Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Czy pełnomocnik może podpisywać deklarację podatkowe?

Czy pełnomocnik może podpisywać deklarację podatkowe?

▪ 11 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 7 października 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Obowiązujący od dnia 1 stycznia 2007 r. rozdział 9a Ordynacji podatkowej wprowadza zasadę, że każda deklaracja może być podpisana przez pełnomocnika.

Czy pełnomocnik może podpisywać deklarację podatkowe?

Czy pełnomocnik może podpisać moją deklaracje podatkową?

Roczne zeznania podatkowe pit-37, pit-36, pit-28, pit-38 i wszystkie inne pity 2019 może za nas podpisać pełnomocnik. Jeśli chcemy, aby inna osoba podpisała nasze rozliczenie pit 2019, usimy udzielić jej pelnomocnictwa. Pełnomocnictwo to może też obejmować  pity 2019, gdy będziemy robić rozliczenie pit 2019 i w następnych latach.

W kwestiach dotyczących pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji stosuje

się odpowiednio przepisy dotyczące pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym.

Kto może być pełnomocnikiem?

Pełnomocnikiem może być ustanowiona każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Nie musi to być zatem osoba mająca określone uprawnienia (doradca podatkowy, adwokat, radca prawny). Pełnomocnikiem musi być konkretna osoba fizyczna, a nie np. instytucja czy też organizacja.  Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymagają podpisania deklaracji przez więcej niż jedną osobę, pełnomocnictwo do podpisania tej deklaracji jest skuteczne, jeżeli udzieliły go wszystkie osoby.

Udzielenie pełnomocnictwa nie pozbawia podatnika możliwości podpisania deklaracji. Może to robić, ale nie musi. Udzielenie pełnomocnictwa zwalnia go od podpisywania deklaracji. Nie można mieć zastrzeżeń do deklaracji podpisanych zarówno przez podatnika, jak i jego pełnomocnika.

Należy tu zwrócić uwagę na różnice zachodzące pomiędzy pozycją pełnomocnika do podpisywania deklaracji i pełnomocnika procesowego, ustanowionego na podstawie art. 137 Ordynacji podatkowej.

Jest to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, upoważniający jedynie do złożenia podpisu na deklaracji, z wyłączeniem innych działań na rzecz podatnika. Pełnomocnictwo to nie uprawnia np. do sporządzenia deklaracji, co musi wynikać z innego tytułu prawnego. Osoba ustanowiona jedynie do podpisywania deklaracji nie może "poprawiać" danych zawartych w deklaracji. Wszelkie skutki prawno-podatkowe związane z danymi ujawnionymi w deklaracji obciążają podatnika. Pełnomocnik nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.

 Pełnomocnik procesowy, chcąc podpisywać deklaracje, musi być do tego upoważniony na podstawie przytoczonego przepisu.

Art. 80b Ordynacji podatkowej mówi, że:

„Jeżeli odrębne ustawy nie stanowią inaczej, podpisanie deklaracji przez pełnomocnika zwalnia podatnika, płatnika lub inkasenta z obowiązku podpisania deklaracji.”

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00