Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Czy pełnomocnik może podpisywać deklaracje podatkowe?

Czy pełnomocnik może podpisywać deklaracje podatkowe?

▪ 11 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 2 stycznia 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. rozdział 9a Ordynacji podatkowej wprowadza zasadę, że każda deklaracja może być podpisana przez pełnomocnika. Kto może zostać pełnomocnkiem i do czego upoważnia pełnomocnictwo? Jak i u kogo złożyć odpowiedni dokument? Ile kosztuje ustanowienie pełnomocnika i w jakich przypadkach zostaniemy zwolnieni z opłaty?

Czy pełnomocnik może podpisywać deklaracje podatkowe?

Spis treści

  1. Czy pełnomocnik może podpisać moją deklarację podatkową?
  2. Kto może być pełnomocnikiem?
  3. Rodzaje pełnomocnictwa
  4. Kiedy ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkiem

Czy pełnomocnik może podpisać moją deklarację podatkową?

Roczne zeznania podatkowe PIT-37, PIT-36, PIT-28, PIT-38 i wszystkie inne PITy może za nas podpisać pełnomocnik. Jeśli chcemy, aby inna osoba podpisała nasze rozliczenie PIT, musimy udzielić jej pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo to może też obejmować PITy, gdy będziemy robić rozliczenie za 2019 rok i w następnych latach.

W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

Ustanowienie pełnomocnika w postępowaniu podatkowym nie wiąże się ze szczególnymi utrudnieniami, a może zapewnić podatnikowi wiele komfortu, może też być dla podatnika bardzo korzystne, szczególnie jeśli będzie to osoba fachowa jak adwokat, radca prawny czy doradca podatkowy. W takiej sytuacji podatnik ma o wiele większe szanse na uniknięcie negatywnych konsekwencji nieznajomości prawa.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być ustanowiona każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie musi to być zatem osoba mająca określone uprawnienia (doradca podatkowy, adwokat, radca prawny). Pełnomocnikiem musi być konkretna osoba fizyczna, a nie np. instytucja czy też organizacja. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Udzielenie pełnomocnictwa nie pozbawia podatnika możliwości podpisania deklaracji. Może to robić, ale nie musi. Udzielenie pełnomocnictwa zwalnia go od podpisywania deklaracji. Nie można mieć zastrzeżeń do deklaracji podpisanych zarówno przez podatnika, jak i jego pełnomocnika.

Rodzaje pełnomocnictwa

Należy tu zwrócić uwagę na różnice zachodzące pomiędzy pozycją pełnomocnika do podpisywania deklaracji i pełnomocnika procesowego, ustanowionego na podstawie art. 137 Ordynacji podatkowej.

Jest to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, upoważniający jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika. Pełnomocnictwo to nie uprawnia np. do sporządzenia deklaracji, co musi wynikać z innego tytułu prawnego. Osoba ustanowiona jedynie do podpisywania deklaracji nie może "poprawiać" danych zawartych w deklaracji. Wszelkie skutki prawno-podatkowe związane z danymi ujawnionymi w deklaracji obciążają podatnika. Pełnomocnik nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

Pełnomocnik procesowy, chcąc podpisywać deklaracje, musi być do tego upoważniony na podstawie przytoczonego przepisu.

Art. 80b Ordynacji podatkowej mówi:

“Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.”

Kiedy ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkiem

W prawie administracyjnym istnieje sytuacja, gdy podatnik ma obowiązek ustanowienia pełnomocnika, dotyczy to także postępowania podatkowego. Jeśli przedsiębiorca wyjeżdża za granicę na co najmniej dwa miesiące, musi ustanowić pełnomocnika do doręczeń, który w jego imieniu będzie odbierał pisma z urzędu. Fakt umocowania należy zgłosić odpowiedniemu organowi podatkowemu. W przeciwnym razie korespondencja będzie przychodziła na dotychczasowy adres i będzie uznawana za doręczoną, ze wszystkimi tego skutkami.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00