Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Aktualności Zwolnienie z PIT obywateli Republiki Białorusi oraz Ukrainy

Zwolnienie z PIT obywateli Republiki Białorusi oraz Ukrainy

▪ 14 kwietnia 2022 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Mateusz Musiał

Zgodnie z propozycją legislacyjną Senatu, Sejm może wziąć pod rozwagę zwolnienie niektórych dochodów osiąganych przez obywateli Białorusi oraz Ukrainy. Charakter preferencji podatkowych przewidzianych dla obywateli sąsiadujących ze sobą państw jest bardzo szeroki. Najobszerniejszym jest jednak zwolnienie na gruncie ustawy o PIT.

Zwolnienie z PIT obywateli Republiki Białorusi oraz Ukrainy

Inicjatywa legislacyjna Senatu

Projekt ustawy o zmianie szeregu ustaw podatkowych został przygotowany przez Senat w następstwie przeciwdziałania szkodliwym skutkom oddziaływania konfliktu zbrojnego prowadzonego na terytorium Ukrainy. Jego zapisy zakładają przyznanie znaczących preferencji podatkowych na gruncie ustaw o podatku od spadków i darowizn, podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) oraz podatku dochodowego od osób prawnych dla Ukraińców oraz Białorusinów. W niniejszym artykule przywołane zostało najobszerniejsze spośród zaproponowanych zwolnień, które może objąć najliczniejszą grupę cudzoziemców pochodzących z terytoriów Republiki Białorusi oraz Ukrainy.

Charakter opisywanego zwolnienia podatkowego

Przewidywane zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych miałoby zostać ujęte w art. 52zj ustawy o PIT i obejmowałoby przychody podatnika posiadającego ukraińskie bądź białoruskie obywatelstwo. Zaproponowana regulacja przewiduje zawężenie kręgu podmiotowego wyłącznie do tych cudzoziemców ww. narodowości, którzy w okresie od dnia skierowania agresji rosyjskiej na terytorium Ukrainy do dnia 31 grudnia 2022 r. przenieśli miejsce zamieszkania do Polski. Zwolnienie miałoby obejmować wartość przychodów w wysokości 85 528 zł, o ile zostały osiągnięte z pracy lub stosunków pokrewnych oraz umów zlecenia w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc począwszy od 2022 roku.

Warto wskazać, iż przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie procedowanej ustawy, zwolnionych od podatku dochodowego oraz od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W rezultacie oznacza to, że obywatele Republiki Białorusi oraz Ukrainy mogą osiągnąć wyższy przychód aniżeli 85 528 zł, o ile jego nadwyżka podlegać będzie np. opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych na warunkach wskazanych w projektowanych rozwiązaniach.

Warunki formalne zwolnienia

Poza wyżej wskazanymi wymogami, omawiane zwolnienie z PIT może przysługiwać w obliczu kumulatywnego spełnienia następujących warunków:

  • w rezultacie zmiany miejsca zamieszkania i przeniesienia go na terytorium Polski, obywatel Republiki Białorusi lub Ukrainy będzie podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu;
  • Białorusin bądź Ukrainiec chcący skorzystać z preferencji podatkowej nie skorzystał uprzednio ze wskazanego zwolnienia - w całości albo w części. Ma to zastosowanie do podatników, którzy mieliby dokonać ponownej zmiany miejsca zamieszkania.


Podsumowania wymagają również warunki wskazane w wyżej przywołanych regulacjach, do których zaliczamy:

  • posiadanie zagranicznego obywatelstwa Republiki Białorusi lub Ukrainy,
  • przeniesienie miejsca zamieszkania z terytorium Republiki Białorusi lub Ukrainy,
  • zwolnienie przychodów osiągniętych w oparciu o stosunek pracy oraz pokrewne (stosunek służbowy, praca nakładcza, spółdzielczy stosunek pracy) lub na podstawie umowy zlecenie


Spostrzeżenia wymaga, iż brak jest kryterium majątkowego bądź przychodowego, co oznacza, że zwolnienie nie będzie różnicowane w zależności od sytuacji majątkowej cudzoziemca. Łączne spełnienie warunków podlegania nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz braku powtórnego skorzystania ze zwolnienia w powiązaniu z wypełnieniem wymogów wskazanych na wstępie gwarantuje przyznanie uprawnienia podatkowego.

Specjalista ds. postępowań sądowo-administracyjnych 

mateusz.musial@pitax.pl

Mateusz Musiał

Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z kancelariami doradztwa podatkowego oraz sprawując samodzielną obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, egzekucyjnych przed administracją skarbową oraz sądowoadministracyjnych. Aktywnie uczestniczył w opracowywaniu strategii procesowych oraz analizie transakcji pod kątem występowania ryzyka podatkowego. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00