Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Aktualności Zmiany w prawie celnym podpisane przez Prezydenta

Zmiany w prawie celnym podpisane przez Prezydenta

▪ 13 kwietnia 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 13 kwietnia 2021 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

8 kwietnia Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy Prawo celne oraz niektórych innych ustaw – jakie zmiany wejdą w życie?

Zmiany w prawie celnym podpisane przez Prezydenta

Jak podała Kancelaria Prezydenta, podpisana przez Prezydenta nowelizacja przepisów dotyczy (obok ustawy o Prawie celnym): przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o autostradach płatnych i Krajowym Funduszu Drogowym, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, Ordynacji podatkowej, Prawa ochrony środowiska, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o podatku akcyzowym, ustawy o grach hazardowych i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Nowelizacja ma ujednolicić i usprawnić wydawanie decyzji dotyczących należności celnych, podatkowych, opłaty paliwowej i opłaty emisyjnej. Zawiera także nowe rozwiązania dotyczące identyfikacji cudzoziemców do celów podatkowych.

Zmiany w imporcie

Jak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów, nowe przepisy sprawią, że w przypadku importu towarów dla wszystkich związanych z tym należności i opłat będzie prowadzone tylko jedno postępowanie – będzie też wydana tylko jedna decyzja, która będzie obejmować cło, podatki oraz opłaty.

Dotychczas organy skarbowe prowadziły dwa niezależne postępowania: celne i podatkowe. Ponadto w ramach postępowań nierzadko wydawano kilka różnych decyzji. Zmieniając to, nowe przepisy mają przyczynić się do usprawnienia postępowania i ograniczenia jego kosztów.

W przypadku importu towarów zainicjowane zostanie tylko jedno postępowanie mające na celu określenie należności celnych, podatku VAT, podatku akcyzowego, opłaty emisyjnej i opłaty paliwowej. W rezultacie postępowania zostanie wydana tylko jedna decyzja dotycząca wszystkich tych opłat i należności (jeśli będą w danym wypadku należne).

Inne zmiany

Zgodnie z nowymi przepisami zostanie także odformalizowana procedura wpisu wykazu gwarantów uprawnionych do gwarancji składanych na poczet zabezpieczenia kwot długów celnych. Podobnie odformalizowana zostanie procedura wpisu na listę agentów celnych.

Nowelizacja ujednolica także tryb prowadzenia kontroli celno-skarbowych w obszarze przestrzegania przepisów prawa celnego i podatkowego. Osoby (przede wszystkim cudzoziemcy) nieprowadzące działalności na terytorium Polski lub niezarejestrowane jako podatnicy VAT, które nie posiadają zameldowania w naszym kraju, będą mogły otrzymać numer PESEL. Ma to pomóc pracodawcom zatrudniającym obcokrajowców.

Kolejną ze zmian jest dostosowanie przepisów regulujących opłatę paliwową do przepisów ustawy o podatku akcyzowym i wprowadzenie możliwości ubiegania się o zwrot opłaty paliwowej – będzie mogła ona zostać zwrócona w przypadkach przewidzianych dla zwrotu podatku akcyzowego na odpowiedni wniosek uprawnionego do tego podmiotu.

Nowe przepisy wprowadzają także uproszczenie procedur prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00