Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Kto może występować w roli pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

Kto może występować w roli pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

▪ 6 marca 2015 r. ▪ Zaktualizowano: 3 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Ordynacja podatkowa  daje  podatnikowi  dużą swobodę  w wyborze osoby, która będzie skutecznie działała w jej imieniu w postępowaniu podatkowym. Pełnomocnik może działać w imieniu mocodawcy, jeśli tylko charakter czynności nie wymaga  osobistego działania strony.

Kto może występować w roli pełnomocnika w postępowaniu podatkowym

Art. 137. § 1. wskazuje, że pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Na gruncie postępowania podatkowego pełnomocnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Aby być pełnomocnikiem, osoba taka musi legitymować się pełną zdolnością do czynności prawnych. Pełną zdolność do czynności prawnych nabywa się z chwilą uzyskania pełnoletności (art. 11 KC). Nie mają natomiast zdolności do czynności prawnych osoby, które nie ukończyły lat trzynastu, oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie (art. 12 KC). Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat, oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Zgodnie z brzmieniem art. 137 § 1 OrdPU, pełnomocnikami nie mogą być zarówno osoby fizyczne całkowicie pozbawione osobowości prawnej, jak i osoby fizyczne mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

Pełna zdolność do czynności prawnych to jedyny wymóg stawiany przez prawo. Bez znaczenia jest wykształcenie, wykonywany zawód czy też kwalifikacje tej osoby. Pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem nie muszą również zachodzić powiązania rodzinne czy też prawne. Należy jednak zauważyć, że osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, lecz nieposiadające fachowego przygotowania, mogą występować tylko w postępowaniu instancyjnym (uregulowanym w OrdPU), nie mogą zaś zastępować strony przed sądami administracyjnymi.

Powyższa regulacja wskazuje na dużą swobodę strony w wyborze osoby, która będzie skutecznie działała w jej imieniu w postępowaniu podatkowym. Nie zawsze jednak znajduje ona zastosowanie. Istnieją bowiem oprócz niej inne regulacje, które w odmienny sposób regulują to zagadnienie. W pewnych sytuacjach powoduje to ograniczenie kręgu osób mogących reprezentować stronę w postępowaniu podatkowym.

Strona nie może ustanowić w postępowaniu podatkowym jako pełnomocnika osoby prawnej, np. spółki doradztwa podatkowego działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej

W poważnych sprawach niewątpliwie potrzebny jest pełnomocnik profesjonalny. Ale pełnomocnikiem może być też osoba z najbliższej rodziny - rodzice, rodzeństwo, lub ktoś ze znajomych. Możemy poprosić ich, aby byli naszymi przedstawicielami przed urzędem skarbowym w takiej sprawie jak rozliczenie pit 2019.

Czy już wiemy, do kiedy składamy PITy 2019/2020? Jeśli okaże się, że w tym terminie będziemy gdzieś daleko i nie będziemy wiedzieli jak wysłać PIT przez internet, może zrobić to za nas pełnomocnik. Możemy mu powiedzieć, jakie ulgi można odliczyć jak przekazać 1% podatku, wskazać program do rozliczenia PIT 2019/2020 – jaki wybrać? Ale kontakt z urzędem skarbowym będzie miał już w naszym imieniu pełnomocnik.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00