Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Kiedy nie trzeba składać PIT?

Kiedy nie trzeba składać PIT?

▪ 12 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 24 września 2020 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

W zeznaniu nie wykazujemy dochodu, który jest zwolniony od podatku na podstawie ustawy lub od którego został zaniechany pobór podatku w drodze rozporządzenia – informuje Ministerstwo Finansów. Oznacza to, że niektóre osoby nie będą musiały wypełniać rocznego zeznania podatkowego. Będzie tak w sytuacji, gdy osiągnęły w ubiegłym roku jedynie takie dochody, których nie trzeba wykazywać w PIT.

Kiedy nie trzeba składać PIT?

Kto nie musi składać zeznania PIT?

Nie składa się zeznania od przychodów zwolnionych i od których zaniechano poboru podatku oraz opodatkowanych ryczałtowo. Deklarację PIT muszą natomiast złożyć wszystkie te osoby, które w poprzednim roku (w tym przypadku 2020) uzyskały jakikolwiek przychód opodatkowany na gruncie ustawy o PIT. Bez znaczenia jest kwota przychodu oraz koszty jego uzyskania, chodzi o sam fakt jego uzyskania. Jeśli natomiast ktoś uzyskuje przychody podlegające opodatkowaniu, lecz jednocześnie uzyskał dochody zwolnione z opodatkowania – w zeznaniu rocznym deklaruje wyłącznie te opodatkowane.

Jednak musisz rozliczyć PIT? Nie musisz czytać dalej

Wszystkie druki PIT 2019 rozliczysz szybko i bez błędów w aplikacji online PITax.pl, która wszystko za Ciebie obliczy.

Czytelny kreator da Ci poczucie pewności, że formularze wraz z ulgami zostaną obliczone prawidłowo. Przez całe rozliczenie masz dostęp do wiedzy ekspertów oraz pomocy technicznej.

Rozpocznij rozliczenie! 
lub przeczytaj więcej dlaczego warto rozliczyć się w PITax.pl: Dlaczego PITax.pl?

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, które przychody podlegają opodatkowaniu, a które są z tego obowiązku zwolnione. Zwolnienia określa bardzo szeroko art. 21 tej ustawy - i tam właśnie należy szukać przychodów, które nie wymagają złożenia deklaracji rocznej. Lista wymienionych tam przychodów jest stosunkowo długa, warto jednak przyjrzeć się jej dokładnie.

Wśród najpopularniejszych zwolnień można wymienić różnego rodzaju odszkodowania i zadośćuczynienia, zasiłki (np. z tytułu narodzin dziecka), dodatki do rent rodzinnych dla sierot zupełnych czy dodatki mieszkaniowe. Również przychody otrzymane w ramach pomocy z tytułu klęsk żywiołowych czy innych niekorzystnych zdarzeń losowychnie podlegają opodatkowaniu PIT pod warunkiem, że nie przekroczą w roku podatkowym 2280 zł.

Niektóre zwolnione dochody nie zostały uwzględnione we wspomnianym przepisie, ponieważ ich poboru zaniechano na podstawie rozporządzeń. W taki właśnie sposób zwolniono np. powodzian. W 2010 roku nie musieli oni płacić daniny, jeśli zostali wspomożeni ich do 6 tys. złotych.

Świadczenia z ZUS i KRUS

W przypadku emerytów, pobierających świadczenia z ZUS bądź z KRUS, składanie rocznego PIT nie jest zazwyczaj konieczne. Przychody z tego tytułu są dokumentowane za pomocą wystawianych przez instytucje formularzy PIT-40, które następnie są przekazywane do urzędów skarbowych. Emeryt nie ma więc obowiązku składania rozliczenia rocznego pit. Warto jednak wiedzieć, że emeryt może z własnej woli zdecydować się rozliczenie pit 37 - jeśli np. chce przekazać 1% swojego podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Czasem emeryt może być zobowiązany do złożenia deklaracji. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, gdy oprócz otrzymywania świadczeń podejmuje on dodatkową pracę. Wtedy pracodawca ma obowiązek przekazania mu - tak jak każdemu innemu pracownikowi - formularza PIT-11. Co zrobić z PIT-11? Ten druk - mimo iż również jest automatycznie przekazywany do urzędu, stanowi wyłącznie informację o uzyskanych dochodach i odprowadzonych zaliczkach. Dlatego też w tej sytuacji powstaje konieczność samodzielnego złożenia zeznania rocznego. Osoba na emeryturze może też uzyskiwać inne dochody, np. z najmu, wtedy składa pit 36.

Rozliczenie przez płatnika

Jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy (np. zakłady pracy), złoży płatnikowi przed 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że: poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów opodatkowanych ryczałtowo i dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, nie korzysta z odliczeń, nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci, nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, to płatnik jest obowiązany sporządzić roczne obliczenie podatku PIT-40 od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym, a podatnik już z fiskusem nie rozlicza się.

Opodatkowanie ryczałtowe

Zeznaniami nie obejmuje się dochodów opodatkowanych w sposób ryczałtowy na podstawie ustawy o PIT. W takim przypadku zryczałtowany podatek odprowadza za podatnika podmiot wypłacający dochody.Dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem nie wykazuje się w zeznaniu rocznym i nie składa się zeznania z takimi dochodami. Jednak zeznanie roczne należy złożyć i wykazać należny zryczałtowany podatek dochodowy, jeżeli podatek ten nie został pobrany przez płatnika.

Kwota wolna od podatku

Może się zdarzyć, że podatnik w ciągu roku podatkowego uzyska dochody podlegające co do zasady opodatkowaniu podatkiem dochodowym, ale nieprzekraczające rocznej kwoty wolnej od podatku. Ile wynosi kwota wolna od podatku? Chodzi tu o roczny dochód niższy niż 3091 zł. Czy trzeba rozliczać PIT?

W takiej sytuacji podatnik jest jednak zobowiązany do złożenia deklaracji rocznej. Będzie to działanie zgodne z przepisami, a oprócz tego może okazać się opłacalne, gdyż złożenie deklaracji powoduje zwrot podatku, odprowadzonego w formie zaliczek w ciągu roku podatkowego. Natomiast niezłożenie deklaracji rocznej przez osobę do tego zobowiązaną jest obciążone karą grzywny za popełnione wykroczenie skarbowe.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00