Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Zatrudnienie cudzoziemców a PIT

Zatrudnienie cudzoziemców a PIT

▪ 1 marca 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 1 marca 2022 r. ▪ Autor: Karolina Kuropka

Zasady opodatkowania dochodów, jakie obcokrajowiec osiąga w Polsce, zależą od tego, czy ich źródłem jest umowa o pracę czy też umowa cywilnoprawna, ale i od tego jaki posiada status rezydencji podatkowej.

Zatrudnienie cudzoziemców a PIT

Sposób rozliczania zatrudnionego obcokrajowca z polskim urzędem skarbowym zależy od tego jaki posiada status rezydencji podatkowej.

Rezydent podatkowy

Dochody uzyskiwane przez cudzoziemców będących polskimi rezydentami podatkowymi z pracy wykonywanej w Polsce na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło podlegają opodatkowaniu w Polsce na takich samych zasadach, jak dochody uzyskane przez Polaków.

Za polskiego rezydenta podatkowego uznaje się osobę, która:

  • posiada w Polsce centrum swoich interesów osobistych, czy gospodarczych lub,
  • przebywa na terenie RP ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego (kalendarzowego).

 

Cudzoziemiec, który spełnia jedną z powyższych przesłanek podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zatem w takim wypadku  taka osoba  powinna rozliczyć się w Polsce.

W takim wypadku rozliczenie obejmuje przychody uzyskane w Polsce, jak i te które pochodzą z kraju z którego obcokrajowiec pochodzi. 

Nierezydent podatkowy

Za nierezydenta uważa się osobę, która nie spełnia definicji rezydenta podatkowego, a zatem:

  • nie posiada w Polsce centrum swoich interesów osobistych, czy gospodarczych lub 
  • nie przebywa na terenie RP ponad 183 dni w ciągu roku podatkowego.  

 

W takim przypadku obcokrajowiec podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i ma prawo rozliczyć dochody uzyskane jedynie w Polsce. 

Umowa o pracę

Ponadto jeżeli nierezydent uzyskuje dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, wtedy jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych (17%/32%)

Po zakończeniu współpracy z cudzoziemcem lub po zakończeniu roku podatkowego, zleceniobiorcy należy przekazać informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11.

Umowa zlecenie

Dochody obcokrajowca z tytułu umowy zlecenie będącego rezydentem są opodatkowane na zasadach ogólnych (17%/32%).

Po zakończeniu współpracy z cudzoziemcem lub po zakończeniu roku podatkowego, zleceniobiorcy należy przekazać informację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy na formularzu PIT-11.

Natomiast od umowy zlecenie nierezydenta należy odprowadzić podatek zryczałtowany w wysokości 20%. Wówczas obcokrajowcowi jak do organu podatkowego należy przekazać informacje IFT-1R, a nie PIT-11.

karolina.kuropka@pitax.pl

Karolina Kuropka

Ekspert podatkowy posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz trener podatkowy. Swoje wieloletnie doświadczenie zdobyła, pracując w międzynarodowych instytucjach finansowych oraz w spółkach doradztwa podatkowego realizując projekty w zakresie podatku PIT, CIT, VAT i podatku od nieruchomości, w tym na gruncie międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. (...)

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00 – 18:00