Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Poradnik rozliczenia Zwrot nadpłaconego podatku z odsetkami

Zwrot nadpłaconego podatku z odsetkami

▪ 6 stycznia 2018 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Jeżeli w rozliczeniu rocznym PIT wykazana została nadpłata podatku, zwrot powinien nastąpić w przeciągu trzech miesięcy od dnia złożenia deklaracji. W przypadku niedotrzymania ustawowego terminu zwrotu podatnikowi należą się odsetki.

Zwrot nadpłaconego podatku z odsetkami

Spis treści

 1. Przepisy podatkowe o terminach zwrotu
 2. Sposób zwrotu nadpłaconej kwoty PIT
 3. Zwrot nadpłaty podatku z odsetkami

Przepisy podatkowe o terminach zwrotu

W świetle przepisów podatkowych urząd skarbowy jest zobowiązany do wypłaty nadpłaconego podatku, wykazanego w złożonej deklaracji PIT, najpóźniej w terminie trzech miesięcy licząc od dnia złożenia deklaracji. Ostateczny termin zwrotu podatku nadpłaconego reguluje Ordynacja podatkowa (art. 77 § 1. pkt. 5 ustawy).

PIT-y 2019 podatnicy mogli składać do dnia 30 kwietnia 2019, tak więc trzymiesięczny termin w przypadku złożenia deklaracji w ostatnim ustawowo wyznaczonym dniu mija 30 lipca 2019 roku.

Osoby, które złożyły deklaracje PIT wcześniej, również zwrot podatku powinny otrzymać we wcześniejszym terminie, najpóźniej przed upływem trzech miesięcy licząc od dnia, w którym rozliczyły swoje PIT-y. Termin 3 miesięcy liczy się od dnia złożenia deklaracji, a nie od ostatniego dnia, w którym miały prawo terminowo rozliczyć się z fiskusem.

W przypadku złożenia korekty deklaracji PIT lub skorygowania swojego rozliczenia przed otrzymaniem zwrotu – podatnik otrzymuje zwrot nadpłaty w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy licząc od daty złożenia zeznania lub deklaracji.

Przykłady:

 1. Pan Adam złożył PIT 36 za 2019 rok w dniu 30 kwietnia 2020 r. Wykazał w nim nadpłatę podatku w wysokości 200 PLN. Pan Adam winien otrzymać zwrot kwoty 200 PLN najpóźniej do 30 lipca 2020 r.
 2. Pani Anna rozliczyła PIT 37 za 2019 r. w dniu 2 kwietnia 2020 r. Wykazaną w nim nadpłatę podatku urząd skarbowy powinien zwrócić pani Annie najpóźniej do dnia 2 lipca 2020 r.
 3. Pan Ireneusz złożył deklarację PIT 28 za rok 2019 w dniu 10 stycznia, a jej korektę – 1 lutego. Termin 2 miesięcy od dnia złożenia korekty mija więc 15 marca. Fiskus ma jednak czas na zwrot nadpłaconego podatku do 10 kwietnia, gdyż wtedy mija termin 3 miesięcy od dnia złożenia rozliczenia rocznego przez pana Ireneusza.

Najczęściej urzędy skarbowe dokonują zwrotów, nie czekając do ostatniej chwili. Najprędzej otrzymują zwrot podatnicy, którzy składają PIT-y online. Wtedy są one szybciej wprowadzone do systemu i fiskus może zwrócić nadpłatę wcześniej. 

Sposób zwrotu nadpłaconej kwoty PIT

Urząd skarbowy dokonuje zwrotu nadpłaty:

 • wyłącznie na rachunek wskazany przez podatnika –  jeżeli podatnik jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego;
 • jeżeli podatnik nie jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego:
  • na rachunek bankowy podatnika, gdy podatnik wskaże numer rachunku bankowego do przelewu;
  • przekazem pocztowym na adres wskazany w zeznaniu podatkowym, przy czy potrącana jest opłata pocztowa.
 • w kasie – jeżeli podatnik zażąda zwrotu nadpłaty w kasie.

Nadpłata w wysokości nieprzekraczającej dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (23,20 zł) podlega zwrotowi w kasie (jeżeli nie wskazano rachunku, na który ma zostać zwrócona).

Data zwrotu nie zawsze pokrywa się z datą otrzymania pieniędzy przez podatnika. Za dzień zwrotu nadpłaty uznaje się dzień:

 • obciążenia rachunku bankowego urzędu skarbowego na podstawie polecenia przelewu;
 • nadania przez organ skarbowy przekazu pocztowego;
 • wypłacenia przez organ podatkowy lub postawienia kwoty nadpłaty do dyspozycji podatnika w kasie urzędu.

Termin trzech miesięcy może się przedłużyć. Wydłużenie terminu ponad wskazany okres 3 miesięcy może wynikać z uznania rachunku podatnika otrzymującego zwrot lub dostarczenia pieniędzy pocztą nawet kilka dni po nadaniu przelewu, lub przekazu pocztowego.

Zwrot nadpłaty podatku z odsetkami

Niedotrzymanie terminów zwrotu nadpłaconego podatku skutkuje koniecznością wypłacenia odsetek podatkowych przez organ podatkowy.

Po upływie ustawowych terminów przewidzianych ustawowo na zwrot nadpłaconego podatku, kwoty nadpłaty podlegają oprocentowaniu w wysokości takiej samej jak wysokość odsetek za zwłokę, jakie są pobierane od zaległości podatkowych (8% rocznie). W przypadku nadpłat, których wysokość nie przekracza dwukrotności kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, nie podlegają one oprocentowaniu (mowa tu o zwrotach do 23,20 zł; wyższe kwoty podlegają oprocentowaniu, a odsetki liczy się nie tylko od nadwyżki ponad 23,20 zł, ale od całej kwoty zwrotu). Nie jest natomiast określona minimalna kwota odsetek, której podatnik ma prawo się domagać.

Warto wiedzieć, że nadpłata w podatku PIT oprocentowana jest nie od dnia upływu ustawowego terminu na jej zwrot, ale już od dnia powstania nadpłaty, jeżeli nie została zwrócona w terminie. W efekcie jako dzień powstania nadpłaty uznaje się  datę złożenia deklaracji lub jej korekty i oprocentowanie należy się za cały okres, w którym nie zostanie przekazany zwrot podatku na rzecz podatnika.

Od 3 sierpnia 2017 podatnicy, którzy złożyli rozliczenie PIT w dniu 2 maja 2017 r.i nie uzyskali zwrotu nadpłaty do 2 sierpnia, mają prawo domagać się odsetek za zwłokę od zaległej wypłaty. Osoby, które rozliczyły PIT-y we wcześniejszych terminach, liczą trzy miesiące od dnia złożenia deklaracji podatkowych. Uzyskały więc prawo do odsetek już wcześniej, po upływie trzymiesięcznego terminu. Zanim jednak zaczniemy domagać się wypłacenia odsetek, należy upewnić się, że nie wystąpiły przesłanki, które mogły spowodować wystąpienie opóźnienia. Chodzi  tu m.in. o złożenie deklaracji podatkowej z błędami, czy też o złożenie korekty rozliczenia PIT. Urząd skarbowy może przeznaczyć nadpłatę na zaległości wobec fiskusa. Należy więc sprawdzić, czy nie posiadaliśmy żadnych zaległości podatkowych, które zostały pokryte z nadpłaty.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00