Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Najważniejsze zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu

Najważniejsze zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu

▪ 6 września 2021 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Marcin Sądej

Nowy Polski Ład to zbiór nowych regulacji prawnych z różnych dziedzin, które mają zapewnić rozwój i pobudzenie gospodarcze po okresie pandemii. Planowane przez rządzących zmiany nie mogły ominąć sfery prawa podatkowego. Dlatego też w poniższym artykule przeanalizujemy najważniejsze zapowiedzi dotyczące nowych rozwiązań w podatku PIT oraz CIT.

Najważniejsze zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu

Spis treści

 1. Kwota wolna od podatku oraz wysokość progu podatkowego
 2. Uproszczenia w zakresie rozliczenia podatku PIT
 3. Rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej
 4. Nowe ulgi i preferencje podatkowe w zakresie podatku PIT oraz CIT
 5. Podsumowanie najważniejszych zmian podatkowy w PIT

Kwota wolna od podatku oraz wysokość progu podatkowego

Pierwsza istotna zmiana, na którą należy zwrócić uwagę to znaczące podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Obecnie jest to kwota 8000 zł, natomiast zgodnie z zapowiedziami wartość ta ma zostać podniesiona aż do 30 000 zł.

W rezultacie podatnicy PIT uzyskujący w ciągu roku dochód do 30 000 zł, w ogóle nie zapłacą podatku. Ponadto zmiana ta ma również istotne znaczenie w kontekście wyboru formy opodatkowania przez przedsiębiorców. Z uwagi na znaczny wzrost kwoty wolnej od podatku może okazać się, że bardziej opłacane będzie pozostanie na zasadach ogólnych niż przejście na podatek liniowy, gdzie kwota wolna w ogóle nie jest uwzględniana w rozliczeniu.

Warto także wspomnieć o podniesieniu progu podatkowego w ramach funkcjonującej w art. 27 ust. 1 ustawy PIT skali podatkowej. Aktualnie próg podatkowy wyznaczono na poziomie 85 528 zł. Po przekroczeniu tej wartości stawka podatkowa PIT wzrasta do 32%. Zgodnie natomiast z projektowanymi zmianami próg podatkowy ma zostać podwyższony do kwoty 120 000 zł.

Oznaczać to będzie, że stawka 32% znajdzie zastosowanie dopiero do nadwyżki ponad 120 000 zł. W przypadku niższych wartości obowiązywać będzie stawka 17% podatku PIT.

Uproszczenia w zakresie rozliczenia podatku PIT

Dodatkowo w zakresie samego rozliczenia podatku PIT przewiduje się wprowadzenie licznych ułatwień, czego przykładami są:

 • ulga dla Polaków wracających z zagranicy, która ma dawać możliwość obniżenia kwoty opodatkowania o 50 000 zł;
 • możliwość wspólnego rozliczenia małżonków już w roku zawarcia związku małżeńskiego;
 • zerowy PIT dla osób osiągających wiek emerytalny, które zdecydują się kontynuować pracę;
 • stała kwota ryczałtu dla nierezydentów, którzy zdecydują się przenieść swoją rezydencję podatkową do Polski.

Rewolucyjne zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej

Na tle obecnie obowiązujących przepisów opłacana przez przedsiębiorców składka zdrowotna podlega odliczeniu od kwoty podatku. Zasada ta obejmuje wszystkie formy opodatkowania działalności gospodarczej, a więc zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany oraz kartę podatkową.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, a nie od dochodu, daje przedsiębiorcom bezpośredni efekt w postaci realnego zmniejszenia zobowiązania podatkowego.

Zmiany dotyczące składki zdrowotnej mają dotyczyć kilku elementów. Po pierwsze opłacona składka zdrowotna przestanie podlegać odliczeniu od podatku. To oznacza, że przedsiębiorca będzie zobligowany do comiesięcznego opłacania wyższej kwoty podatku. Po drugie wysokość samej składki zdrowotnej ma być uzależniona od wielkości dochodu przedsiębiorcy. Obecnie niezależnie od dochodu obowiązuje stała ryczałtowa kwota składki zdrowotnej.

Zmiany w zakresie rozliczania składki zdrowotnej z pewnością odbiją się negatywnie na finansach przedsiębiorców, których zobowiązanie podatkowe w PIT z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wzrośnie.

Nowe ulgi i preferencje podatkowe w zakresie podatku PIT oraz CIT

Celem zwiększenia aktywności gospodarczej i pobudzenia rynku ustawodawca zaproponował szereg ulg oraz preferencji podatkowych w ramach podatków dochodowych. Zasadniczo dotyczyć mają one innowacyjnych dziedzin gospodarki oraz podmiotów wchodzących na rynek.

W ramach ulg podatkowych związanych z innowacyjnością można wskazać na ulgę na zatrudnienie pracowników, która ma być adresowana do przedsiębiorców prowadzących działalność badawczo-rozwojową i którzy zatrudniają pracowników, będąc pracodawcami. Będą oni mogli zmniejszyć zaliczki na podatek dochodowy potrącane od dochodów (przychodów) ze stosunku pracy lub umów cywilnoprawnych uzyskiwanych przez innowacyjnych pracowników.

Następnie wskażmy na ulgę na robotyzację oraz ulgę na prototyp, które obejmować mają przedsiębiorców stosujących roboty przemysłowe. Ulga na robotyzację dotyczyć ma przedsiębiorców, którzy chcą usprawnić produkcję poprzez innowacyjne zastosowanie robotów przemysłowych. Natomiast w ramach ulgi na prototyp będzie możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% wydatków poniesionych na wytworzenie, jednak nie więcej niż 10% dochodu.

Natomiast jeśli chodzi o preferencje podatkowe obejmujące podmioty wchodzące na rynek, to warto zwrócić uwagę na ulgę na pierwszą publiczną ofertę sprzedaży akcji. Spółki akcyjne będą mogły ująć w kosztach aż 150% wydatków, które zostały poniesione bezpośrednio na wejście na giełdę typu przygotowanie prospektu emisyjnego, wszelkie opłaty notarialne sądowe, skarbowe oraz giełdowe. Oprócz podatków dochodowych ulga ta ma również odnosić się do podatku VAT, gdzie emitenci mają mieć prawo do odliczenia dodatkowych 50% wydatków (ale maksymalnie do limitu 50 000 zł) na usługi doradcze, prawne i finansowe.

Z opisaną ulgą połączono również zwolnienie dla inwestorów indywidualnych, którzy mają zostać zwolnieni z zapłaty podatku PIT od sprzedaży akcji kupionych w ramach ww. ulgi. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie posiadanie akcji przez okres 3 minimum lat.

Ulga Venture Capital dotyczy funduszy o tej samej nazwie, które zajmują się lokowaniem kapitału w perspektywiczne i innowacyjne projekty. Podmiot inwestujący będzie mógł już na etapie inwestowania potraktować poniesione wydatki jako koszty podatkowe.

Na koniec wskażmy na ulgę na przeprowadzenie fuzji. Dotyczyć ma ona podmiotów łączących się, które przeprowadzają procesy konsolidacyjne. Wydatki na konsolidację będą ujmowane w kosztach podatkowych bezpośrednio i dodatkowo ten sam wydatek będzie odliczany od dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. Na podobnych zasadach obecnie funkcjonuje ulga B+R.

Podsumowanie najważniejszych zmian podatkowy w PIT

Przechodząc do podsumowania tematyki zmian w ramach Polskiego Ładu, możemy wskazać, że są one rewolucyjne w tym zakresie, że zmieniają dotychczas funkcjonujące przez długi czas zasady rozliczania podatku.

Z pewnością pozytywnie należy ocenić zwiększenie kwoty wolnej od podatku czy też podniesienie progu podatkowego. Korzystne wydają się również zaproponowane ulgi, choć te dotyczyć mają tylko wąskiej grupy przedsiębiorców.

Zdecydowanym minusem zaproponowanych rozwiązań jest natomiast usunięcie możliwości odliczenia opłaconej składki zdrowotnej, co dla każdego przedsiębiorcy oznaczać będzie konieczność zapłacenia wyższej kwoty podatku PIT.

Prawnik, Spec. ds. Rachunkowości i Rewizji Finansowej

marcin.sadej@pitax.pl

Marcin Sądej

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Przeciwdziałania Przestępczości Gospodarczej i Skarbowej oraz z zakresu Rachunkowości i Rewizji Finansowej. Ukończył kurs agenta celnego, kurs analityka finansowego oraz szkolenie w zakresie sporządzania dokumentacji podmiotów powiązanych. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00