Jesteś tutaj: Strona główna Wiedza Przepisy i wskaźniki Zmiany w uldze abolicyjnej

Zmiany w uldze abolicyjnej

▪ 30 października 2020 r. ▪ Zaktualizowano: 30 października 2020 r. ▪ Autor: Redakcja PITax.pl

Od przyszłego roku ulga abolicyjna nie będzie mogła być stosowana niezależnie od wysokości dochodów osiągniętych za granicą.

 

Zmiany w uldze abolicyjnej

Od roku 2021 ulga abolicyjna będzie stosowana w zależności od kryterium wysokości dochodów osiągniętych za granicą. Najnowsze zmiany podatkowe sprawiają, że ulga nie będzie mogła przekroczyć kwoty 1360 zł, w wyniku czego jej znaczenie – według opinii ekspertów – będzie marginalne.

Ulga abolicyjna

Ulgę abolicyjną wprowadzono ustawą z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium RP. Ulga skierowana jest do podatników uzyskujących przychody poza granicami kraju przy założeniu, że przychody te są opodatkowane w Polce – jednak podatnik może nie płacić podatków w tej części, w jakiej uregulował je za granicą. W rezultacie, jeśli podatnik zapłacił za granicą, zgodnie z obowiązującymi tam przepisami, niższy podatek (lub nie zapłacił go wcale), różnica powinna zostać zapłacona w Polsce. Ulga abolicyjna pozwalała uniknąć tej zapłaty. Zgodnie z dotychczasowo obowiązującymi przepisami ulgę abolicyjną można było stosować niezależnie od wysokości dochodów osiągniętych poza granicami naszego kraju.

Według Ministerstwa Finansów dotychczasowa sytuacja faworyzowała osoby mieszkające w Polsce, które przez część roku uzyskiwały dochody za granicą – co prowadziło do całkowitego zwolnienia z opodatkowania w Polsce dochodów uzyskiwanych w wielu krajach, a w rezultacie do niepłacenia podatku ani w miejscu uzyskania dochodu, ani w miejscu zamieszkania.

Ulga abolicyjna na nowych zasadach

Od roku 2021 wysokość odliczenia w związku z ulgą abolicyjną zostanie ograniczona do 1360 zł. Oznacza to, że jeśli dochody podatnika osiągnięte za granicą przekroczą kwotę 8 tys. zł rocznie, ulga abolicyjną przestanie w jego przypadku obowiązywać.

W opinii licznych ekspertów zmiana zasad obowiązywania ulgi abolicyjnej sprawi, że będzie ona miała marginalne znaczenie dla większości podatników. Z kolei przedstawiciele Ministerstwa Finansów utrzymują, że zmiany doprowadzą do uszczelnienia systemu podatkowego i ograniczą unikanie opodatkowania.

Według opinii przedstawicieli Ministerstwa Finansów zmiany w uldze abolicyjnej nie będą obejmować większości podatników pracujących za granicą – dodatkowemu obciążeniu będą podlegać przede wszystkim ci, którzy osiągają wysokie dochody. Z danych przedstawionych przez Ministerstwo wynika, że około 67 tys. obywateli Polski korzysta z ulgi abolicyjnej. 41 tys. osiąga dochody poniżej wyznaczonego progu – rozliczenie tych podatników nie ulegnie zmianom. Pozostałe 26 tys. osób, (których dotyczyć będą zmiany) osiągało średni zysk podatkowy (przy zastosowaniu ulgi abolicyjnej) na poziomie 9,4 tys. zł rocznie.

Wątpliwości dotyczące zmian

Ograniczenie zakresu ulgi abolicyjnej – według pewnych interpretacji jej faktyczną likwidację – rząd uzasadnia również przekonaniem, że różnice w zasadach rozliczania zagranicznych dochodów są obecnie powszechnie znane, a podatnicy swobodnie mogą wybierać miejsce pracy zagranicznej, biorąc pod uwagę międzynarodowe ustalenia dotyczące unikania podwójnego opodatkowania.

Jednak według opinii ekspertów umowy międzynarodowe mają dla podatników podejmujących pracę za granicą drugorzędne znaczenie, a sami podatnicy nie znają przepisów podatkowych. Liczy się przede wszystkim wysokość zarobków, znajomość języka wybranego kraju i kondycja lokalnego rynku pracy. W czasie obowiązywania ulgi abolicyjnej nie było konieczności znajomości poszczególnych metod unikania podwójnego opodatkowania – większość podatników poprzestawała na świadomości, że pracując i uzyskując dochody poza granicami kraju, a także płacąc tam podatki, nie będą zmuszeni do dokonywania dopłat podatkowych w Polsce. Faktyczne zniesienie ulgi abolicyjnej doprowadzi w efekcie do konieczności pogłębienia wiedzy na ten temat.

Kto skorzysta na nowych zasadach

Niespodziewanym beneficjentem nowych zasad będą najprawdopodobniej marynarze. Ponieważ obowiązująca dotychczasowo ulga dotyczyła tylko marynarzy pływających na statkach korzystających z bander państw UE oraz EOG – zwolnienie to było dostępne tylko dla niewielkiej grupy marynarzy. Zgodnie z nowymi przepisami zwolnienie będzie dostępne niezależnie od bandery statku (większość armatorów z UE i EOG korzysta z obcych bander, ponieważ to obniża ich koszty).

Pomoc Techniczna

  • 534 30 50 40
  • pn-pt 9:00-16:00

Krajowa Informacja Skarbowa

  • 22 330 0 330
  • pn-pt 7:00-18:00