Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zapłata za zaległe składki ZUS nie podlega opodatkowaniu PIT

Zapłata za zaległe składki ZUS nie podlega opodatkowaniu PIT

▪ 22 lutego 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Zapłata za zaległe składki ZUS stanowi obowiązek płatnika, a zatem po stronie obecnego czy byłego pracownika lub zleceniobiorcy nie powstaje z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu PIT.

Zapłata za zaległe składki ZUS nie podlega opodatkowaniu PIT

Płatnikiem zaległych składek jest pracodawca, a nie pracownik czy zleceniobiorca

Zgodnie z regulacjami wynikającymi z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych płatnik składek jest obowiązany obliczać, potrącać z dochodów ubezpieczonych, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Ponadto składki ZUS mają charakter świadczenia bezzwrotnego, przymusowego oraz nieodpłatnego.

Ustalenie skutków podatkowych opłacenia przez pracodawcę zaległych składek ZUS za obecnych lub byłych pracowników lub zleceniobiorców w części, która zgodnie z przepisami powinna zostać sfinansowana z wynagrodzenia zatrudnionego od lat budzi wiele kontrowersji

W tym zakresie organy podatkowe wskazują na niekorzystne rozstrzygnięcia dla podatników, bowiem uznają, że sfinansowanie przez płatnika składek ZUS, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być opłacone ze środków ubezpieczonego, co powoduje u osoby zatrudnionej powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu PIT.

Przykładem tego stanowiska jest interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 września 2021 r. nr 0113-KDIPT2-3.4011.508.2021.3.MS.

Zupełnie inne podejście prezentują sądy, które stanowczo studzą w tym zakresie profiskalne podejście organów podatkowych.

Przykładem przychylnego stanowiska dla podatników jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 lutego 2021 r. sygn. akt II FSK 2573/18 w którym jednoznacznie wskazano, że wpłacone przez płatnika zaległe składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń pracowników nie podlegają opodatkowaniu PIT.

Wynika to bowiem z tego, że obowiązki zapłaty zaległych składek spoczywają na płatniku. Zatem uregulowanie przez niego zaległego zobowiązania nie można utożsamiać z wykonaniem obowiązku za pracownika lub byłego pracownika, czy też zleceniobiorcę.

W tym zakresie późniejsza zapłata składek ZUS na rzecz organu rentowego nie zmienia ich charakteru prawnego, nawet jeżeli w dacie wypłaty nie wiąże już pracodawcy z pracownikiem stosunek zatrudnienia, czy umowa zlecenia.

Zatem pokrycie przez pracodawcę zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części należnej od pracownika nie stanowi nieodpłatnego świadczenia na rzecz osoby zatrudnionej lub zleceniobiorcy. W tej kwestii zapłacone składki przez płatnika stanowią dopiero przyszłe świadczenia, np. emerytura, które będą podlegać opodatkowaniu PIT.

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00