Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Kiedy obcokrajowiec musi płacić podatki w Polsce?

Kiedy obcokrajowiec musi płacić podatki w Polsce?

▪ 18 lutego 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

ru ua uk

Czy każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi płacić tu podatki? Jak prawidłowo wypełnić deklarację podatkową i kiedy wysłać ją do urzędu skarbowego? Który formularz PIT wybrać?

Kiedy obcokrajowiec musi płacić podatki w Polsce?

Spis treści

 1. Czy każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi płacić tu podatki?
 2. Jak rozliczyć polski PIT i kiedy wysłać do polskiego urzędu skarbowego?
 3. Który PIT wybrać i kiedy wysłać deklarację do urzędu skarbowego? 
 4. Dochody z działalności wykonywanej osobiście w Polsce

Czy każdy obcokrajowiec mieszkający w Polsce musi płacić tu podatki?

Obcokrajowiec  pracujący w Polsce może być traktowany jako:

 • rezydent podatkowy – wtedy w Polsce płaci podatek od wszystkich dochodów, także tych uzyskanych poza Polską lub 

 • nierezydent podatkowy – wtedy w Polsce płaci podatek tylko od dochodów uzyskanych na jej terytorium).

Rezydent podatkowy to osoba, która:

 • na terytorium Polski posiada centrum interesów gospodarczych (np. stałe źródło dochodu, firma) lub osobistych (żona, dzieci, dom);

 • przebywa w Polsce dłużej niż 183 dni (ok.pół roku) w roku. Przy czym okres ten nie musi być ciągły.

Obcokrajowiec, który posiada status rezydenta podatkowego w Polsce podlega obowiązkowi podatkowemu na takich samych zasadach co obywatel Polski. W Polsce rozlicza również dochody uzyskane z zagranicy. Zeznania roczne składa do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania. 

Osoby nie będące polskimi rezydentami podatkowymi w Polsce rozliczają tylko dochody uzyskane na jej terytorium. 

Na początku pracy warto zapytać pracodawcę, w jaki sposób będzie rozliczał rok podatkowy i czy potraktuje obcokrajowca jako rezydenta podatkowego Polski czy zagranicy. Wielu pracodawców wymaga dostarczenia przez obcokrajowca zaświadczenia z urzędu skarbowego o statusie rezydenta podatków.

Jak rozliczyć polski PIT i kiedy wysłać do polskiego urzędu skarbowego?

Każdy, kto pracuje w Polsce (bez względu na rodzaj umowy i wysokość dochodów), jest zobowiązany do rozliczenia podatkowego raz w roku. Rozliczamy zawsze rok miniony, tzn. w roku 2025 będziemy rozliczać przychody uzyskane w roku 2024. Obowiązuje to również osoby zza granicy pracujące w Polsce.

W większości przypadków, podstawą rozliczenia jest wypełniony przez pracodawcę formularz PIT-11, czyli potwierdzenie płacenia podatku przez zakład pracy. Pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikom PIT-11 do końca lutego każdego roku za rok poprzedni. Nawet w przypadku wykonywania pracy przez jeden dzień, każda osoba powinna dostać PIT-11 od pracodawcy. Formularz ten można otrzymać elektronicznie lub w wersji papierowej.

Uwaga! Każdy pracodawca powinien wystawić PIT-11. Jeśli pracownik pracował w czterech firmach, powinien dostać cztery PIT-11.

 

Na podstawie PIT-11 od pracodawcy, pracownik wypełnia swoje zeznanie roczne i samodzielnie wysyła do urzędu skarbowego elektronicznie, pocztą lub osobiście.

Wyjątek! Gdy umowa zlecenie/dzieło z osobą niebędąca pracownikiem jest na kwotę niższą niż 200 zł brutto, to zleceniodawca pobiera od wartości umowy zryczałtowany 17-procentowy podatek i odprowadza go do urzędu skarbowego za pracownika i nie sporządza PIT-11. Dowiedz się więcej z artykułu: Umowa zlecenie/dzieło.

Który PIT wybrać i kiedy wysłać deklarację do urzędu skarbowego? 

To, na jakim formularzu PIT powinniśmy się rozliczyć, zależy od rodzaju uzyskiwanych dochodów:

 1. dochody z pracy, emerytur, rent – niezależnie od rezydencji podatkowej, a także z działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia, dzieło – w przypadku polskiej rezydencji) – rozliczamy na PIT-37;

 2. dochody z zagranicy, działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, działalności nierejestrowanej – rozliczamy na PIT-36. Jeśli oprócz tych dochodów, uzyskujemy również dochody wymienione w pkt.a – rozliczamy wszystko na PIT-36;

 3. dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej stawką liniową, 19% – rozliczamy na PIT-36L;

 4. dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem rozliczamy na PIT-28;

 5. dochody z kapitałów pieniężnych, papierów wartościowych, kryptowalut – rozliczamy na PIT-38;

 6. dochody ze zbycia nieruchomości, jeśli między nabyciem a jej sprzedażą nie minęło 5 lat rozliczamy na PIT-39.

Oprócz PIT-ów wyróżniamy również załączniki do PIT:

 • załącznik PIT/O – tu wskazujemy ulgi odliczane od dochodu i od podatku; dołączany do PIT-36, PIT-37, PIT-36L i PIT-28

 • załącznik PIT/D – tu wykazujemy ulgi mieszkaniowe; dołączany do PIT-36, PIT-37 i PIT-28

 • załącznik PIT/M – tu wykazujemy dochody małoletnich dzieci; dołączany do PIT-36

 • załącznik PIT/ZG – dla dochodów z zagranicy; dołączany do PIT-36, PIT-36L, PIT-38 i PIT-39.

 • załącznik PIT/B – dla dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (wg skali podatkowej); dołączany do PIT-36 i PIT-36L

 • załącznik PIT/28A i PIT/28B – dla dochodów z działalności ryczałtowej; dołączany do PIT-28.

PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39 wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia, a jeżeli ostatni dzień kwietnia jest dniem wolnym od pracy, to pierwszego dnia roboczego, następującego po 30 kwietnia.

PIT-28 wraz z załącznikami należy złożyć w urzędzie do 28/29 lutego, a jeżeli ostatni dzień lutego jest dniem wolnym od pracy, to pierwszego dnia roboczego, następującego po tym dniu.

W wypełnieniu PIT mogą pomóc darmowe programów internetowe do rozliczenia PIT online lub odpłatne usługi biur podatkowych, a także broszurki pomocnicze wydawane przez Ministerstwo Finansów. Odnajdziemy je na rządowej stronie: podatki.gov.pl.

PIT do urzędu można wysłać przez internet, pocztą lub złożyć w urzędzie osobiście. Polecamy wysłanie PIT-u przez internet, ponieważ taki sposób wysyłki jest znacznie szybszy (bez kolejek w urzędzie i na poczcie), a także wygodniejszy (jedno kliknięcie i PIT wysłany, nie trzeba wychodzić z domu). Ponadto, w przypadku PIT-ów złożonych elektronicznie, urzędy na zwrot nadpłaty mają 45 dni, zaś w przypadku tych złożonych drogą tradycyjną – 3 miesiące.

Uwaga! Za niezłożenie deklaracji podatkowej należy zapłacić zaległość podatkową oraz odsetki. W przypadku niezłożenia PIT w terminie, lepiej zrobić to później niż wcale – wraz z zeznaniem składając tzw. czynny żal. Im później złożona deklaracja, tym wyższe odsetki do zapłaty.

Dochody z działalności wykonywanej osobiście w Polsce

W przypadku uzyskiwania dochodów z działalności wykonywanej osobiście, np.:

 • z działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej;

 • z tytułu uprawiania sportu, prowadzenie zawodów sportowych, sędziowania;

 • jako biegli sądowi;

 • z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło dla osób prowadzących działalność gospodarczą;

- zasady poboru i rozliczenia podatku uzależnione są od tego, czy podatnik jest polskim rezydentem, czy nierezydentem.

W przypadku rezydentów pobór podatku następuje, co do zasady, poprzez pobranie zaliczki na podatek. Natomiast w przypadku nierezydentów pobór podatku następuje poprzez pobranie przez płatnika/osoby wypłacającej wynagrodzenie zryczałtowanego podatku dochodowego, w wysokości 20% przychodów.

Pobraną zaliczkę lub kwotę zryczałtowanego podatku płatnicy przekazują na rachunek urzędu skarbowego do dnia 20 miesiąca kolejnego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki na podatek lub ryczałt.

Do końca lutego roku następującego po roku podatkowym osoby wypłacające wynagrodzenie, powinni przekazać zleceniobiorcy PIT-11 (jeśli pracownikiem jest osoba mająca polską rezydencję podatkową) lub IFT-1/IFT-1R (jeśli pracownikiem jest osoba niemająca polskiej rezydencji podatkowej).

Obcokrajowiec z polską rezydencją podatkową wykazuje informacje zawarte w PIT- 11 w swoim rozliczeniu rocznym PIT- 36 lub PIT- 37. Natomiast nierezydenci podatkowi osiągający wyżej wymienione przychody nie mają obowiązku rozliczenia PIT rocznego.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00