Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Poradnik rozliczenia Rozliczenie podatku dochodowego obywateli Ukrainy

Rozliczenie podatku dochodowego obywateli Ukrainy

▪ 23 lipca 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 4 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Coraz liczniej pracujący w Polsce obywatele Ukrainy otrzymujący wynagrodzenie od polskich pracodawców, podlegają w związku z tym obowiązkowi rozliczenia podatku dochodowego. Metody rozliczania PIT, a także poboru należnego podatku zależeć będą w takich okolicznościach od miejsca zamieszkania oraz pracy w Polsce, okresu zatrudnienia, a także od formy zatrudnienia.

Rozliczenie podatku dochodowego obywateli Ukrainy

Na ogół każdy obywatel Ukrainy w konsekwencji pracy przez jakikolwiek okres w Rzeczypospolitej Polskiej powinien wziąć pod uwagę konieczność wykazania zarobionych pieniędzy przed polskim bądź ukraińskim urzędem skarbowym (ewentualnie przed obydwoma).

Dokumenty otrzymywane od polskiego pracodawcy

Rodzaj otrzymanego od pracodawcy dokumentu zależeć będzie od typu zarobków uzyskiwanych w RP. Jeśli idzie o wynagrodzenia za rok 2018, spodziewać się można:

 • dokumentu IF-1/IF-1R, czyli informacji o wysokości przychodu uzyskanego przez niezamieszkujące w Polsce osoby;
 • dokumentu PIT-11, czyli standardowej informacji o dochodach i zaliczkach pobranych ze względu na podatek dochodowy.

Polski pracodawca jest zobowiązany do przygotowania dla zatrudnianego przez siebie obywatela Ukrainy jeden z tych dokumentów do końca lutego 2019 roku. Wyboru odpowiedniego dokumentu dokona na podstawie:

 • typu źródła przychodów osoby zatrudnianej (rodzaj zawartej umowy);
 • statusu rezydencji obywatela Ukrainy (rezydent lub nierezydent podatkowy dla celów podatkowych).

Dokumenty do PIT a powrót na Ukrainę

W przypadku wyjazdu na Ukrainę osoba wyjeżdżająca może w ciągu 14 dni otrzymać odpowiednie dokumenty od pracodawcy (zostaną one także przesłane do urzędu skarbowego). W tym celu należy wystosować pisemny wniosek do pracodawcy z prośbą o przekazanie dokumentów. Wniosek ów może wyglądać następująco:

Imię i nazwisko
Miejsce zamieszkania w Polsce

Dane zakładu pracy
Adres

Wniosek o przygotowanie informacji podatkowej przed upływem roku podatkowego.
Z uwagi na koniec zatrudnienia w Państwa firmie z dniem … i zamiar wjazdu z Polski proszę o przygotowanie i przekazanie mi informacji podatkowej związanej z moim zatrudnieniem. Informacja ta jest mi niezbędna w celu prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Z poważaniem,
Imię i nazwisko

Jeżeli jednak pisemny wniosek tego rodzaju nie zostanie wystosowany do pracodawcy, nie ma on obowiązku przesłania informacji podatkowej w czasie trwania roku. W takiej sytuacji pracodawca prześle odpowiedni dokument na podany przez pracownika ukraiński lub polski adres przed upływem końca lutego roku następującego po roku będącego przedmiotem rozliczenia. Po uprzedniej zgodzie pracownika PIT-11 czy też IFT-1R może zostać także wysłany przez pracodawcę w postaci cyfrowej – na podany przez pracownika adres e-mail.

Przygotowanie deklaracji PIT przez obywatela Ukrainy

Najczęściej obywatele Ukrainy będą zobowiązani do przygotowania i złożenia deklaracji PIT-37 (do 30 kwietnia 2018 roku). W przypadku braku numeru PESEL lub NIP należy zastąpić go dziesięcioma cyframi „9”.
Określenia właściwego organu podatkowego dokonuje się w zeznaniu PIT-37 na podstawie:

 • miejsca zamieszkania lub siedziby płatnika, jeżeli pobór podatku następuje przy jego udziale;
 • miejsca pobytu podatnika, jeżeli nie występuje pośrednictwo płatnika przy poborze podatku;
 • jeśli powyższe miejsca nie są możliwe do ustalenia, należy kierować się miejscem wykonywania czynności, w wyniku których uzyskany został przychód (miejsce wykonywania pracy).

W przypadku wypełniania tradycyjnego druku deklaracji PIT-37 należy wpisać poszczególne kwoty z części E informacji podatkowej PIT-11 do części C deklaracji PIT-37 (wiersze w obydwu drukach mają takie same nazwy). W przypadku korzystania z rozliczenia elektronicznego proces ten będzie znacznie uproszczony.

W przypadku, gdy obywatel Ukrainy posiada w Polsce rezydencję podatkową, powinien wpisać w rozliczeniu urząd skarbowy ze względu na miejsce pobytu lub miejsce zamieszkania.

W rozliczeniu należy uwzględnić wszelkie koszty podatkowe oraz ulgi i odliczenia, do których podatnik ma prawo. Istnieje także możliwość przekazania 1% podatku na rzecz polskiej organizacji pożytku publicznego (OPP) – kwota ta w żaden sposób nie wpływa na samo rozliczenie podatkowe oraz wysokość zwrotu podatku, na jaką może liczyć obywatel Ukrainy.

Deklarację można przygotować odręcznie lub na komputerze (tablecie, jak również telefonie). Następnie może ona zostać wydrukowana i wysłana pocztą lub też bezpośrednio przy użyciu Internetu do właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku rozliczenia elektronicznego i konieczności podania kwoty przychodu z roku poprzedniego – jeśli w poprzednim roku nie miały miejsca w Polsce żadne zarobki – należy wpisać kwotę „0” zł.

Gdy oboje małżonkowie posługują się numerem 9999999999, nie ma możliwości potwierdzenia wspólnego rozliczenia kwotą przychodu z roku poprzedniego. W takich okolicznościach konieczne będzie złożenie zeznania w wersji papierowej.

Pracodawca nie może przygotować i przesłać do urzędu skarbowego deklaracji podatkowej za pracownika z Ukrainy – należy to zrobić samodzielnie.

Wyjazd na Ukrainę

Powrót na Ukrainę nie zwalnia z obowiązku rozliczenie podatkowego – w takim wypadku należy to zrobić korespondencyjnie.Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00