Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 roku

Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 roku

▪ 2 stycznia 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Biernacki

W drugiej połowie 2019 roku wprowadzono szereg zmian, które istotnie wpływają na rozliczenia podatkowe przedsiębiorców. Co ciekawe, nowelizacje dotyczą zarówno ustaw o podatkach dochodowych, jak też przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Najważniejsze zmiany w tej drugiej grupie regulacji ściśle powiązane są z sankcjami dotyczącymi tych podatników, którzy nie zdążyli się do zmian dostosować. 

Najważniejsze zmiany w VAT w 2019 roku

Spis treści

  1. Split payment
  2. Rejestr podatników

Split payment

Split payment – określony przez ustawodawcę mianem mechanizmu podzielonej płatności, będzie miał zastosowanie do tych towarów i usług, które zostały wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Należy pamiętać, że załącznik ten nie obejmuje wyłącznie tych towarów i usług, które dotychczas były objęte mechanizmem odwróconego obciążenia, ale wprowadza również nowe towary. Każdy podatnik powinien zatem przeanalizować, czy prowadzona przez niego sprzedaż nie będzie objęta obligatoryjnym split paymentem. Rozwiązanie to zastępuje częściowo obowiązujący obecnie fakultatywny mechanizm podzielonej płatności, aczkolwiek wprowadza jednocześnie istotne dla podatników sankcje związane z brakiem jego stosowania.

Zestawienie obowiązków i sankcji, które dotyczą zarówno kupującego, jak i sprzedającego towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT, prezentuje poniższa tabela.

Sprzedawca

Kupujący

Obowiązek

Sankcja

Obowiązek

Sankcja

Konieczność umieszczania na fakturze dopisku „mechanizm podzielonej płatności”

30% sankcji administracyjnej, liczonej od kwoty podatku VAT przypadającej na wykazaną w fakturze sprzedaż towaru lub usługi z załącznika nr 15

Konieczność zapłaty w mechanizmie obligatoryjnego split paymentu

30% sankcji administracyjnej, liczonej od kwoty podatku VAT przypadającej na wykazaną w fakturze sprzedaż towaru lub usługi z załącznika nr 15

 

Konieczność zapłaty w mechanizmie obligatoryjnego split paymentu

Brak kosztu podatkowego w podatku dochodowym (wejdzie w życie od stycznia 2020 roku)

Konieczność zapłaty w mechanizmie obligatoryjnego split paymentu

Odpowiedzialność solidarna ze sprzedawcą, jeżeli kwota na fakturze nie przekracza wartości 15 .000 zł brutto

Konieczność zapłaty w mechanizmie obligatoryjnego split paymentu

Odpowiedzialność karna skarbowa (art. 57c Kodeksu karnego skarbowego)

 

Jak widać, to przede wszystkim kupujący ryzykuje, niestosując się do mechanizmu split payment. Należy pamiętać, że zastosowanie podzielonej płatności jest możliwe tylko u tych podatników, którzy posiadają konto rozliczeniowe w banku lub SKOK-u. W praktyce skutkować to będzie koniecznością założenia takich kont również dla tych podatników, którzy korzystają ze zwolnienia w podatku VAT (niezależnie od podstawy prawnej).

Rejestr podatników

Z dniem 1 września b.r. ministerstwo finansów na swoich stronach uruchomiło nowy rejestr czynnych podatników VAT. Zawierać ma on docelowo wszystkich przedsiębiorców – nie tylko tych, którzy zarejestrowani są jako czynni podatnicy VAT, ale także tych pozbawionych takiego statusu oraz podatników, którzy ubiegają się o wpis na odpowiednią listę. Niewątpliwie zebranie w jednym rejestrze wszystkich takich informacji ma na celu ułatwienie podatnikom identyfikację i weryfikację kontrahentów na potrzeby dołożenia tzw. należytej staranności przy realizacji prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego. Niestety ustawodawca wprowadził jednak dodatkową sankcję – brak kosztu podatkowego w sytuacji, gdy podatnik dokona płatności na rzecz kontrahenta, którego rachunek bankowy nie znajduje się w rejestrze ministra finansów. Nie ma przy tym znaczenia kwota transakcji.
To nowe rozwiązanie budzi jednak szereg wątpliwości, z których tylko część została wyjaśniona. Zestawiono je poniżej.

Problem

Proponowane rozwiązanie

Płatności na tzw. rachunki wirtualne (np. gaz, prąd, usługi telekomunikacyjne)

Dopiero niedawno ministerstwo umożliwiło przekazywanie bankom numerów rachunków, które wprawdzie nie są widoczne w rejestrze, ale podatnik może sprawdzić rachunek bankowy, który z rachunkiem wirtualnym jest powiązany

Płatności kartami kredytowymi

Ministerstwo wskazało w ramach wyjaśnień na swojej stronie internetowej, że płatności kartami kredytowymi nie są objęte koniecznością weryfikacji w zakresie rachunku bankowego odbiorcy

Płatności przez procesory typu PayPal

Brak jest wciąż odpowiedzi ze strony ministerstwa, jak takie płatności traktować. PayPal może być bowiem wykorzystywany zarówno jako procesor przekazujący środki finansowe na rachunek bankowy, jak również środki wpływające do tego systemu mogą być bezpośrednio wykorzystane do płatności na rzecz innych kontrahentów.

Rachunki tymczasowe (escrow, kaucyjne)

Rachunki tymczasowe, które mają zastosowanie np. przy świadczeniu usług developerskich, nie doczekały się wciąż rozwiązania. Będzie to niewątpliwie problem dla tych podatników, którzy nabywać będą nieruchomości na potrzeby działalności gospodarczej.

 

Obecnie jedynym rozwiązaniem w sytuacji, gdy podatnik zna rachunek odbiorcy płatności, a nie jest on widoczny w rejestrze, jest poinformowanie organu podatkowego w terminie trzech dni od dni złożenia dyspozycji przelewu, na jaki rachunek płatność została dokonana. Złożenie takiej informacji w określonym terminie umożliwiać będzie zaliczenie płatności do kosztu podatkowego. Czy oznacza to, iż Ministerstwo oczekuje, że wszyscy podatnicy składać będą takie donosy ze względu na własne bezpieczeństwo? Jak inaczej należałoby to rozumieć?

Doradca podatkowy, nr wpisu 11354

krzysztof.biernacki@pitax.pl

Krzysztof Biernacki

Doradca podatkowy, adiunkt Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor nauk ekonomicznych oraz magister prawa. (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00