Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek zwrócić pieniądze za wcześniejszą spłatę kredytu - decyzja UOKiK

Banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek zwrócić pieniądze za wcześniejszą spłatę kredytu - decyzja UOKiK

▪ 2 września 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 12 grudnia 2023 r. ▪ Autor: Dorota Łesak

Kredytobiorcy mogą ubiegać się o zwrot należnej im kwoty z tytułu przedterminowej spłaty kredytu bądź pożyczki. Tak wynika ze stanowiska wyrażonego przez Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Banki i firmy pożyczkowe mają obowiązek zwrócić pieniądze za wcześniejszą spłatę kredytu - decyzja UOKiK

Spis treści

Zgodnie z art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim, wobec każdego kto spłacił kredyt konsumencki przed terminem określonym w umowie kredytowej, instytucja finansowa ma obowiązek się rozliczyć i zwrócić proporcjonalną część poniesionego całkowitego kosztu kredytu.

Należy jednak pamiętać, że aby uznać, iż kredyt odznacza się konsumenckim charakterem to musi on cechować się następującymi elementami:

 • jego stroną musi być konsument
 • umowa winna mieć charakter odpłatny
 • powinien zostać przeznaczony na pokrycie wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą
 • kwota kredytu nie może przekraczać wartości 255 550 zł


Oznacza to, iż w wyniku wcześniejszej spłaty kredytu można ubiegać się o zwrot większej części kosztów kredytu, w tym ubezpieczenia, prowizji i innych opłat. Pewnego rodzaju wydatki jednak nie podlegają zwrotowi - są to np. opłaty notarialne bądź wszelkiego rodzaju należności związane z zabezpieczeniem zaciągniętego zobowiązania.

Aby otrzymać zwrot kosztów za wcześniejsza spłatę kredytu należy złożyć w banku lub innej instytucji finansowej reklamację, najlepiej powołując się w niej na:

 • wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany 11 września 2019 r. w sprawie C-383/18;
 • stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 marca 2020 roku;
 • opinię Rzecznika Finansowego z dnia 2 marca 2020 roku

 

W tym miejscu warto zaznaczyć, iż na mocy wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej została dokonana interpretacja dotychczasowych przepisów prawa. Orzeczenie to nie jest rozstrzygnięciem ograniczającym się wyłącznie do konkretnej sprawy rozstrzyganej przed Trybunałem. Wywołuje ono skutek w zakresie przepisów prawa stosowanych przed wydaniem wyroku z uwagi na charakter interpretacyjny orzeczenia. Oznacza to, że swoim zakresem obejmuje również stany faktyczne sprzed wydania orzeczenia. Zostało to podkreślone zarówno przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej jak i w stanowisku Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 2 marca 2020 roku. Wyrok Trybunału w tym zakresie nie ma charakteru prawotwórczego

Dostępne są również gotowe formularze reklamacji. Kredytodawca ma 30 dni kalendarzowych na rozpatrzenie wniosku.

Taką reklamacją należy złożyć jak najszybciej po powzięciu wiadomości o przysługującym uprawnieniu. Przedawnienie należy liczyć zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

UOKiK przygotował kalkulator kredytowy, który pomoże wyliczyć orientacyjną kwotę do zwrotu z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego metodą liniową. Kalkulator dostępny jest na stronie www.finanse.uokik.gov.pl. Należy jednak pamiętać, że kalkulator wylicza kwotę poglądową – ostateczną kwotę zwrotu wyliczy instytucja finansowa (na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni).

Uwaga! Można się ubiegać o zwrot części opłat za spłacony wcześniej kredyt, jeśli umowa o kredyt została zawarta po 18 grudnia 2011 roku. Terminy przedawnienia roszczeń wynoszą 10 lat dla spłat dokonanych przed 9 lipca 2018 r., 6 lat - dla spłat dokonanych po tej dacie.

Spec. ds. Rachunkowości i Finansów

Dorota Łesak

Absolwentka administracji publicznej na Uniwersytecie Wrocławskim. Uzyskała dwa tytuły zawodowe: administratywisty oraz technika ekonomisty, co przekłada się na doskonałe kwalifikacje w zakresie rozliczeń podatkowych. Specjalizuje się w rozliczeniach PIT. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00