Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Kredyt podatkowy - na czym polega i jak się ubiegać?

Kredyt podatkowy - na czym polega i jak się ubiegać?

▪ 2 lipca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać z przywileju jakim jest kredyt podatkowy. Kredyt podatkowy przysługuje tylko przedsiębiorcom opodatkowanym wg skali podatkowej w roku korzystania ze zwolnienia. W kolejnych latach nie ma obowiązku opodatkowania działalności zasadami ogólnymi. 

Kredyt podatkowy - na czym polega i jak się ubiegać?

Spis treści

 1. Jak ubiegać się o kredyt podatkowy?
 2. Kto nie może skorzystać z kredytu podatkowego?

Kredyt podatkowy, to zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek za dany rok oraz rozłożenie zapłaty podatku na 5 kolejnych lat. Z kredytu mogą skorzystać osoby w drugim roku prowadzenia działalności – gdy w pierwszym roku działalność była prowadzona przez co najmniej 10 pełnych miesięcy kalendarzowych. Gdy działalność w pierwszym roku była prowadzona krócej niż przez 10 miesięcy, to z kredytu podatkowego można skorzystać w trzecim roku prowadzenia działalności.

Przykład 1.
Pan Adam w 2013 r. korzystał z kredytu podatkowego. Wobec czego pan Adam nie musiał opłacać zaliczek w trakcie roku ani zapłacić podatku (w danym roku) wykazanego w PIT-36. Natomiast pan Adam ma obowiązek złożyć PIT-36. Podatek wykazany w Picie pan Adam będzie spłacał
przez 5 następnych lat (do dochodu z każdego roku doda 20% dochodu z roku objętego zwolnieniem, czyli z roku 2013).  

O tym, że chce się skorzystać z kredytu podatkowego należy pisemnie powiadomić urząd skarbowy do 31 stycznia.

Korzystając z kredytu należy wypełnić PIT-36, załącznik PIT/B oraz załącznik PIT/Z.

Jak ubiegać się o kredyt podatkowy?

Nazwa "kredyt podatkowy" może być dla początkujących przedsiębiorców myląca. Nie jest to bowiem finansowanie przyznawane przez bank lub inną instytucję finansową, a udogodnienie, przysługujące pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Długość prowadzenia działalności to niejedyne kryterium uprawniające do ubiegania się o kredyt podatkowy. Kolejnym jest wysokość osiąganych przychodóww okresie poprzedzającym rok korzystania z ulgi. Wartość ta powinna wynosić co najmniej średniomiesięczną równowartość 1000 euro. Jest to kwota przeliczana na złotówki według średniego kursu euro, ogłaszanego przez NBP, z ostatniego dnia roku poprzedzającego rozpoczęcie działalności.

Kolejne kryteria upoważniające do preferencyjnych warunków opodatkowania to:

 • posiadanie statusu małego przedsiębiorcy od momentu rozpoczęcia działalności do dnia 1 stycznia roku podatkowego, w którym obowiązuje ulga,
 • w okresie poprzedzającym rok korzystania z kredytu przedsiębiorca zatrudniał w każdym miesiącu co najmniej 5 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) na podstawie umów o pracę,
 • przedsiębiorca nie wykorzystuje w swojej działalności środków trwałych (np. nieruchomości), wartości niematerialnych i prawnych (patenty, wynalazki), a także nie korzystał z innych składników majątku, o znacznej wartości, udostępnionych nieodpłatnie przez osoby zaliczone do I i II grupy podatkowej (o ile były wykorzystywane wcześniej w działalności gospodarczej prowadzonej przez te osoby i stanowią ich własność).

Dopiero po spełnieniu wszystkich warunków łącznie przedsiębiorca ma prawo do skorzystania z kredytu podatkowego. Aby go otrzymać, podatnik powinien przedstawić właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie, informujące o skorzystaniu z ulgi. Podanie należy złożyć w formie pisemnej do dnia 31 stycznia roku podatkowego, w którym przedsiębiorca rozpoczyna kredytowanie.

Kto nie może skorzystać z kredytu podatkowego?

Grupy podmiotów, które nie mogą skorzystać z kredytu podatkowego to:

 • podmioty powstałe w wyniku przekształcenia spółek nie mających osobowości prawnej,
 • podmioty, które uzyskały średni miesięczny przychód niższy niż równowartość 1 000 euro,
 • podmioty, które zatrudniały w miesiącu mniej niż 5 osób,
 • podmioty, które nie mają statusu małych przedsiębiorców.

Utrata prawa do kredytu podatkowego

Osoby, które skorzystały z kredytu podatkowego mogą stracić ten przywilej, gdy w roku korzystania ze zwolnienia lub w ciągu 5 kolejnych lat:

 • zlikwidują działalność gospodarczą (lub zostanie ogłoszona upadłość),
 • osiągnęły średniomiesięczny przychód niższy niż równowartość 1 000 euro,
 • w którymkolwiek z miesięcy zmniejszali przeciętne zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzednim,
 • mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00