Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Wysokość podatku 2015

Wysokość podatku 2015

▪ 2 września 2016 r. ▪ Zaktualizowano: 18 września 2019 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

W roku 2015 istnieją następujace rodzaje opodtakowania:

 1. opodatkowania na zasadach ogólnych, wg 18,32-procentowej stawki - jest to zastosowanie skali podatkowej
 2. opodatkowanie ryczałtowe
 3. opodatkowanie tzw. jednolite, wg 19-procentowej stawki
 4. karta podatkowa
Wysokość podatku 2015

1. Skala podatkowa

Skala podatkowa obejmuje dwie stawki podatku (18% lub 32%). To, którą stawkę procentową zastosować zależy od naszego dochodu (tzw. podstawy opodatkowania). Jest on wykazany w poz. 168 PIT-36 lub w poz. 104 PIT-37.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
Ponad Do  
  85 528

18% podstawy opodatkowani minus 556 zł 02 gr

85 528   14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

2. Podatek liniowy (19%)

Z podatku liniowego mogą skorzystać tylko podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej. Nie mogą go wybrać pracownicy, zleceniobiorcy, rolnicy, wynajmujący i twórcy. Oświadczenie o formie opodatkowania składa się w momencie zakładania działalności gospodarczej, a jeśli ktoś ma już firmę i chce ową formę zmienić - ma na to czas do 20 stycznia danego roku.
Dochody opodatkowane liniowo wykazujemy na formularzu PIT-36L.

WAŻNE: podatek liniowy pozbawia przedsiębiorcę prawa do korzystania z większości ulg podatkowych oraz do rozliczenia wspólnie z małżonkiem.

3. Ryczałt

Opodatkowaniu w formie ryczałtu podlegają uzyskane przychody:

 • z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 150 000 euro,
 • uzyskiwane wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150 000 euro,
 • z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, opodatkowane wyłącznie w formie karty podatkowej lub za część roku w formie karty podatkowej i za część roku na zasadach ogólnych, a łączne przychody nie przekroczyły kwoty 150 000 euro,
 • za 2011 rok uprawniające do opłacania ryczałtu kwartalnie 25 000 euro.

Euro na złoty polski przelicza się według średniego kursu euro obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Kurs euro wynosił wtedy 4,1020 zł, czyli kwoty te wynoszą odpowiednio 615 300 zł oraz 102 550 zł.

Wartość stawki ryczałtu uzależniona jest od rodzaju działalności gospodarczej:

Wysokość stawki ryczałtu

Rodzaj działalności

20%

przychody osiągane w zakresie wolnych zawodów, czyli pozarolniczej działalności gospodarczej wykonywanej osobiście, wyłącznie na rzecz osób fizycznych przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie udzielania lekcji na godziny

17%

działalność hotelarska, parkingowa, fotograficzna oraz w zakresie oprogramowania, doradztwa komputerowego, hundlu hurtowego oraz sprzedaży pojazdów mechanicznych i ich części i organizacji wyjazdów turystycznych

8,5%

działalność usługowa (w tym gastronomiczna) w zakresie przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu; prowizja uzyskana przez komisanta ze sprzedaży na podstawie umowy komisu, prowizja uzyskana przez kolportera prasy na podstawie umowy o kolportaż, wypożyczania artykułów użytku osobistego i domowego; przychody osiągnięte w zakresie konserwacji i naprawy maszyn biurowych, księgujących i liczących, prowadzenie przedszkoli, zwalczanie oraz zapobieganie pożarom

5,5%

działalność wytwórcza, robott budowlane, przewóz ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton, sprzedaż wyrobów wytwórczości ludowej i artystycznej, wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny oraz działalność handlowa

3%

wszystkie przychody z działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu, działalność usługowa w zakresie handlu (sprzedaż nabytych produktów i towarów), działalność rybaków morskich i zalewowych w zakresie sprzedaży ryb i innych surowców z własnych połowów, odpłatne zbycie składników majątku związanych z działalnością gospodarczą (poza nieruchomościami, które są opodatkowane podatkiem 10%) oraz usługi związane z produkcją zwierzęcą (z wyjątkiem usług weterynaryjnych)

Dochody opodatkowane ryczałtem rozliczamy na druku PIT-28.

4. Karta podatkowa

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. Wysokość płaconego podatku nie zależy od uzyskanego przychodu. Z kartą podatkową wiąże się druk PIT-16 oraz PIT-16A.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 7:00-18:00