Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Kredyt podatkowy

Kredyt podatkowy

▪ 2 lipca 2013 r. ▪ Zaktualizowano: 2 września 2019 r.

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mogą skorzystać
z przywileju jakim jest kredyt podatkowy. Kredyt podatkowy przysługuje tylko przedsiębiorcom opodatkowanym wg skali podatkowej w roku korzystania ze zwolnienia. W kolejnych latach nie ma obowiązku opodatkowania działalności zasadami ogólnymi. 

Kredyt podatkowy

Kredyt podatkowy, to zwolnienie z obowiązku zapłaty zaliczek za dany rok oraz rozłożenie zapłaty podatku na 5 kolejnych lat. Z kredytu mogą skorzystać osoby w drugim roku prowadzenia działalności – gdy w pierwszym roku działalność była prowadzona
przez co najmniej 10 pełnych miesięcy kalendarzowych.
Gdy działalność w pierwszym roku była prowadzona krócej niż przez 10 miesięcy, to z kredytu podatkowego można skorzystać w trzecim roku prowadzenia działalności.

Przykład 1.
Pan Adam w 2013 r. korzystał z kredytu podatkowego. Wobec czego pan Adam nie musiał opłacać zaliczek w trakcie roku ani zapłacić podatku (w danym roku) wykazanego w PIT-36. Natomiast pan Adam ma obowiązek złożyć PIT-36. Podatek wykazany w Picie pan Adam będzie spłacał
przez 5 następnych lat (do dochodu z każdego roku doda 20% dochodu z roku objętego zwolnieniem, czyli z roku 2013).  

O tym, że chce się skorzystać z kredytu podatkowego należy pisemnie powiadomić urząd skarbowy do 31 stycznia.

Korzystając z kredytu należy wypełnić PIT-36, załącznik PIT/B oraz załącznik PIT/Z.

KTO NIE MOŻE SKORZYSTAĆ Z KREDYTU PODATKOWEGO:

 • podmioty powstałe w wyniku przekształcenia spółek nie mających osobowości prawnej,
 • podmioty, które uzyskały średni miesięczny przychód niższy niż równowartość 1 000 euro,
 • podmioty, które zatrudniały w miesiącu mniej niż 5 osób,
 • podmioty, które nie mają statusu małych przedsiębiorców.

UTRATA PRAWA DO KREDYTU PODATKOWEGO

Osoby, które skorzystały z kredytu podatkowego mogą stracić ten przywilej, gdy w roku korzystania ze zwolnienia lub w ciągu 5 kolejnych lat:

 • zlikwidują działalność gospodarczą (lub zostanie ogłoszona upadłość),
 • osiągnęły średniomiesięczny przychód niższy niż równowartość 1 000 euro,
 • w którymkolwiek z miesięcy zmniejszali przeciętne zatrudnienie na podstawie umowy
  o pracę o więcej niż 10% w stosunku do najwyższego przeciętnego miesięcznego zatrudnienia w roku poprzednim,
 • mają zaległości z tytułu podatków stanowiących dochód budżetu państwa.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00