Jesteś tutaj: Strona główna Poradnik Przepisy i wskaźniki Zmiany w dotychczasowych rządowych rozwiązaniach w ramach ustaw składających się na Tarczę Antykryzysową

Zmiany w dotychczasowych rządowych rozwiązaniach w ramach ustaw składających się na Tarczę Antykryzysową

▪ 4 maja 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 15 listopada 2023 r. ▪ Autor: Krzysztof Ulicki

W ciągu kilku ostatnich tygodni wprowadzono szereg nowych przepisów mających stanowić wsparcie dla polskiej gospodarki w sytuacji zagrożenia pandemią COVID-19 – niektóre z regulacji doczekały się już nowelizacji.

Zmiany w dotychczasowych rządowych rozwiązaniach w ramach ustaw składających się na Tarczę Antykryzysową

Spis treści

 1. Świadczenie postojowe ZUS dla przedsiębiorców na nowych zasadach
 2. Mikropożyczka do 5 000 zł w nowej odsłonie
 3. Zmiany w postojowym z ZUS w odniesieniu do umów cywilnoprawnych
 4. Danina solidarnościowa bez przedłużenia terminu złożenia

Przed czterema tygodniami weszła w życie ustawa z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw, oraz ustawa z dnia 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych, oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Półtora tygodnia temu weszła w życie nowelizacja wprowadzonej wcześniej ustawy zwana ustawą z dnia 16.04.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (ustawa o Covid-19).

Co uległo zmianie w nowej odsłonie Tarczy Antykryzysowej? Na co należy zwrócić szczególną uwagę? Na te i wiele innych pytań odpowiedziano w niniejszej publikacji.

Świadczenie postojowe ZUS dla przedsiębiorców na nowych zasadach

Jeszcze do niedawna płatnicy składek, którzy osiągnęli przychód za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku o postojowe wyższy niż ok. 15 600 zł (300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS) – nie mogli skorzystać ze świadczenia postojowego.

UWAGA

Aktualnie zniesiono powyższy próg przychodu dla osób samozatrudnionych (niezatrudniających pracowników na umowę o pracę).

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniające pracowników czy też nie, mogą niezależnie od wielkości przychodu za miesiąc poprzedzający dzień złożenia wniosku ubiegać się o postojowe z ZUS.

UWAGA

 

Niezwykle istotną kwestią jest to, że warunek spadku przychodów o 15% został utrzymany – jeżeli płatnik składek składa wniosek o postojowe z ZUS w kwietniu 2020 r., wówczas przychód z marca 2020 r. musi być niższy o co najmniej 15% od przychodu za luty 2020 r.

Przychód z działalności gospodarczej oczywiście należy traktować, jako łączny przychód z tej działalności, a nie tylko z samych faktur sprzedaży (chyba że nie występuję inne przychody z działalności). Ponadto łączny przychód z działalności za ww. miesiące należy identyfikować jako przychody netto, a więc bez podatku VAT.

Bez zmian pozostał kolejny podstawowy warunek otrzymania postojowego – ubiegający się o nie może posiadać innego tytułu do ubezpieczeń.

UWAGA

Zmianie uległo ograniczenie jednorazowego ubiegania się o świadczenie postojowe, które wynosi 2.080 zł. Aktualnie płatnik składek może wnioskować o kilkukrotne pobieranie świadczenia – świadczenie można otrzymać trzykrotnie.

UWAGA

 

Ważnym elementem przy ubieganiu się o ponowne (drugie i trzecie) świadczenie postojowe z ZUS jest warunek, że aby je otrzymać, płatnik składek musi złożyć oświadczenie, iż jego sytuacja finansowa nie uległa poprawie w odniesieniu do poprzedniego wniosku.

Podatnicy, którzy mogą ubiegać się po postojowe to:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zatrudniający i niezatrudniający pracowników;
 • wspólnicy spółki cywilnej;
 • wspólnicy pozostałych spółek osobowych (jawna, komandytowa, partnerska);
 • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.

Mikropożyczka do 5 000 zł w nowej odsłonie

Pierwsza wersja mikropożyczki wymagała od przedsiębiorcy utrzymania stanu zatrudnienia przez okres karencji pożyczki, a na dodatek, by liczba zatrudnionych na 29.02.2020 r. była tożsama z liczbą na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

UWAGA

Aktualnie o mikropożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą oraz prowadzili ją przed 1 marca 2020 r.

UWAGA

 

Okres spłaty pożyczki pozostał bez zmian – jest to 12 miesięcy. Podobnie oprocentowanie pożyczki, które opiewa na 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Kwota pożyczki również nie uległa zmianie i wynosi maksymalnie 5.000 zł.

Przez pierwsze 3 miesiące licząc od dnia udzielenia pożyczki, przedsiębiorca nie spłaca żadnej raty.

Następnie w ciągu 14 dni od upłynięcia 3. miesiąca podatnik może złożyć wniosek o całkowite umorzenie tej pożyczki. Jeżeli decyzje urzędu pracy będzie pozytywna, przedsiębiorca nie będzie musiał w ogóle oddawać pożyczki.

UWAGA

W tym miejscu pojawia się jednak warunek. Przedsiębiorca może złożyć wniosek o umorzenie pożyczki, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące, licząc od dnia jej udzielenia.

UWAGA

 

Na koniec warto odnotować, iż umorzenie pożyczki nie będzie stanowiło dla przedsiębiorcy przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym.

Zmiany w postojowym z ZUS w odniesieniu do umów cywilnoprawnych

W przypadku świadczenia postojowego z ZUS część wcześniejszych warunków została utrzymana.

Zleceniobiorca nie może osiągnąć w miesiącu przed miesiącem złożenia wniosku przychodów z umowy cywilnoprawnej wyższych niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez prezesa GUS – tj. ok. 15 600 zł.

Drugim podstawowym warunkiem było zawarcie umowy przed 1 lutym 2020 r.

UWAGA

Ten warunek uległ zmianie – teraz pod uwagę będą brane także umowy cywilnoprawne zawarte przed 1 kwietnia 2020 r.

UWAGA

 

Kwoty postojowego nie uległy zmianie. Podobnie jak w przypadku przedsiębiorców osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych będą mogły ubiegać się o postojowe z ZUS maksymalnie 3 razy.

Danina solidarnościowa bez przedłużenia terminu złożenia

Pomimo przedłużenia wielu terminów podatkowych prawodawca nie zdecydował się na odroczenie terminu złożenia deklaracji daniny solidarnościowej.

Tak więc podatnicy, u których łączny roczny dochód z różnych, niżej wymienionych źródeł za 2019 r. przekroczył sumę 1 000 000 zł, są zobligowani do złożenia deklaracji DSF-1 do 30 kwietnia 2020 r.

Ustalając próg 1 000 000 zł dochodu, podatnik winien wziąć pod uwagę łączne dochody za 2019 r.:

 • opodatkowane skalą podatkową;
 • podatkiem liniowym;
 • z niektórych zysków kapitałowych;
 • osiągnięte za granicą i rozliczane według metody proporcjonalnego odliczenia;
 • z tytułu posiadania udziałów w zagranicznej jednostce kontrolowanej CFC.

Zmniejszenie obostrzeń przy dofinansowaniu bieżących kosztów samozatrudnionych

Jednym z rozwiązań w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 jest dofinansowanie bieżących kosztów działalności przez okres maksymalnie 3 miesięcy.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest pomiar spadku obrotów dwóch miesięcy 2019 r. i dwóch miesięcy 2020 r., przy czym zakres owych dwóch miesięcy wynosi od 1 stycznia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie. W zależności od spadku obrotów o 30%, 50%, 80% przyznawana jest kwota świadczenia w wysokości: 1 300 zł, 1 820 zł, 2 340 zł.

W specyfice tego dofinansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej 1.0 występowały dwa warunki dokumentowania aktualnej sytuacji gospodarczej przedsiębiorcy.

UWAGA

Zanim ustawodawca wypłacił miesięczne dofinansowanie, wymagał od przedsiębiorcy złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, czyli w miesiącu, za który ma być wypłacone dofinansowanie. Aktualnie ten warunek został zniesiony.

UWAGA

 

Druga niezwykle istotna kwestia to obowiązek prowadzenia przez samozatrudnionego działalności gospodarczej przez okres:

 • 3 miesięcy, a więc przez okres wypłaty dofinansowania;
 • 3 miesięcy licząc od dnia zakończenia wypłaty dofinansowania.

Zatem dotychczasowo przedsiębiorca miał obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez łącznie 6 miesięcy, licząc od dnia otrzymania dofinansowania.

UWAGA

W nowej odsłonie świadczenia okres ten skrócono do 3 miesięcy, a więc tylko do okresu trwania dofinansowania.

UWAGA

 

 

Specjalista ds. podatków i rachunkowości

krzysztof.ulicki@pitax.pl

Krzysztof Ulicki

Ekonomista, wykładowca, główny księgowy posiadający 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu spółek prawa handlowego. Współpracuje z jedną z przodujących grup doradztwa podatkowego w Wielkopolsce, kancelarią podatkowo-prawną, jak również z wieloma profesjonalnymi wydawnictwami podatkowymi i ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Specjalizuje się w obowiązku podatkowym w PIT, CIT na płaszczyźnie przekształceń, połączeń i likwidacji spółek kapitałowych oraz towarzyszącym temu operacjach optymalizacji podatkowej (aport, struktury podatkowe, strategie podatkowe). (...)

Darmowe rozliczenie Bezpieczna wysyłka Wsparcie ekspertów Średnia ocena 12 lat na rynku 5 razy więcej ulg

Zalety rozliczenia PIT
z PITax.pl

Zaleta PITax.pl

korzystne rozliczenie – podpowiadamy jak zapłacić możliwie niski podatek

Zaleta PITax.pl

system zgodny z najnowszymi przepisami podatkowymi

Zaleta PITax.pl

z weryfikatorem poprawności wprowadzonych danych

Zaleta PITax.pl

z oficjalnym Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO)

Sprawdź najwyżej oceniany w Polsce program do rozliczeń PIT

PITax.pl Łatwe Podatki to wygodny, szybki i darmowy sposób na Twoje PITy.

Rozlicz PIT Online

Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej Organizacji Pożytku Publicznego.

Pomoc Techniczna

 • 534 30 50 40
 • pn-pt 9:00 – 12:00
 • ikona emailpomoc@pitax.pl

Krajowa Informacja Skarbowa

 • 22 330 0 330
 • pn-pt 8:00 – 18:00