Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Refundacja zakupu okularów przez pracodawcę zwolniona z PIT

Refundacja zakupu okularów przez pracodawcę zwolniona z PIT

▪ 21 stycznia 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 16 listopada 2023 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Dokonywana przez pracodawcę refundacja wydatków na zakup okularów do pracy przy komputerze stanowi przychód pracownika. Przychód ten nie podlega opodatkowaniu, a zatem pracodawca nie nalicza od niego zaliczek na podatek dochodowy i nie ujmuje go w informacji PIT-11, a pracownik nie ujmuje w rocznym rozliczeniu pit.

Refundacja zakupu okularów przez pracodawcę zwolniona z PIT

Spis treści

  1. Zwrot za zakup okularów przez pracodawcę
  2. Można ubiegać się o skierowanie
  3. Koszty badań nie obciążają pracownika

Zwrot za zakup okularów przez pracodawcę

Osoby zatrudnione m.in. przy pracy przy komputerze podlegają badaniom kontrolnym. Jeśli wyniki badania lekarskiego wskazują konieczność używania przez pracownika okularów korekcyjnych, pracodawca ma obowiązek zwrócić pracownikowi kwoty wydane na zakup okularów. Kwoty te nie stanowią przychodu podlegającego opodatkowaniu, ponieważ według art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw”.

Zgodnie z § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach komputerowych wyposażonych w monitory ekranowe, pracodawca zobowiązany jest zapewnić zatrudnionym pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli wyniki okresowych badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wskażą na potrzebę ich stosowania w czasie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Można ubiegać się o skierowanie

Zdarza się czasami, że pracownik odczuwa pogorszenie się wzroku w czasie między kolejnymi okresowymi badaniami lekarskimi. Ma prawo w takim przypadku zwrócić się do pracodawcy o skierowanie go na wcześniejsze badanie specjalistyczne, a koszt takiego badania nie będzie stanowił przychodu pracownika. Koszt badania okulistycznego poniesiony przez wnioskodawcę i zrefundowany przez pracodawcę nie będzie stanowił przychodu pracownika w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a więc nie może mieć do niego zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy, gdyż w przypadku braku przychodu nie można mówić o zwolnieniu z PIT). A jeśli lekarz specjalista zaleci stosowanie innych szkieł, to pracownikowi przysługuje refundacja wydatków z tym związanych, która jet objęta zwolnieniem podatkowym.

Zatem w przypadku pracodawcy nie będą ciążyły na nim w opisanej sytuacji obowiązki płatnika związane z potrąceniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i wystawieniem informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Natomiast pracownik, który otrzyma refundację wydatków poniesionych na badania okulistyczne oraz na zakup okularów, otrzymanych kwot nie ujmuje w rozliczeniu rocznym PIT, gdyż są objęte zwolnieniem (kwoty na zakup okularów) lub nie stanowią przychodu pracownika (koszt badań lekarskich). Pity 2024 można wypełniać przez internet. Na portalu podatkowym znajdziemy potrzebne informacje oraz program pit 2024, aby rozliczyć pit.

Koszty badań nie obciążają pracownika

Podobnie jak koszty okresowych badań profilaktycznych, w tym okulistycznych, koszty innych działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie obciążają pracowników, nie są przychodem dla pracownika. Przychodem pracowników nie są też koszty szczepień ochronnych finansowane przez pracodawcę.

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00 – 12:00
  • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 8:00 – 18:00