Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Brexit a rozliczenie podatku przez osoby pracujące w Wielkiej Brytanii

Brexit a rozliczenie podatku przez osoby pracujące w Wielkiej Brytanii

▪ 22 czerwca 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 22 czerwca 2021 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Osoby fizyczne pracujące w Wielkiej Brytanii mogą mieć wątpliwości co do prawidłowego sposobu rozliczenia podatku dochodowego PIT za 2021 r. Wynika to przede wszystkim z faktu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, co potocznie określane jest jako Brexit. Z uwagi na fakt, że wyjście Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Europejskiej stało się skuteczne z dniem 1 stycznia 2021 r., warto zastanowić się, jakie wywołuje to skutki podatkowe w zakresie podatku PIT.

Brexit a rozliczenie podatku przez osoby pracujące w Wielkiej Brytanii

Spis treści

 1. Brexit w świetle przepisów prawa
 2. Zasady opodatkowania PIT osób pracujących w Wielkiej Brytanii
 3. Wpływ Brexitu na umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania
 4. Wpływ Brexitu na polskie regulacje w zakresie PIT
 5. Podsumowanie

Brexit w świetle przepisów prawa

Na początku warto wskazać, że Wielka Brytania formalnie wystąpiła z Unii Europejskiej w dniu 1 lutego 2020 r. Wystąpienie nie miało jednak skutku natychmiastowego, ponieważ w okresie do końca 2020 r. obowiązywał okres przejściowy, który utrzymywał dotychczasowy stan prawny pomiędzy krajami UE a Wielką Brytanią.

Trzeba jednak podkreślić, że okres przejściowy zakończył się z dniem 31 grudnia 2020 r., a od 1 stycznia 2021 r. Brexit nabrał wymiaru praktycznego. Od tego dnia przestał obowiązywać okres przejściowy, zatem wyjście Wielkie Brytanii z Unii Europejskiej stało się faktem.

Powyższe powoduje, że od początku tego roku Wielka Brytania nie jest już uważana za kraj członkowski, zatem ma status tzw. kraju trzeciego, czyli państwa, które nie należy do EU i które nie podlega unijnym regulacjom.

Zasady opodatkowania PIT osób pracujących w Wielkiej Brytanii

Należy przypomnieć, że polscy rezydenci podatkowy podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku PIT są zobligowani do rozliczenia podatku od wszelkich dochodów osiąganych zarówno w kraju, jak i za granicą.

Zasadniczo osoba mająca miejsce zamieszkania (ośrodek interesów życiowych) w Polsce, która wykonuje pracę zagraniczną w Wielkiej Brytanii, podlega opodatkowaniu zarówno w państwie rezydencji (Polska), jak i w państwie źródła (Wielka Brytania).

Jak stanowi bowiem art. 4a ustawy PIT, polskie regulacje podatkowe są stosowane z uwzględnieniem ratyfikowanych umów międzynarodowych. W interesującym nas zakresie należy odnieść się do Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Londynie dnia 20 lipca 2006 r.

Zgodnie z art. 14 Umowy pensje, płace i inne podobne wynagrodzenia, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje za pracę najemną, podlegają opodatkowaniu tylko w Polsce, chyba że praca wykonywana jest w Wielkiej Brytanii. Jeżeli praca jest tam wykonywana, to otrzymywane za nią wynagrodzenie może być opodatkowane w Wielkiej Brytanii.

Sformułowanie „może być opodatkowane” oznacza, że od woli ustawodawcy danego kraju zależy, czy zdecyduje się on poprzez swoje wewnętrzne prawo na opodatkowanie takich dochodów. Nie jest to dobrowolność istniejąca po stronie podatnika. Zarówno Polska, jak i Wielka Brytania poprzez swoje krajowe przepisy zdecydowały się na opodatkowanie takich dochodów. W rezultacie zwrot „może być opodatkowane” faktycznie należy odczytywać jako „są opodatkowane”.

Dochody z pracy podlegają opodatkowaniu tylko w państwie zamieszkania, chyba że praca jest wykonywana w drugim państwie. Jeżeli jest tam rzeczywiście wykonywana, to otrzymywane wynagrodzenie może być opodatkowane w obu państwach.

W ślad za treścią interpretacji Dyrektora KIS z 19.10.2017r. nr 0114-KDIP3-2.4015.52.2017.1.MZ możemy wskazać, że miejsce opodatkowania dochodów z pracy uzależnione jest nie tyle od podmiotu wypłacającego wynagrodzenie, co od miejsca wykonywania pracy. Kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia kwestii, gdzie uzyskiwane są wynagrodzenia w zamian za świadczoną pracę najemną, ma określenie miejsca jej wykonywania. Za miejsce wykonywania pracy należy uznać zawsze to miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa, kiedy wykonuje pracę, za którą otrzymuje wynagrodzenie.

Warto dodać, że do podwójnego opodatkowania nie dojdzie, ponieważ zastosowanie znajdzie metoda unikania podwójnego opodatkowania. Co istotne począwszy od 1 stycznia 2020 r., na mocy Konwencji MLI, jest to metoda proporcjonalnego odliczenia.

Stosowanie powyższej metody oznacza, że polski rezydent podatkowy płaci podatek zarówno w Polsce, jak i Wielkiej Brytanii, jednakże od polskiego zobowiązania podatkowego może odliczyć podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii.

Wpływ Brexitu na umowę w sprawie unikania podwójnego opodatkowania

W kontekście powyższych rozważań w sposób wyraźny należy podkreślić, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej nie wpływa na treść oraz reguły opodatkowania określone w polsko-brytyjskiej umowie w sprawie unikania podwójnego opodatkowania.

Brexit to wystąpienie Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty Europejskiej, co jednak nie oznacza, że Wielka Brytania dokonuje wypowiedzenia zawartych umów międzynarodowych w sferze podatkowej.

W związku z powyższym przywołana umowa międzynarodowa oraz obowiązująca metoda unikania podwójnego opodatkowania w zakresie rozliczenia podatku PIT za 2021 r. będzie stosowana w niezmienionej formie.

Wpływ Brexitu na polskie regulacje w zakresie PIT

Jak już wskazaliśmy, okoliczność wystąpienia Wielkiej Brytanii z UE nie ma wpływu na mechanizm rozliczenia podatku PIT w świetle przepisów międzynarodowych. Należy jednak zaznaczyć, że Brexit wywołuje określone skutki podatkowe w zakresie niektórych regulacji polskiej ustawy PIT.

Otóż począwszy od 1 stycznia 2021 r., z uwagi na fakt, iż Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej, nie będą stosowane wobec niej regulacje stanowiące o:

 • wspólnym rozliczeniu małżonków oraz osób samotnie wychowujących dzieci mających zamieszkanie w innym kraju UE (art. 6 ust. 3a i ust. 4a);
 • wydatkowaniu ulgi na własne cele mieszkaniowe w innym kraju UE (art. 21 ust. 25);
 • odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne poniesionych w innym kraju UE (art. 26 ust. 1 pkt 2a i art. 27b ust. 1 pkt 2);
 • zwolnieniu od podatku wygranych w grach hazardowych urządzanych na terenie UE (art. 21 ust. 1 pkt 6a);
 • zwolnieniu dla marynarzy (art. 21 ust. 1 pkt 23c);
 • odliczaniu darowizn na OPP w innych krajach UE (art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a).

Podsumowanie

Przechodząc do podsumowania, autor pragnie wskazać, że w zakresie rozliczenia podatku PIT za 2021 r. wyjście Wielkiej Brytanii z UE nie przekreśla regulacji o unikaniu podwójnego opodatkowania wynikającej z polsko-brytyjskiej konwencji międzynarodowej.

Pomimo Brexitu wspomniana umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania jest nadal wiążąca dla obu krajów. Co jednak warte podkreślenia, pewne przepisy wynikające z ustawy PIT nie będą mogły być stosowane do polskich podatników pracujących w Wielkiej Brytanii w zakresie rozliczenia PIT za 2021 r., ponieważ obejmują one wyłącznie kraje będące członkami UE.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00