Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Paczki świąteczne dla pracowników w przychodach i kosztach

Paczki świąteczne dla pracowników w przychodach i kosztach

▪ 7 kwietnia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Święta mogą być okazją do przekazania pracownikom prezentów w postaci paczek, bonów, karnetów itp. Przedsiębiorca może przekazać pracownikom paczki świąteczne bez podatku, jeżeli w ciągu roku ich wartość nie przekracza 1000 zł. Od nadwyżki zostanie pobrany podatek.

Paczki świąteczne dla pracowników w przychodach i kosztach

Spis treści

  1. Nowy limit zwolnienia podatkowego
  2. Paczki finansowane z ZFŚS
  3. Finansowanie ze środków bieżących pracodawcy
  4. Składki_ZUS'>Składki ZUS
  5. Paczki świąteczne w kosztach pracodawcy

Nowy limit zwolnienia podatkowego

Nowelizacja przepisów podatkowych wprowadziła od 1 stycznia 2018 roku nowy, podwyższony limit nieopodatkowanego świadczenia dla pracowników z tytułu pomocy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Do tej pomocy zaliczają się między innymi: paczki świąteczne, prezenty noworoczne, bony pracownicze i inne świadczenia. Dotychczas kwota wolna od podatku wynosiła 380 zł. Natomiast w 2018 roku podatek będzie naliczany od wartości przekraczającej 1000 zł.

Paczki finansowane z ZFŚS

Przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią, iż nie podlega opodatkowaniu wartość rzeczowych świadczeń otrzymywanych przez pracownika, które zostały sfinansowane w całości ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych lub Funduszy Związków Zawodowych. Dodatkowym warunkiem niepobrania podatku jest forma rzeczowa świadczenia. Świadczenia pieniężne są opodatkowane niezależnie od wartości.
Rzeczowymi świadczeniami nie są też bony, talony oraz inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, jakie może otrzymać pracownik od pracodawcy. Jeśli więc otrzymamy od pracodawcy bony świąteczne do sklepów, karnety na basen lub bilety na do kina, to nawet jeżeli ich wartość nie przekroczy limitu 1000 zł, to będzie pobrany podatek od ich wartości.
Trzeba też pamiętać, że z ZFŚS mogą być finansowane paczki, które będą stanowić rodzaj pomocy materialnej od pracodawcy, winny być zróżnicowane w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej poszczególnych pracowników.
Nieopodatkowanie paczek świątecznych obejmuje tylko te, które mieszczą się w limicie 1000 zł w roku podatkowym. Jeżeli wartość paczek ufundowanych pracownikom w trakcie roku przekroczy 1000 zł, nadwyżka stanowi dochód pracownika podlegający opodatkowaniu według skali 18% i 32%.

Finansowanie ze środków bieżących pracodawcy

W sytuacji, gdy paczki są prezentem świątecznym dla wszystkich pracowników, niezależnie od ich sytuacji materialnej, finansowane mogą być ze środków bieżących pracodawcy i stanowią w całości przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Poza tym o wartość otrzymanej paczki zwiększa się roczny dochód pracownika, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych z zastosowaniem skali podatkowej 18% i 32%.
W przypadku małych firm, które nie mają obowiązku tworzenia funduszu świadczeń socjalnych, paczki świąteczne dla pracowników w całej wartości są opodatkowane.

Składki ZUS

Składki ZUS nie są naliczane od wartości bonów oraz paczek świątecznych, które zostały sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zwolnienie dotyczy pełnej wysokości tych świadczeń. Oznacza to, że nawet po przekroczeniu limitu 1000 zł nie zostaną odprowadzone składki ZUS, chociaż od nadwyżki zostanie odprowadzony podatek.
W przypadku finansowania zakupu paczek świątecznych ze środków bieżących pracodawcy od ich wartości w całości zostaną naliczone składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS).

Paczki świąteczne w kosztach pracodawcy

Dla firmy sytuacja przedstawia się nieco prościej. Wydatki na zakup paczek świątecznych dla pracowników finansowane ze środków bieżących, co do zasady, będą mogły stanowić koszt podatkowy przedsiębiorcy. Kosztem są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Paczki służą motywowaniu pracowników, a więc można zaliczyć je do kosztów.
Natomiast w przypadku, gdy paczki są finansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to dla pracodawcy nie stanowią kosztu (art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy o PIT). Przedsiębiorca zalicza do kosztów podatkowych odpisy dokonane na Zakładowy Fundusz Socjalny. Wydatki na zakupy paczek dla pracowników stały się więc kosztem dla pracodawcy już wcześniej, w chwili przekazania środków na rachunek funduszu socjalnego.
Trzeba też pamiętać, że w związku z konsekwencjami podatkowymi przekazywania paczek świątecznych pracownikom, przedsiębiorca powinien uzyskać od nich potwierdzenie otrzymania prezentu, np. poprzez podpis w ewidencji, która jest niezbędna dla rozliczeń podatkowych.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00