Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia 1% podatku – jak go przekazać?

1% podatku – jak go przekazać?

▪ 3 kwietnia 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Na ministerialnej liście jest ponad 7660 polskich organizacji pożytku publicznego (OPP): organizacje pomagające niepełnosprawnym i ciężko chorym, ale także zwierzętom, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, fundacje ochrony życia,  stowarzyszenia rozwoju wsi, kluby i stowarzyszenia sportowe, organizacje i stowarzyszenia dbające o dobra kultury itd. Na ich rzecz podatnicy mogą deklarować przekazanie 1 % należnego podatku.

1% podatku – jak go przekazać?

To pieniądze, które zamiast do kasy państwowej, trafiają właśnie do OPP. Dzięki nim budowane są hospicja, kupowany jest sprzęt potrzebny do rehabilitacji niepełnosprawnych i pielęgnacji chorych, czy zajęć sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i dorosłych.

Naczelnik urzędu skarbowego - na wniosek podatnika - przekazuje na rzecz OPP kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Wykaz OPP prowadzi minister pracy i polityki społecznej w formie elektronicznej. Jest on dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Prawo do przekazania 1 % na rzecz OPP mają:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody ze sprzedaży papierów wartościowych),

  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci i osoby, które są rozliczane przez pracodawcę. Warunkiem jest rezygnacja z rozliczenia pit przez ZUS czy pracodawcę i rozliczenie pit 37 (jeśli nie mamy innych dochodów) samodzielnie. Można oczywiście rozliczyć pit online.

O przekazanie 1% możemy wnioskować, wypełniając PIT-28 w terminie do końca stycznia, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 w terminie do 30 kwietnia albo składając korektę jednego z zeznań, o których mowa powyżej, jeżeli została ona dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Formularze rozliczenia rocznego pit możemy wypełnić w formie pisemnej lub rozliczyć pit przez internet.

Warunkiem przekazania 1% jest także zapłata w pełnej wysokości podatku należnego, od którego obliczana jest kwota na rzecz OPP, nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Aby wskazać wybraną przez nas organizację, wpisujemy w odpowiedniej rubryce pit numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej OPP oraz kwotę do przekazania na jej rzecz.

Należy pamiętać, że można wskazać tylko jedną OPP do otrzymania 1% podatku, wynikającego z zeznania składanego za 2019 rok. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Ze statystyk wynika, że liczba osób decydujących się na wsparcie organizacji pożytku publicznego  1 procentem rośnie z roku na rok, podobnie jak kwota przez nich przekazywana.

Kwoty z 1 % naszego podatku przekazywane są wskazanym w zeznaniach organizacjom w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, np. wskazać na konkretny cel, na który chciałby przeznaczyć  pieniądze z 1%. Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające". Informacje te zostaną przesłane OPP jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik może wyrazić zgodę na przekazanie przez urząd skarbowy jego danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00