Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Niższe podatki Zmiany w przepisach w zakresie ulgi za oddaną krew

Zmiany w przepisach w zakresie ulgi za oddaną krew

▪ 12 grudnia 2017 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Każdy podatnik, który w danym roku podatkowym oddaje honorowo (bezpłatnie) krew lub jej składniki, ma prawo uwzględnić taką darowiznę w swoim zeznaniu podatkowym i w ten sposób zmniejszyć podstawę opodatkowania, a w konsekwencji zapłacić niższy podatek.  

Zmiany w przepisach w zakresie ulgi za oddaną krew

Spis treści

 1. Prawo do odliczeń podatkowych dla honorowych krwiodawców
 2. Jak rozliczyć ulgę 
 3. Powrót do starych zasad w rozliczaniu darowizny na cele  krwiodawstwa
 4. Maksymalne odliczenie za krew i osocze
 5. Kto może być krwiodawcą?

Prawo do odliczeń podatkowych dla honorowych krwiodawców

Przepisy ustawy o PIT pozwalają podatnikowi, który oddał nieodpłatnie  krew lub jej składniki, na odliczenie ich wartości  od dochodu wykazywanego w rozliczeniu PIT-36 lub PIT-37. Ulga ta przysługuje również podatnikom rozliczającym się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (w rozliczeniu PIT-28) poprzez pomniejszenie swojego przychodu o wartość oddanej honorowo krwi i jej składników.

Z prawa do tej ulgi korzysta tylko co szósty honorowy krwiodawca. Co roku krew oddaje bezpłatnie około 600 tysięcy Polaków, a tylko 100 tysięcy honorowych dawców dokonuje odliczeń podatkowych z tytułu darowizn na cele krwiodawstwa.

Jak rozliczyć ulgę 

Odliczenia z tytułu darowizny krwi dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 (zasady ogólne) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).

Korzystając z odliczeń przysługujących  honorowym krwiodawcom, należy dodatkowo wypełnić PIT/O. Załącznik PIT/O składamy razem z odpowiednim zeznaniem, w którym wpisujemy kwotę  odliczenia od dochodu lub przychodu. W PIT/O wykazuje się kwotę obliczonej wartości oddanej krwi z tytułu darowizny oraz dane pozwalające na identyfikację właściwej jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi (jej nazwę i adres), gdyż w tym przypadku obdarowanym jest stacja krwiodawstwa, w której oddana została krew. 

Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej oraz najmu i dzierżawy, podlegających opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, mogą dokonywać odliczeń z tytułu honorowego krwiodawstwa już w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek. Podobnie ryczałtowcy mogą dokonywać odliczeń w trakcie roku przy obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu. 

Powrót do starych zasad w rozliczaniu darowizny na cele  krwiodawstwa

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wejdzie w życie tzw. duża nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która zmieni zasady korzystania z niektórych ulg podatkowych. Wprowadzane przepisy będą stosowane już do tegorocznych dochodów. Krajowa Informacja Podatkowa potwierdza, że nowe zasady będą miały zastosowanie w przypadku rozliczania ulg w PIT za 2017 rok.

Nowelizacja zawiera m.in.zapisy o przywróceniu zasady wyliczania wysokości odliczania od dochodu (przychodu) darowizn przeznaczonych na cele krwiodawstwa, które obowiązywały przed 1 stycznia 2017 r. Do końca 2016 roku niezależnie od tego, czy podatnik oddał honorowo krew, osocze czy inny składnik krwi, przysługiwało mu odliczenie w wysokości ekwiwalentu za 1 litr – 130 PLN. Jeżeli podatnik oddał np. 1 litr krwi i 3 litry osocza, to przysługiwało mu odliczenie 4 ✕ 130 PLN, czyli 520 PLN.

Wysokość kwoty odliczenia za 1 litr oddanej krwi pozostaje na poziomie 130 PLN i nie ulega zmianie mimo próśb ze strony Instytutu Hematologii i Transfuzjologii o podniesienie kwoty odpisu za 1 litr krwi do 300 PLN

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują zróżnicowanie wysokości odpisu w zależności od przedmiotu darowizny, tj. krwi lub jej składnika. Dla celów ulgi podatkowej stosowane jest osobne wycenianie krwi i jej składników.

Odliczenie podatkowe przysługuje w wysokości rekompensaty za litr oddanej krwi lub równoważnej ilości jej składników. Zgodnie z zasadami przeliczenia wskazanymi w art. 8 ustawy o publicznej służbie krwi jeden litr krwi to: 

 1. 3 litry osocza;
 2. 2 donacje krwinek płytkowych pobranych przy użyciu separatora komórkowego; 
 3. 0,5 donacji krwinek białych pobranych przy użyciu separatora komórkowego; 
 4. 2 jednostki krwinek czerwonych pobranych przy użyciu separatora komórkowego.

W efekcie tych przeliczeń kwota  odpisu np. za 1 litr osocza to 43,33 PLN. Zatem w przypadku oddanej krwi i osocza w ilości jak w wyżej podanym przykładzie (1 litr krwi i 3 litry osocza) odliczenie przysługujące obecnie podatnikowi to 260 PLN (w wysokości jak za 2 litry krwi). Po zmianie będzie to kwota 520 PLN (4✕130 PLN).

Maksymalne odliczenie za krew i osocze

Według przepisów jednorazowo można oddać 450 ml krwi. Mężczyźni mogą oddawać krew w ciągu roku 6 razy (nie częściej niż co 8 tygodni), a kobiety 4 razy w roku (nie częściej niż co 12 tygodni). 

Mężczyźni za oddaną krew mogą w rozliczeniu PIT odliczyć od dochodu lub przychodu maksymalnie 351 zł (możliwość 6 pobrań rocznie po 450 ml = 2,7 litra; 2,70 litra ✕ 130 PLN = 351 PLN), a kobiety 234 PLN (możliwość 4 pobrań rocznie po 450 ml = 1,8 litra; 1,8 litra ✕ 130 PLN = 234 PLN).

W przypadku osocza w trakcie roku zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą go oddać nawet 25 litrów.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że ulga przysługująca honorowym  krwiodawcom za oddaną krew i jej składniki jest traktowana jako darowizna, dlatego odliczenie podatkowe z tego tytułu nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu w rozliczeniu PIT 36 i PIT 37 oraz w przypadku „ryczałtowców”  6% przychodu w PIT 28. Oznacza to, że podatnik może rozliczyć kwoty wszystkich dokonanych darowizn, w tym z tytułu honorowego krwiodawstwa, jedynie do wysokości stanowiącej 6% dochodu (odpowiednio przychodu w przypadku ryczałtowców). Jeżeli kwota 6% dochodu (przychodu) jest niższa od wartości oddanej honorowo krwi (składników), podatnik w zeznaniu nie będzie mógł odliczyć całej kwoty,  lecz tylko mieszczącą się w 6% dochodu (przychodu).

Kto może być krwiodawcą?

Aby móc zostać honorowym krwiodawcą, trzeba spełniać następujące warunki:

 • wiek od 18 do 65 lat, waga co najmniej 50 kilogramów;
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie mieć wykonanego tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała;
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie mieć wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii);
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie być leczonym krwią lub jej składnikami.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00