Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Opodatkowanie prezentów od pracodawcy

Opodatkowanie prezentów od pracodawcy

▪ 19 stycznia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 7 października 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Prezenty przekazywane pracownikom przez pracodawców co do zasady, traktowane są jako przychód ze stosunku pracy i pracownik musi od nich zapłacić podatek dochodowy (pit). Wyjątkiem są jednak sytuacje, gdy można zastosować zwolnienie z podatku.

Opodatkowanie prezentów od pracodawcy

Czy otrzymane prezenty są opodatkowane? Czy trzeba je wykazać w zeznaniu?

Opodatkowanie prezentów czy upominków dla pracowników jest różne w zależności od tego, jaka jest ich wartość, przeznaczenie oraz źródło ich finansowania

Jeżeli wartość prezentu nie przekracza w skali roku 380 zł, a jego zakup był sfinansowany ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, podatek nie będzie naliczony. Warunkiem jest, aby regulamin ZFSŚ przewidywał taką możliwość, wartość prezentów została zróżnicowana zgodnie z materialną sytuacją pracowników i w ciągu roku nie przekroczyła ona wartości 380 zł na pracownika. Wtedy to, jeśli warunki zostaną spełnione,  nie dojdzie do powstania przychodu opodatkowanego po stronie pracownika.  Zwolnienie to można stosować zarówno  w przypadku prezentów rzeczowych, ale też zastosować np. do gotówki czy karty przedpłaconej, która pełni funkcję podobną do gotówki czy karty płatniczej. Prezenty w formie karty są korzystne dla pracodawcy z punktu widzenia podatku VAT, ponieważ ich sprzedaż przez podmiot zewnętrzny nie podlega podatkowi VAT.

Natomiast zwolnieniu z podatku nie podlegają kupony podarunkowe, talony, bony i vouchery niezależnie od źródła ich finansowania. Organy podatkowe uznają, że służą one wymianie na towar w określonym sklepie.

Jeśli pracodawca zakupi prezenty ze środków obrotowych firmy, będą co do zasady traktowane jako przychód pracownika. Pracodawca ma wtedy obowiązek doliczyć ich wartość do podstawy opodatkowania zatrudnionego pracownika i powiększyć należny podatek. W informacji PIT- 11 sporządzonej dla pracownika przez pracodawcę będzie uwzględniony ten przychód. Podatnik rozliczy przychód otrzymany od pracodawcy w formie prezentu na deklaracji rocznej pit 37 (pit37 online) lub pit 36 (pit 36 online), gdyż przeniesie dane z otrzymanego druku PIT -11 na te formularze robiąc rozliczenie pit 2019(pity 2019 online).

Które prezenty nie są opodatkowane?

Wyjątek mogą stanowić prezenty, które pracownik będzie wykorzystywał podczas wykonywania jego obowiązków służbowych, np. akcesoria biurowe. Wówczas zgodnie z interpretacją organów podatkowych po stronie pracownika nie wystąpi osobista korzyść majątkowa. Nie będzie taki prezent stanowił przychodu dla pracownika, więc nie będzie naliczony podatek.

Zakup prezentów może być korzystny ze względów podatkowych dla pracodawcy. Przeznaczone na ten cel środki firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu i tym samym pomniejszyć zobowiązanie wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego.

Prezenty służą budowaniu relacji, motywowaniu pracowników do dalszej współpracy i to ma związek pośredni z zabezpieczeniem źródła przychodu. Z tego wynika możliwość  zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów podatkowych. Wyjątek stanowić będą towary wymienione w katalogu w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli np. alkohol. Alkohol nie może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, jeżeli jest zakupiony przez pracodawcę w celu przekazania w prezencie pracownikom.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00