium dochodowe dziecka we wspólnym rozliczeniu osoby samotnie wychowującej, uldze 4+ czy uldze na dziecko pozostawało ustalone niezmiennym od lat poziomie. Po wejściu w życie projektowanych zmian może wzrosnąć nawet ponad pięciokrotnie.

Wyższy limit dochodu dziecka w ulgach PIT

Nowe kryterium dochodowe

Opisywane modyfikacje mają dotyczyć dochodu pełnoletniego dziecka bądź wciąż uczącego się. Kryterium dochodu osiąganego przez dziecka jest kluczowe dla możliwości skorzystania z poszczególnych preferencji podatkowych. Wysokość zarobków dziecka ma przełożenie na:

  • Wspólne rozliczenie się osoby samotnie wychowującej z dzieckiem,
  • Ulgę dla rodzin wielodzietnych (tzw. „ulgę 4+”)
  • Ulgę na dziecko (inaczej zwaną ulgą prorodzinną).


Zmiana kwoty kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka ma polegać na:

  • Dostosowaniu do bieżących realiów poprzez znaczne powiększenie kwoty,
  • Odejście od nieustannego nowelizowania tej kwoty poprzez wprowadzenie nowego mechanizmu jej ustalania.

Bieżąca waloryzacja wskaźnika

Zgodnie z projektem ustawy kwotą tą ma być dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego. Wskazując bieżący wskaźnik, należy zauważyć iż od początku marca 2022 r. kwota renty socjalnej wynosi 1338,44 zł. Jej wysokość odpowiada wartości 100% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Oznacza to, że kryterium dochodowe wzrasta do pułapu aż 16 061,28 zł (12x1338,44 zł).

Wyżej wskazane odniesienie do kwoty renty socjalnej stanowi również wskaźnik mający zastosowanie do obliczania ulgi rehabilitacyjnej. Zgodnie z art. 26 ust. 7e ustawy PIT wskaźnik ten wskazuje, że dana osoba z niepełnosprawnościami pozostaje na utrzymaniu bliskiej osoby. Nieuzyskanie w danym roku podatkowym dochodu w tej wysokości przez osoby z niepełnosprawnościami powoduje, że odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne dokonuje bliska osoba, na której utrzymaniu pozostaje osoba z niepełnosprawnościami.

Zastosowanie analogicznego kryterium dochodowego znajduje zatem większe uzasadnienie, aniżeli w przypadku kwoty ustalonej pierwotnie i pozostawienie jej bez zmian. Nowe kryterium spełnia najważniejszy postulat - przyjęcie takiego odniesienia oznacza, że kwota ta będzie na bieżąco waloryzowana. Ponadto zastosowanie tego samego wskaźnika co w uldze rehabilitacyjnej stosowanej przez osobę utrzymującą osobę z niepełnosprawnościami może wskazywać, że uzyskujące dochody dziecko, w przypadku nieprzekroczenia tożsamego limitu, również pozostaje na otrzymaniu rodziców.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe jako prawnik zdobywał, współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00