Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Powody odrzucenia deklaracji podatkowej

Powody odrzucenia deklaracji podatkowej

▪ 9 marca 2019 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Każdy właściciel firmy, tak samo jak każda osoba fizyczna, muszą w terminie złożyć deklarację podatkową do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego. W razie niedotrzymania terminu, na podmiocie będą ciążyć opłaty karne wraz z odsetkami naliczanymi na bieżąco.

Powody odrzucenia deklaracji podatkowej

Kiedy Urząd Skarbowy odrzuca twój zeznanie podatkowe, oznacza to, że jest ono uznawane jako niezłożone. W takim przypadku najlepiej jest skorygować błędne informacje, będące powodem odrzucenia deklaracji i złożyć ją ponownie - koniecznie przed upływem terminu, aby uniknąć kar i odsetek.

Urzędy Skarbowe odrzucają deklaracje podatkowe z kilku powodów, m.in.  brakujących informacji, nieprawdziwych informacji lub zduplikowanych numerów NIP/PESEL etc.

Brakujące i niepoprawne informacje

Pominięcie pewnych informacji w danych osobowych lub podanie niepoprawnych informacji, często prowadzą do odrzucenia zeznania podatkowego. Informacje o Tobie lub Twojej firmie, w tym numer identyfikacyjny pracodawcy, muszą znajdować się na zeznaniu podatkowym. Osoby składające deklarację wraz z członkami rodziny (dzieci, małżonek) pozostającymi na utrzymaniu, muszą podać m.in. swój numer PESEL oraz datę urodzenia na zeznaniu podatkowym. Pozostałe błędy obejmują niepoprawne daty urodzenia, błędne adresy zamieszkania, jakiekolwiek literówki etc.

Błędy i niezgodności

Urzędy Skarbowe otrzymują informacje od innych organów, dotyczące twoich danych osobowych. Literówki mogą powodować błąd i wykluczając możliwość dopasowania. Błędy te pojawiają się, gdy wprowadzasz numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dla siebie lub swoich bliskich, które nie pasują do informacji w istniejącej bazie danych Urzędu Skarbowego.

Niepoprawne daty urodzenia i nazwiska mogą również być konsekwencją odrzucenia deklaracji.

Brak podpisu na zeznaniu podatkowym

Musisz podpisać zeznanie podatkowe, aby zostało ono zaakceptowane przez Urząd Skarbowy i przyjęte do rozpatrzenia. Twój podpis jest twoją deklaracją, że wszystkie informacje na temat zeznania podatkowego są prawdziwe i prawidłowe, zgodnie z twoją najlepszą wiedzą. Brak podpisu skutkuje odrzuceniem. Nawet elektronicznie wysyłane dokumenty, muszą być okraszone podpisem elektronicznym.

Nieprawidłowe dane do logowania w przypadku wysyłki elektronicznej deklaracji

Urząd Skarbowy używa odpowiednich informacji (zwykle jest to wartość dochodu brutto z poprzedniego roku) jako środka ochrony przed oszustwami oraz potwierdzenia Twojej tożsamości. Musisz znać więc te dane, aby złożyć zeznanie podatkowe. Jeśli Twoje wartości nie odpowiadają danym, zapisanym w systemie US, zeznanie podatkowe zostaje odrzucone, ponieważ nie można zweryfikować Twojej tożsamości.

Zduplikowany numer NIP lub PESEL dziecka w PIT-O

US odrzuci deklarację podatkową, jeśli wskazano na niej numer NIP lub PESEL, który został zawarty w deklaracji podatkowej, złożonej już wcześniej. Na przykład dwoje rodziców nie może ubiegać się o ulgę na to samo dziecko, na podstawie odrębnych zeznań podatkowych. Tylko jeden rodzic może ubiegać się o ulgę na dziecko.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00